Avisering

Kom ihåg att besöka Din AdSense-sida där du hittar anpassad information om ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Annonser för Sök

Googles policy för anpassade sökannonser: Alternativa sökfrågor

Ändrad: den 13 mars 2023

Alternativa sökfrågor är olika sätt att utlösa sökresultat (sökresultatsida eller SERP) annat än en användare som skriver in en fråga i en sökruta. Frågetexten som genererar SERP kan användas för att begära anpassade sökannonser enligt riktlinjerna på denna sida. I följande diagram visas två olika alternativa sökfrågor (Föreslagen sökning och Kategorisökning) som används för att utlösa en söksida. Söksidan begär anpassade sökannonser med hjälp av termerna i den alternativa sökfrågan, i detta fall " laserskrivare".

Diagram för alternativa sökfrågor.

Dessa riktlinjer gäller för alternativa sökfrågor, deras innehåll, placering, formatering och beteende samt för termerna för de alternativa sökfrågor som ingår i annonsförfrågningar som skickas till Google.

Följande typer av alternativa sökfrågor är för närvarande tillgängliga för utgivare som har anpassade sökannonser aktiverat. För att använda dem måste du följa både de gemensamma kraven för alternativa sökfrågor och de specifika kraven för varje alternativ sökfråga.

Förtydliganden för dessa policyer:

 • Termen ”annonser” avser annonser som tillhandahålls av Google. Den avser inte annonser (eller andra annonseringsprodukter eller tjänster) som inte tillhandahålls av Google.
 • Termen ”innehåll” avser allt som du presenterar för användare, inklusive utgivargenererat innehåll, syndikerat innehåll, användargenererat innehåll, organiska sökresultat, annonser (oavsett om de tillhandahålls av Google eller av en tredje part) samt länkar till andra webbplatser eller appar.
 • Där det har angetts att godkännande från Google krävs gäller detta krav endast för användning av Googles tjänster, inklusive annonser som tillhandahålls av Google.

Du måste säkerställa att din användning av Googles tjänster, inklusive innehåll i egendomar där Googles tjänster implementeras, följer dessa policyer. Google kan vidta korrigerande åtgärder vid bristande efterlevnad, bland annat detta: (1) sluta tillhandahålla Googles tjänster, (2) kräva att du upphör med eller ändrar användningen eller implementeringen av Googles tjänster eller (3) utöva sina rättigheter enligt Google AdSense gällande onlineanvändarvillkor eller ett annat relevant avtal mellan dig och Google.

Gemensamma krav för alternativa sökfrågor

Följande villkor gäller vid all användning av alternativa sökfrågor på webbplatser eller appar med anpassade sökannonser aktiverade:

 • Du får inte inkludera något innehåll i termerna för en alternativ sökfråga som strider mot Googles innehållspolicyer i programpolicyer för Google AdSense, tillämpliga lagar eller tredje parts rättigheter.
 • Google kan från tid till annan kräva att vissa ord eller fraser inte används i sökfrågor och/eller annonsförfrågningar som genereras av alternativa sökfrågor.
 • Termerna för den alternativa sökfråga som skickas i annonsbegäran måste vara exakt vad användaren angav. Till exempel måste ett användarklick på termen "blombukett" generera en annonsbegäran med "blombukett" (inte "blommor" eller "blombukettleverans").
 • Du måste se till att termerna för den alternativa sökfråga som ingår i annonsbegäran främst är utformade för att föreslå de mest relevanta sökfrågorna och inte för att generera särskilda annonser (t.ex. annonser som ger en hög kostnad per klick) eller på annat sätt på konstgjord väg ökar antalet exponeringar, klick och/eller konverteringar.
 • Varje klick på en alternativ sökfråga måste göras av en slutanvändare av webbplatsen och måste leda till en sökresultatsida för att vara kvalificerad för anpassade sökannonser.

Utöver dessa gemensamma krav har specifika alternativa sökfrågor egna ytterligare krav som anges nedan.

Populär sökning

Populär sökning är en alternativ sökfråga som genereras från de vanligaste textsökningarna som görs av användare på dina webbplatser. När en slutanvändare klickar på den alternativa sökfrågan leder den till en sökresultatsida med anpassade sökannonser.

Utöver de gemensamma kraven för alternativa sökfrågor styrs användningen av alternativa sökfrågor för populära sökningar på webbplatser eller appar som har anpassade sökannonser aktiverat av följande villkor:

 • Du får bara använda alternativa sökfrågor från de mest populära sökfrågor som anges av slutanvändare på dina webbplatser.
 • Du måste uppdatera listan med termer som visas som alternativa sökfrågor för populära sökningar på dina webbplatser minst en gång i veckan.
 • Du måste märka alternativa sökfrågor för populära sökningar med ”Populära sökningar” (eller någon liknande beteckning godkänd av Google).

Föreslagen sökning

Föreslagen sökning är en alternativ sökfråga som presenteras för slutanvändare när de skriver in text i en sökruta. När den alternativa sökfrågan Föreslagen sökning väljs av en slutanvändare, leder den till en sökresultatsida med anpassade sökannonser.

Utöver de gemensamma kraven för alternativa sökfrågor styrs användningen av alternativa sökfrågor för föreslagen sökning på webbplatser eller appar som har anpassade sökannonser aktiverat av följande villkor:

 • Du måste se till att föreslagna söktermer är direkt relevanta för texten som en slutanvändare anger i en sökruta (t.ex. kan en slutanvändare som skriver "blo" få en föreslagen sökning som innehåller termen "blommor").
 • Du måste tydligt tillskriva den alternativa sökfrågan för föreslagen sökning till dig eller en tredje part och inte till Google. För att undvika tvivel får du inte använda Googles märkesprofil i samband med en alternativ sökfråga för föreslagen sökning.
 • Visningen av en alternativ sökfråga för föreslagen sökning på dina webbplatser som har anpassade sökannonser aktiverat måste i stort se ut som modellen nedan om inte annat godkänts av Google.

Diagram över sökrutan

Relaterad sökning

Relaterad sökning är en alternativ sökfråga som består av följande automatiskt genererade termer som slutanvändaren klickar på för att komma till en sökresultatsida med anpassade sökannonser:

 • Termer som är relaterade till en slutanvändares tidigare sökfråga.
 • Termer som är relaterade till innehållet på en sida.

Utöver de gemensamma kraven för alternativa sökfrågor styrs användningen av alternativa sökfrågor för relaterad sökning på webbplatser eller appar som har anpassade sökannonser aktiverat av följande villkor:

 • Du måste märka alternativa sökfrågor för relaterad sökning med "Relaterad sökning" (eller någon liknande beteckning godkänd av Google).
 • Du får inte ha mer än två enheter för relaterad sökning per sida.

Ytterligare villkor för sökresultatsidor

 • Alternativa sökfrågor för relaterad sökning kan placeras på följande platser på sidan:
  • Till höger/vänster om sökresultaten
  • Under sökresultaten
  • Mellan den översta annonsenheten och sökresultaten
 • Alternativa sökfrågor för relaterad sökning som visas högst upp på sökresultatsidan, ovanför den översta annonsenheten, måste skriftligen godkännas av Google.
 • Om alternativa sökfrågor för relaterad sökning är infogade mellan sökresultat på webbplatsen måste det finnas minst tre sökresultat ovanför de alternativa sökfrågorna för relaterad sökning.
 • Du får inte infoga alternativa sökfrågor för relaterad sökning i resultat från Googles programmerbara sökmotor.
 • Termerna i en alternativ sökfråga för relaterad sökning kan genereras av Google eller av dig eller någon annan källa. När Google inte genererar termerna i alternativa sökfrågor för relaterad sökning gäller följande:
  • Du måste tydligt tillskriva alternativa sökfrågor för relaterad sökning till dig eller en tredje part och inte till Google. För att undvika tvivel får du inte använda Googles märkesprofil i samband med alternativa sökfrågor för relaterad sökning.

Ytterligare villkor för sidor som inte innehåller sökresultat med unikt eller originellt innehåll

 • Alternativa sökfrågor för relaterad sökning kan placeras på följande platser på sidan:
  • Till höger/vänster om innehållet
  • Under innehållet
  • Mellan innehållet
 • Vi vill förtydliga att du inte får placera alternativa sökfrågor för relaterad sökning på sidor som bryter mot programpolicyerna för Google AdSense, tillämpliga lagar eller tredje parts rättigheter.
 • Termerna i en alternativ sökfråga för relaterad sökning för sidor som inte innehåller sökresultat måste genereras av Google. I den utsträckning du har möjlighet att ge förslag på termerna i en alternativ sökfråga för relaterad sökning för Googles övervägande (detta fastställs efter Googles eget gottfinnande):
  • Du får inte tillhandahålla termer som bryter mot Googles innehållspolicy i programpolicyerna för Google AdSense, tillämpliga lagar eller tredje parts rättigheter.
  • Du måste se till att termerna främst är utformade för att föreslå de mest relevanta sökfrågorna och inte för att generera särskilda annonser (t.ex. annonser som ger en hög kostnad per klick) eller på annat sätt på konstgjord väg ökar antalet exponeringar, klick och/eller konverteringar.
  • Du måste se till att förslagen inte är utformade för att rikta in sig på specifika användare eller en grupp användare baserat på intressegrupper eller andra delade attribut (t.ex. demografi).

Kategorisökning

Sidor med kategoriibläddning är sidor som en användare ser när de navigerar i en meny eller katalog med alternativ eller innehållskategorier. Till exempel kan en användare på en shoppingwebbplats bläddra i tillgängliga böcker och sedan finjustera sökningen genom att klicka på ”Facklitteratur”. På denna sökresultatsida kan användaren klicka på ”Nya författare” för att begränsa sökningen ytterligare. Varje sida har ett mindre och mindre antal sökresultat eftersom användarens fråga blir mer specifik. I allmänhet måste sökupplevelsen för kategoribläddring bestå av originellt innehåll och visa tillräckligt djup och bredd för att vara kvalificerad för anpassade sökannonser.

En alternativ sökfråga för kategorisökning är en meny eller katalog som kan användas för att navigera på din webbplats genom att minska fokus.

Utöver de gemensamma kraven för alternativa sökfrågor styrs användningen av alternativa sökfrågor för kategorisökning på webbplatser eller appar som har anpassade sökannonser aktiverat av följande villkor:

 • Anpassade sökannonser får endast visas vid användarklick på alternativa sökfrågor för kategoribläddring som är tillräckligt specifika enligt Googles definition. Till exempel kan anpassade sökannonser visas när en användare klickar på termen "tröja" men inte på termen "kläder".
 • Du kan inkludera överordnade kategorier av alternativa sökfrågor för kategorisökning i de annonsförfrågningar som initieras av en alternativ sökfråga för kategorisökning (dvs. du kan inkludera katalogen i menysökvägen för sådana förfrågningar).

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny