Melding

Ga naar Uw AdSense-pagina, waar u gepersonaliseerde informatie over uw account vindt om het maximale uit AdSense te halen.

Advertenties voor zoeken

Beleid van Google inzake aangepaste zoekadvertenties: alternatieve zoekopdrachten

Herzien: 13 maart 2023

Alternatieve zoekopdrachten omvatten alle manieren waarop zoekresultaten (resultatenpagina van zoekmachine of SERP) worden geactiveerd, naast door een gebruiker ingediende zoekopdrachten in een zoekvak. De zoektekst op basis waarvan de resultatenpagina wordt gegenereerd, kan worden gebruikt om een verzoek in te dienen voor aangepaste zoekadvertenties voor Google. Hiervoor gelden de richtlijnen die op deze pagina worden beschreven. Het onderstaande diagram bevat twee verschillende alternatieve zoekopdrachten ('Voorgestelde zoekopdracht' en 'Browsen door categorieën') waarmee een pagina met zoekresultaten wordt geactiveerd. De resultatenpagina verzendt een verzoek voor aangepaste zoekadvertenties met de zoektermen uit de alternatieve zoekopdracht, in dit geval laser printer.

Diagram Alternatieve zoekopdrachten.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op alternatieve zoekopdrachten en hun content, plaatsing, opmaak en gedrag. De richtlijnen gelden eveneens voor de termen van de alternatieve zoekopdrachten die zijn opgenomen in de advertentieverzoeken verstuurd aan Google.

Uitgevers die in aanmerking komen voor aangepaste zoekadvertenties, kunnen momenteel de volgende typen alternatieve zoekopdrachten gebruiken. U moet zich schikken naar de algemene vereisten voor alternatieve zoekopdrachten en de specifieke vereisten voor elk type alternatieve zoekopdracht.

Voor de duidelijkheid wordt voor de toepassing van deze richtlijnen het volgende aangenomen:

 • 'Advertenties' betekent de advertenties die worden geleverd door Google. Het verwijst niet naar advertenties (of andere advertentieproducten of -services) die niet door Google worden geleverd.
 • 'Content' betekent alles door u wordt weergegeven aan gebruikers, waaronder content van uitgevers, syndicatiecontent, content van gebruikers, organische zoekresultaten, advertenties (verstrekt door Google of derden) en links naar andere sites of apps.
 • Waar wordt aangegeven dat toestemming van Google vereist is, is deze vereiste alleen van toepassing op het gebruik van Google-services, waaronder advertenties die worden geleverd door Google.

Zorg dat uw gebruik van Google-services, waaronder content op property's waar Google-services zijn geïmplementeerd, voldoet aan deze beleidsregels. Google kan corrigerende maatregelen treffen voor niet-naleving, inclusief maar niet beperkt tot het volgende: (1) de levering van de Google-services opschorten, (2) vereisen dat u het gebruik of de implementatie van Google-services stopzet of wijzigt, of (3) hun rechten onder de toepasselijke Online Servicevoorwaarden van Google AdSense of een andere relevante overeenkomst tussen u en Google uitoefenen.

Algemene vereisten voor alternatieve zoekopdrachten

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alternatieve zoekopdrachten op uw sites of in uw apps waarvoor aangepaste zoekadvertenties zijn aangezet:

 • U mag in de termen van een alternatieve zoekopdracht geen content opnemen die in strijd is met het contentbeleid van Google in het programmabeleid van Google AdSense, toepasselijke wetgeving of rechten van derden.
 • Google kan van tijd tot tijd vereisen dat bepaalde woorden of woordgroepen niet worden gebruikt in zoekopdrachten en/of advertentieverzoeken die door alternatieve zoekopdrachten worden gegenereerd.
 • De termen van de alternatieve zoekopdracht die in het advertentieverzoek worden verzonden, moeten exact overeenkomen met de intentie van de gebruiker. Als een gebruiker bijvoorbeeld klikt op de term 'boeket bloemen', moet een advertentieverzoek met 'boeket bloemen' worden gegenereerd (niet met 'bloemen' of 'boeketbezorging').
 • U moet ervoor zorgen dat de termen van de alternatieve zoekopdracht die in het advertentieverzoek worden opgenomen, in de eerste plaats bedoeld zijn om de relevantste zoekopdrachten voor te stellen en niet om bepaalde advertenties te activeren (bijvoorbeeld advertenties die hoge kosten per klik opleveren) of om het aantal vertoningen, klikken en/of conversies op andere wijze kunstmatig te verhogen.
 • Elke klik op een alternatieve zoekopdracht moet zijn gedaan door een eindgebruiker van de site en moet leiden naar een pagina met zoekresultaten om in aanmerking te komen voor aangepaste zoekadvertenties.

Naast deze algemene vereisten zijn de volgende aanvullende vereisten voor specifieke alternatieve zoekopdrachten van toepassing.

Populaire zoekopdracht

Populaire zoekopdrachten zijn alternatieve zoekopdrachten die zijn gebaseerd op de meest veelvoorkomende zoekteksten die gebruikers op uw sites invoeren. Wanneer een eindgebruiker op een alternatieve zoekopdracht klikt, wordt deze geleid naar een pagina met zoekresultaten met aangepaste zoekadvertenties.

Naast de algemene vereisten voor alternatieve zoekopdrachten zijn de volgende voorwaarden van toepassing op het gebruik van alternatieve zoekopdrachten van het type 'Populaire zoekopdracht' op sites of in apps waarvoor aangepaste zoekadvertenties zijn aangezet:

 • Populaire zoekopdrachten mogen alleen worden gebaseerd op de populairste zoekopdrachten die eindgebruikers op uw sites indienen.
 • U moet de lijst van termen die als populaire zoekopdrachten op uw sites worden weergegeven, minstens eenmaal per week updaten.
 • U moet populaire zoekopdrachten labelen met 'Populaire zoekopdrachten' (of een vergelijkbare aanduiding die Google heeft goedgekeurd).

Voorgestelde zoekopdracht

Voorgestelde zoekopdrachten zijn alternatieve zoekopdrachten die worden weergegeven wanneer een eindgebruiker tekst opgeeft in een zoekvak. Wanneer de eindgebruiker de voorgestelde zoekopdracht selecteert, wordt deze geleid naar een pagina met zoekresultaten met aangepaste zoekadvertenties.

Naast de algemene vereisten voor alternatieve zoekopdrachten zijn de volgende voorwaarden van toepassing op het gebruik van alternatieve zoekopdrachten van het type 'Voorgestelde zoekopdracht' op sites of in apps waarvoor aangepaste zoekadvertenties zijn aangezet:

 • U moet ervoor zorgen dat de voorgestelde zoektermen rechtstreeks betrekking hebben op de tekst die de eindgebruiker opgeeft in het zoekvak. Als de eindgebruiker bijvoorbeeld 'flo' typt, kan de voorgestelde zoekopdracht de term 'flowers' bevatten.
 • U moet de voorgestelde zoekopdracht duidelijk toeschrijven aan uzelf of derden, niet aan Google. We willen eventuele twijfel hierover uitsluiten. Daarom is het niet toegestaan merkkenmerken van Google in combinatie met voorgestelde zoekopdrachten te gebruiken.
 • De weergave van voorgestelde zoekopdrachten op uw sites met aangepaste zoekadvertenties moet grotendeels overeenkomen met onderstaand voorbeeld, tenzij Google een ander ontwerp heeft goedgekeurd.

Diagram van zoekvak

Gerelateerde zoekopdracht

'Gerelateerde zoekopdracht' is een alternatieve zoekopdracht die bestaat uit de volgende automatisch gegenereerde termen, die als een eindgebruiker erop klikt leidt naar een pagina met zoekresultaten met aangepaste zoekadvertenties:

 • Termen gerelateerd aan de eerdere zoekopdracht van een eindgebruiker.
 • Termen gerelateerd aan de content van een pagina.

Naast de algemene vereisten voor alternatieve zoekopdrachten zijn de volgende richtlijnen van toepassing op het gebruik van alternatieve zoekopdrachten van het type 'Gerelateerde zoekopdracht' op sites of in apps waarvoor aangepaste zoekadvertenties zijn aangezet:

 • U moet gerelateerde zoekopdrachten labelen met 'Gerelateerde zoekopdrachten' of een vergelijkbare aanduiding die Google heeft goedgekeurd.
 • U mag maximaal 2 blokken met gerelateerde zoekopdrachten per pagina gebruiken.

