Việc tham gia vào AdSense có ảnh hưởng đến vị trí trang web của tôi trong kết quả tìm kiếm Google?

Việc tham gia vào Google AdSense không ảnh hưởng đến xếp hạng trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm Google và sẽ không ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm mà chúng tôi phân phối. Google tin tưởng mạnh mẽ vào quyền tự do biểu đạt và do đó cung cấp quyền truy cập rộng rãi vào nội dung trên toàn bộ web. Kết quả tìm kiếm của chúng tôi không bị tác động bởi mối quan hệ của chúng tôi với các nhà quảng cáo và nhà xuất bản trả phí. Chúng tôi sẽ tiếp tục hiển thị kết quả tìm kiếm theo kỹ thuật PageRank của chúng tôi.

Thêm mã AdSense vào trang web của bạn sẽ không đưa các trang của bạn vào việc thu thập thông tin do rô-bốt chỉ mục chính của chúng tôi thực hiện. Trong khi rô-bốt của chúng tôi (bắt đầu bằng 'Mediapartners-Google') thu thập thông tin các trang nội dung vì mục đích quảng cáo nhắm mục tiêu, việc tham gia vào AdSense không làm tăng số lượng các trang từ một trang web trong chỉ mục chính của chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố