การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนโยบาย

ภาพรวมของศูนย์นโยบาย

ศูนย์นโยบายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณปฏิบัติตามนโยบายโปรแกรมของเรา ใช้ศูนย์นโยบายเพื่อค้นหา ทําความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการแสดงโฆษณาในเว็บไซต์

คุณเข้าถึงศูนย์นโยบายได้โดยลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense แล้วคลิกศูนย์นโยบาย

ใช้ศูนย์นโยบายเพื่อดูข้อมูลต่อไปนี้

  • เว็บไซต์ที่มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการแสดงโฆษณา ซึ่งรวมถึงกรณีที่คำขอโฆษณามาจากหน้าเว็บที่คุณได้ฝังไว้ในเว็บไซต์ที่มีปัญหา
  • ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา รวมถึงคําอธิบายปัญหาและภาพหน้าจอ (หากมี)
  • วิธีขอรับการตรวจสอบเว็บไซต์หลังจากที่คุณจัดการกับปัญหาแล้ว
Policy Center Overview

การใช้ศูนย์นโยบาย

ศูนย์นโยบายช่วยให้คุณติดตามปัญหาเกี่ยวกับนโยบายที่มีต่อเว็บไซต์ได้ รวมถึงประสิทธิภาพโดยรวมของบัญชีด้วย หากเราตรวจพบว่าเว็บไซต์ของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับนโยบายหรือปัญหาอื่นๆ คุณจะได้รับแจ้งในศูนย์นโยบายและทางอีเมล

เมื่อเข้าถึงศูนย์นโยบายแล้ว คุณจะเห็นรายการเว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา ระบบจะจัดเรียงปัญหาโดยอัตโนมัติตามจํานวนคําขอโฆษณาที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ คุณยังจัดเรียงตามชื่อเว็บไซต์ สถานะ ประเภทของปัญหา หรือวันที่ที่รายงานได้ หากต้องการจัดเรียงตามหมวดหมู่เหล่านี้ ให้คลิกชื่อหมวดหมู่

คลิกดาวน์โหลด CSV และเลือกดาวน์โหลดรายการทั้งหมด หรือดาวน์โหลดมุมมองที่กรองแล้ว เพื่อสร้างไฟล์ CSV ที่มีรายละเอียดของเว็บไซต์ที่มีปัญหา

ตัวอย่างศูนย์นโยบายใน Google AdSense

คุณจะเห็นข้อมูลสรุปประสิทธิภาพบัญชีโดยรวมที่ด้านบนของหน้าศูนย์นโยบายหลัก ข้อมูลสรุปจะแสดงจํานวนเว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา จํานวนปัญหาที่ต้องแก้ไข และเปอร์เซ็นต์คําขอโฆษณาที่ถูกจํากัดหรือปิดอยู่ คุณกรองหมวดหมู่เหล่านี้ได้โดยคลิกที่หมวดหมู่

นอกจากนี้ คุณยังจะเห็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงการเข้าชมบัญชีได้โดยไม่มีข้อจํากัดอีกด้วย โปรดทราบว่าการคลิกที่ตัวเลขนี้ไม่ได้เป็นการสร้างตัวกรอง เนื่องจากตัวกรองจะใช้งานได้กับเว็บไซต์ที่มีปัญหาเท่านั้น

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาในรายการ โปรดคลิกแก้ไขในคอลัมน์ "การดําเนินการ" ขั้นตอนนี้จะนําคุณไปยังหน้ารายละเอียดของปัญหา ซึ่งคุณจะเห็นคําอธิบายปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
15757490354213162116
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
157