Bảo mật và an toàn

Google có thu thập thông tin về trang web của tôi không?

Chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi một cách an toàn thông qua tài khoản Google AdSense trực tuyến của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin trang web của bạn theo định kỳ để phân phát quảng cáo nội dung có liên quan nhất trên các trang trong trang web của bạn.

Google cũng có thể thu thập các loại thông tin nhất định từ lượt truy cập của người dùng vào trang web của bạn, như sau:

  • Cách người dùng tương tác với hoặc di chuột lên quảng cáo trên trang web của bạn.
  • Liệu trình duyệt của người dùng có hiển thị quảng cáo trên trang web của bạn hay không.

Thông tin như thế này có thể được sử dụng để đo lường hiệu quả của quảng cáo nhưng sẽ không được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân của khách truy cập của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?