Посетете Страницата Ви за AdSense, където можете да намерите персонализирана информация за профила си, която да Ви помогне да постигнете успех с AdSense.

Отчитане

Визуализиране на данните в диаграми

Диаграмите представят данните Ви по графичен начин. Можете да използвате диаграми, за да илюстрирате промените в показателите с течение на времето.

Типове диаграми

Всеки тип диаграма обработва данните по различен начин. Трябва да изберете типа диаграма въз основа на това, което искате да разберете от отчета си. Ето няколко указания кога да използвате всеки тип диаграма:

Тип диаграма Служи най-добре, когато...
Хронология Сравнявате времена (дати). Хронологията показва колебанията в един показател (напр. прогнозни приходи) за до два периода от време или в няколко показателя за един период.
Стълбовидна диаграма Сравняване на ефективността на няколко категории. Стълбовидната диаграма показва сравнение на ефективността на една категория спрямо друга.
Кръгова диаграма Сравняване на няколко категории във вид на проценти. Кръговата диаграма показва процентното съотношение на частите спрямо цялото.

Превключване между типовете диаграми

Когато изготвяте отчет, автоматично показваме стандартен тип диаграма за данните Ви. Понякога има няколко типа диаграми, които съответстват на типа информация, който анализирате.

  • За да превключите към друг тип диаграма, кликнете върху опциите за диаграма и изберете нов тип диаграма от падащото меню.

Промяна на данните в диаграмата

Показатели

Можете да променяте показателите, които се показват в диаграмата в отчета.

  • За да се покаже показател, кликнете върху името му в областта над диаграмата. За да спрете показването на показателя, кликнете отново върху името му.

Когато показвате няколко показателя в диаграма, за всеки показател се използва различен цвят.

Забележка: Ако показвате повече от два показателя в диаграма, тя няма да има вертикален мащаб, но можете да задържите курсора на мишката върху точките за данни, за да видите стойностите на избраните показатели.

Поредица от данни

Всеки ред с данни в таблицата има контрола , която Ви дава възможност да добавите или премахнете съответната поредица от данни от диаграмата. Можете да използвате тези контроли, за да променяте бързо поредиците от данни, които да се показват в диаграмата. Ако например искате да видите само данните за водещите три държави, можете да изготвите отчета „Държави“ и след това да кликнете върху превключвателите до първите три държави в таблицата.

  • За да добавите поредица от данни, кликнете върху окото до реда в таблицата. За да премахнете поредицата от данни, кликнете отново върху окото .
Забележка: Иконата на око не е налице за някои разбивки, като например „Дата“.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
' data-mime-type=
Страницата Ви за AdSense

Представяме Ви „Страницата Ви за AdSense“: нов ресурс, където можете да намерите персонализирана информация и нови възможности в профила си, които да Ви помогнат да постигнете успех с AdSense.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
157
false