การชำระเงิน

อะไรคือความแตกต่างระหว่างรายได้และรายจ่าย

รายได้คือเงินรายได้ที่เกิดจากการเข้าร่วมใน AdSense ของคุณ รายได้ของคุณจะผ่านหลายสถานะในลำดับเวลาการชำระเงิน อันได้แก่

  • รายได้โดยประมาณ - รายได้ที่เกิดขึ้นตลอดเดือน ปรากฏในหน้าแรกและหน้ารายงาน
  • รายได้สรุป - รายได้สุทธิหลังจากที่หักกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดออกแล้ว ปรากฏในหน้าแรกและหน้า "การชำระเงิน"
  • รายได้ - เหมือนกับรายได้สรุปในหน้า "การชำระเงิน"
  • ยอดคงเหลือ - ยอดคงเหลือทั้งหมดของบัญชีซึ่งคิดจากรายได้สรุป เดบิต และเครดิต

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่คุณจะได้รับการชำระเงินรายได้ AdSense ของคุณ โปรดอ่านลำดับเวลาการชำระเงินของเรา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร