Bildirim

Lütfen AdSense'te başarıyı yakalamanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş ve hesabınızla ilgili bilgiler bulabileceğiniz AdSense Sayfanız'ı ziyaret edin.

Raporlar

Verilerinizi grafiklerde gösterme

Grafikler, verilerinizin grafik şekilde gösterilmesini sağlar. Zaman içinde metriklerinizde gerçekleşen değişiklikleri göstermek için grafikleri kullanabilirsiniz.

Grafik türleri

Her grafik türü verileri farklı şekilde işler. Grafik türünüzü, raporunuzdan ne öğrenmek istediğinize bağlı olarak seçmelisiniz. Her grafik türünün ne zaman kullanılabileceğine dair bazı yönergeler aşağıda verilmiştir:

Grafik türü En çok yararlanabileceğiniz durumlar
Zaman çizelgesi Zaman (tarih) karşılaştırması. Zaman çizelgesi, tek bir metrikte (ör. tahmini kazançlar) en fazla iki farklı tarih aralığında veya birden fazla metrikte tek bir tarih aralığında meydana gelen dalgalanmaları gösterir.
Çubuk grafik Birden fazla kategorinin performansını karşılaştırma. Çubuk grafik, bir kategorinin başka bir kategoriye göre performansını gösterir.
Pasta grafik Birden çok kategoriyi yüzdeler halinde karşılaştırır. Pasta grafik, bütüne kıyasla parçalar arasındaki yüzdelik ilişkiyi gösterir.

Grafik türleri arasında geçiş yapma

Bir rapor çalıştırdığınızda, verileriniz için otomatik olarak varsayılan bir grafik türü gösteririz. Bazen analiz ettiğiniz bilgi türüne uyan birden fazla grafik türü vardır.

  • Farklı bir grafik türüne geçmek için Grafik seçenekleri simgesini Chart options tıklayın ve yeni bir grafik türü seçin.

Grafikteki verileri değiştirme

Metrikler

Bir rapordaki grafikte görüntülenen metrikleri değiştirebilirsiniz.

  • Bir metriği görüntülemek için grafiğin üst kısmında bulunan metrik adını tıklayın. Bu metriğin gösterilmesini durdurmak için metrik adını tekrar tıklayın.

Bir grafikte birden çok metrik görüntülediğinizde her metrik için farklı bir renk kullanılır.

Not: Bir grafikte ikiden fazla metrik görüntülerseniz grafikte dikey ölçek bulunmaz, ancak seçilen metriklerin değerlerini görüntülemek için imleci veri noktalarının üzerine getirebilirsiniz.

Google AdSense'teki tahmini kazançları ve sayfa görüntüleme sayısını gösteren grafik verileri örneği.

Veri dizileri

Tablodaki her veri satırında, ilgili veri serisini grafiğe ekleyebilmenizi veya grafikten kaldırabilmenizi sağlayan bir kontrol bulunur. Grafikte görüntülenecek veri dizilerini hızlı bir şekilde değiştirmek için bu kontrolleri kullanabilirsiniz. Örneğin, yalnızca başlıca 3 ülkenize ait verileri görüntülemek istiyorsanız Ülkeler raporunu çalıştırarak ardından tablodaki ilk 3 ülkenin yanındaki açma/kapatma düğmesini tıklayabilirsiniz.

  • Veri dizisi eklemek için tablodaki satırının yanındaki göz simgesini tıklayın. İlgili veri dizisini kaldırmak için göz simgesini tekrar tıklayın.
Not: Gözler, tarih gibi bazı dökümlerde kullanılamaz.
AdSense'teki veri dizisi tablosu örneği.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
AdSense sayfanız

AdSense'te başarıyı yakalamanızı kolaylaştıracak, hesabınızla ilgili kişiselleştirilmiş bilgiler ve fırsatlar bulabileceğiniz yeni bir kaynak olan AdSense Sayfası ile tanışın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü