Niedawno uruchomiliśmy Twoją stronę AdSense, gdzie możesz znaleźć spersonalizowane informacje o koncie, które pomogą Ci osiągnąć sukces w AdSense.

Polityka w zakresie zgody użytkownika z UE

Tryb udzielenia dodatkowej zgody – specyfikacja techniczna Google

Ten dokument określa tymczasową specyfikację techniczną (tzw. „Tryb udzielenia dodatkowej zgody”) przeznaczoną do użytku wyłącznie w ramach Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 opracowanych przez IAB Europe. Specyfikacja ta ma służyć jako pomost dla dostawców, którzy nie są jeszcze zarejestrowani na globalnej liście dostawców IAB Europe. Umożliwia ona wydawcom, partnerom i dostawcom usług zarządzania zgodą użytkowników gromadzenie i przekazywanie dodatkowej zgody – w ramach implementacji Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 – firmom, które nie są jeszcze zarejestrowane na globalnej liście dostawców IAB Europe, ale figurują na liście dostawców technologii reklamowych Google.

Powiązane materiały

Komponenty Trybu udzielenia dodatkowej zgody

W ramach Trybu udzielenia dodatkowej zgody obsługujemy:

 • ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych, zgodny z definicją zawartą w specyfikacji Zasad IAB dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, zawierający określenie przejrzystości i zgody w przypadku dostawców z globalnej listy dostawców IAB; oraz
 • prosty ciąg tekstowy addtl_consent (ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody), który zawiera listę zaakceptowanych dostawców technologii reklamowych Google niezarejestrowanych w IAB.

Specyfikacja określa te kwestie:

 1. Format ciągu tekstowego dotyczącego udzielenia dodatkowej zgody.
 2. Rozszerzenie interfejsu API platformy do zarządzania zgodą użytkowników spełniającej wymogi Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, aby umożliwić działanie ciągu dotyczącego udzielenia dodatkowej zgody.
 3. Informacje na temat prawidłowego przechowywania ciągu tekstowego dotyczącego udzielenia dodatkowej zgody.
 4. Informacje na temat sposobu przekazywania ciągu tekstowego dotyczącego udzielenia dodatkowej zgody w ramach łańcucha reklam cyfrowych.

Format ciągu tekstowego dotyczącego udzielenia dodatkowej zgody

Jakie informacje są zawarte w ciągu tekstowym dotyczącym udzielenia dodatkowej zgody?

Ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody składa się z 3 komponentów:

 • część 1: numer wersji specyfikacji, np. „1”;
 • część 2: symbol separatora „~”;
 • część 3: oddzielona kropkami lista identyfikatorów dostawców technologii reklamowych Google zaakceptowanych przez użytkownika, np. „1.35.41.101”.

Jeśli ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody ma postać 1~1.35.41.101, oznacza to, że użytkownik zaakceptował dostawców technologii reklamowych z identyfikatorami 1, 35, 41101, a ciąg został utworzony za pomocą formatu zdefiniowanego w specyfikacji w wersji 1.0.

Kto powinien utworzyć ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody?

Ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody może być utworzony jedynie przez platformę do zarządzania zgodą użytkowników zarejestrowaną w ramach Zasad IAB Europe dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych przy użyciu przypisanego identyfikatora platformy (zgodnie z zasadami IAB). Dostawcy ani inni zewnętrzni dostawcy usług nie mogą samodzielnie tworzyć ciągów tekstowych dotyczących udzielenia dodatkowej zgody.

Gdzie będą opublikowani dostawcy technologii reklamowych Google?

Google opublikuje listę dostawców technologii reklamowych niezarejestrowanych w ramach IAB oraz ich identyfikatory w tym miejscu:

https://storage.googleapis.com/tcfac/additional-consent-providers.csv

Kiedy utworzyć ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody?

We wszystkich przypadkach ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody można utworzyć tylko wtedy, gdy wydawca przestrzega polityki Google w zakresie zgody użytkownika z UE. W szczególności ciągu tekstowego dotyczącego udzielenia dodatkowej zgody nie można utworzyć, dopóki użytkownik nie wyrazi wiążącej zgody na: 1) stosowanie plików cookie lub innych sposobów lokalnego przechowywania informacji, gdy wymaga tego prawo; oraz 2) gromadzenie, udostępnianie i używanie danych osobowych na potrzeby personalizacji reklam przez dostawcę technologii reklamowych zgodnie z polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE.

Ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody może być jedynie uzupełnieniem ciągu dotyczącego przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych, a nie jego zamiennikiem. Google nie przetworzy żądania i odrzuci ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody w ramach otrzymanego żądania, jeśli nie będzie ono zawierać jednocześnie ciągu dotyczącego przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych.

Platformy do zarządzania zgodą użytkowników implementujące tę specyfikację muszą upewnić się, że ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody zawiera jedynie identyfikatory z opublikowanego przez Google pliku z dostawcami technologii reklamowych (których nie ma na globalnej liście dostawców). Gdy Google otrzyma ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych, sprawdzi wersję wymienionej w nim globalnej listy dostawców. Jeśli w danej wersji globalnej listy dostawców zarejestrowany jest dostawca, związane z nim elementy sterujące ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych oraz wszelkie wpisy ciągu dotyczącego udzielenia dodatkowej zgody zostaną zignorowane. W takiej sytuacji Google zastrzega sobie prawo do usunięcia takich „zduplikowanych” wpisów z ciągu tekstowego dotyczącego udzielenia dodatkowej zgody i do przekazania takiego zmodyfikowanego ciągu razem z ciągiem dotyczącym przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych. Dostawcy inni niż Google nie mogą wprowadzać zmian w ciągu tekstowym dotyczącym udzielenia dodatkowej zgody.

Rozszerzenie interfejsu API platformy do zarządzania zgodą użytkowników

Proponujemy rozszerzenie obecnego interfejsu API JavaScript platformy do zarządzania zgodą użytkowników spełniającej wymogi Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, aby umożliwić zwracanie ciągu tekstowego dotyczącego udzielenia dodatkowej zgody. A konkretniej – proponujemy rozszerzenie obiektów JSON TCDataInAppTCData, aby zwracały te dane.

TCData = {
  tcString: 'Zakodowany w base64url ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych z segmentami',
  ...
  addtlConsent: 'Ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody z wersją specyfikacji i identyfikatorami zaakceptowanych dostawców technologii reklamowych’,
}

InAppTCData = {
  tcString: 'Zakodowany w base64url ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych z segmentami',
  ...
  addtlConsent: ‘Ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody z wersją specyfikacji i identyfikatorami zaakceptowanych dostawców technologii reklamowych’,
}

Jak przechowywać ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody?

Sieć

Mechanizm przechowywania zależy od ustawień platformy do zarządzania zgodą użytkowników.

W aplikacji

Do przechowywania ciągu tekstowego dotyczącego udzielenia dodatkowej zgody przez pakiet SDK platformy do zarządzania zgodą użytkowników powinien być używany obiekt NSUserDefaults (na iOS) lub SharedPreferences (na Androidzie). Dzięki temu obiektowi:

 • dostawcy mogą z łatwością uzyskać dostęp do ciągu tekstowego dotyczącego udzielenia dodatkowej zgody;
 • ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody znajduje się w kolejnych sesjach aplikacji;
 • ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody może być przenoszony pomiędzy platformami do zarządzania zgodą użytkowników, aby wydawca mógł wymieniać pakiety SDK platformy do zarządzania zgodą użytkowników.

Jeśli wydawca zdecyduje się usunąć z aplikacji pakiet SDK platformy do zarządzania zgodą użytkowników, musi wyczyścić wartości AddtlConsent w przypadku użytkowników, aby dostawcy nie wykorzystywali już uwzględnionego ciągu tekstowego dotyczącego udzielenia dodatkowej zgody.

Klucz magazynu i klucz wyszukiwania w NSUserDefaults i SharedPreferences Wartość
IABTCF_AddtlConsent

Ciąg tekstowy: ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody z wersją specyfikacji i identyfikatorami zaakceptowanych dostawców technologii reklamowych

Jak przekazywać ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody w ramach łańcucha reklam cyfrowych?

Pytanie o stawkę

Ponownie użyjemy ConsentedProvidersSettings, aby w ramach dalszych etapów propagować dostawców, których nie ma na globalnej liście dostawców.

 • Protokół rozszerzeń OpenRTB
 • Starsza wersja buforów protokołu

message ConsentedProvidersSettings {
 // Zestaw identyfikatorów odpowiadających dostawcom, w przypadku których wydawca poinformował Google, że użytkownicy
 // z Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyrazili wiążącą zgodę na: 1) stosowanie plików cookie lub innych sposobów lokalnego
 // przechowywania informacji, gdy wymaga tego prawo; oraz 2) gromadzenie, udostępnianie i używanie danych osobowych na potrzeby
 // personalizacji reklam przez dostawcę technologii reklamowych zgodnie z polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE.
 // Mapowanie identyfikatora dostawcy na nazwę dostawcy jest umieszczone w pliku providers.csv.
 repeated int64 consented_providers = 2 [packed = true];
}

 // Dane o dostawcach, w przypadku których wydawca poinformował Google, że użytkownicy
 // z Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyrazili zgodę na używanie ich danych osobowych
 // na potrzeby personalizacji reklam zgodnie z polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE.
 // To pole zostanie wypełnione tylko wtedy, gdy regs_gdpr ma wartość true.
 optional ConsentedProvidersSettings consented_providers_settings = 42;

Usługi oparte na adresach URL

Gdy kreacja jest renderowana, może zawierać kilka pikseli w tagach <img>, na przykład <img src="http://vendor-a.com/key1=val1&key2=val2">, który wysyła żądanie HTTP GET z przeglądarki do domeny dostawcy.

Ponieważ piksel znajduje się w tagu <img> bez możliwości wykonania JavaScriptu, nie można użyć interfejsu API platformy do zarządzania zgodą użytkowników, aby uzyskać ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych. Podobnie jak w przypadku obsługi ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych, udostępniamy standardowy parametr adresu URL i makro w adresach URL piksela, gdzie powinien znajdować się ciąg dotyczący udzielenia dodatkowej zgody.

Parametr adresu URL Odpowiadające makro Element w adresie URL
addtl_consent ADDTL_CONSENT &addtl_consent=${ADDTL_CONSENT}

Przykład 1

Aby Dostawca A otrzymał ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody, adres URL obrazu musi zawierać parę klucz-wartość z parametrem adresu URL i makrem &addtl_consent=${ADDTL_CONSENT}. Powstały adres URL wygląda wtedy tak:

http://vendor-a.com/key1=val1&key2=val2&addtl_consent=${ADDTL_CONSENT}

 

Przykład 2

W żądaniu ciąg tekstowy dotyczący udzielenia dodatkowej zgody ma postać: 1~1.35.41.101.

Element wywołujący kreację lub mechanizm jej renderowania zastępuje makro w adresie URL rzeczywistym ciągiem dotyczącym udzielenia dodatkowej zgody, co sprawia, że w momencie wywołania określonego serwera umieszczony pierwotnie piksel z makrem jest modyfikowany w ten sposób:

http://vendor-a.com/key1=val1&key2=val2&addtl_consent=1~1.35.41.101

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
157
false