Notification

Tiyaking bisitahin ang Iyong Page sa AdSense kung saan ka makakahanap ng naka-personalize na impormasyon tungkol sa iyong account para tulungan kang magtagumpay sa AdSense.

Mga Ulat

Tingnan ang mga dating pagbabago sa iyong account

Puwede mong tingnan ang mga dating pagbabago na ginawa sa iyong account bilang mga tala sa mga ulat mo. Ipinapakita ang mga tala bilang mga icon sa ibaba ng bahagi ng chart, at hina-highlight nito ang mga pagkilos na ginawa mo na posibleng nakaimpluwensya sa iyong mga kita. Halimbawa, kung nag-block ka ng kategorya ng mga ad mula sa iyong mga page noong nakaraang Martes, at pagkatapos ay gumawa ka ng bagong unit ng ad kinabukasan, makikita mo ang dalawang pagbabagong ito bilang mga tala.

Magpakita ng mga tala sa chart

 1. Habang tinitingnan ang iyong ulat, i-click ang Mga Tala  sa ibaba ng bahagi ng chart.

  Lalabas ang iyong mga tala sa ibaba ng chart bilang . Ang bilang ay ang bilang ng mga itinala sa loob ng tinukoy na yugto ng panahon.

 2. Mag-click ng tala para lumaktaw sa petsa at paglalarawan ng dating pagbabago.

Magdagdag ng tala sa chart

Puwede kang magdagdag ng sarili mong mga tala sa mga chart. Halimbawa, baka gusto mong itala ang petsa kung kailan mo binago ang disenyo ng iyong site o nagkaroon ng mahalagang pangyayari (hal., likas na sakuna, pampulitikang event, atbp.). Makakatulong sa iyong maunawaan ang mga pagbabago-bago sa mga sukatan mo sa mga partikular na petsa kung magpapanatili ka ng tala ng mga event na nakakaapekto sa performance ng account.

 1. Habang tinitingnan ang iyong ulat, i-click ang Mga Tala sa ibaba ng bahagi ng chart.
 2. I-click ang Magdagdag ng tala Idagdag. Bubukas ang window ng tala.
 3. Sa kalendaryo, pumili ng iyong petsa.
 4. Sa field na "Tala," ilagay ang iyong paglalarawan (1000 limitasyon sa bilang ng character).
 5. I-click ang I-save.

  Ipapakita ang iyong bagong tala sa ibaba ng chart.

Nakatulong ba ito?

Paano namin mapapaganda ito?
true
Iyong page sa AdSense

Ipinapakilala ang Page sa AdSense: isang bagong resource kung saan makakakita ka ng naka-personalize na impormasyon at mga bagong oportunidad sa iyong account na makakatulong para magtagumpay sa AdSense.

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
24055751012344676
true
Maghanap sa Help Center
true
true
true
true
true
157