Extra termen voor pagina's met zoekresultaten

 • Gerelateerde zoekopdrachten kunnen op de volgende plaatsingen op de pagina worden geplaatst:
  • Rechts/links van de zoekresultaten
  • Onder de zoekresultaten
  • Tussen het bovenste advertentieblok en de zoekresultaten
 • Gerelateerde zoekopdrachten die bovenaan de pagina met zoekresultaten worden geïmplementeerd (boven het bovenste advertentieblok), moeten schriftelijk door Google worden goedgekeurd.
 • Als gerelateerde zoekopdrachten worden gecombineerd met resultaten van de sitezoekfunctie, moeten er minstens 3 zoekresultaten boven de gerelateerde zoekopdrachten staan.
 • Het is niet toegestaan gerelateerde zoekopdrachten samen met resultaten van Programmeerbare zoekmachine van Google te gebruiken.
 • De termen in een gerelateerde zoekopdracht voor pagina's met zoekresultaten kunnen zijn opgesteld door Google, door u of door een andere bron. Als Google geen termen heeft in de gerelateerde zoekopdrachten:
  • U moet gerelateerde zoekopdrachten duidelijk toeschrijven aan uzelf of derden, niet aan Google. We willen eventuele twijfel hierover uitsluiten. Daarom is het niet toegestaan merkkenmerken van Google in combinatie met gerelateerde zoekopdrachten te gebruiken.

Aanvullende voorwaarden voor andere pagina's dan pagina's met zoekresultaten met unieke of originele content

 • Gerelateerde zoekopdrachten kunnen op de volgende plaatsingen op de pagina worden geplaatst:
  • Rechts/links van de content
  • Onder de content
  • Tussen de content
 • Ter verduidelijking: U mag geen gerelateerde zoekopdrachten plaatsen op pagina's die het Programmabeleid van Google AdSense, de toepasselijke wetgeving of rechten van derden schenden.
 • De termen van gerelateerde zoekopdrachten voor andere pagnia's dan pagina's met zoekresultaten moeten door Google worden gegenereerd. Voor zover u suggesties aan Google kunt verstrekken voor de termen in de gerelateerde zoekopdrachten (naar eigen goeddunken van Google):
  • U mag geen termen verstrekken die het contentbeleid van Google in het Programmabeleid van Google AdSense, toepasselijke wetgeving of rechten van derden schenden.
  • U moet ervoor zorgen dat de termen in de eerste plaats zijn bedoeld om de meest relevante zoekopdrachten voor te stellen en niet om bepaalde advertenties te genereren (zoals advertenties die hoge kosten per klik opleveren) of anderszins het aantal vertoningen, klikken en/of conversies kunstmatig verhogen.
  • U moet ervoor zorgen dat de suggesties niet zijn bedoeld om specifieke gebruikers of een groep gebruikers op basis van affiniteit of andere gedeelde kenmerken (bijv. demografie) te targeten.

Browsen door categorieën

Pagina's van het type 'Browsen door categorieën' zijn pagina's waarop gebruikers belanden wanneer ze navigeren door een menu of directory met opties of contentcategorieën. Een gebruiker op een winkelsite browst bijvoorbeeld door de beschikbare boeken en verfijnt de resultaten vervolgens door te klikken op 'Non-fictie'. Op die resultatenpagina kan de gebruiker vervolgens klikken op 'Nieuwe auteurs' om de zoekopdracht verder te verfijnen. De pagina's bevatten steeds minder zoekresultaten naarmate de gebruiker de zoekopdracht verder verfijnt. De zoekfunctionaliteit voor browsen door categorieën moet bestaan uit originele content en moet voldoende uitgebreid en divers zijn om in aanmerking te komen voor aangepaste zoekadvertenties.

Een alternatieve zoekopdracht van het type 'Browsen door categorieën' heeft de vorm van een menu of directory waarmee de gebruiker kan navigeren op uw site door de zoekopdracht steeds specifieker te maken.

Naast de algemene vereisten voor alternatieve zoekopdrachten zijn de volgende voorwaarden van toepassing op het gebruik van alternatieve zoekopdrachten van het type 'Browsen door categorieën' op sites of in apps waarvoor aangepaste zoekadvertenties zijn aangezet:

 • Aangepaste zoekadvertenties mogen alleen worden weergegeven wanneer de gebruiker klikt op een alternatieve zoekopdracht van het type 'Browsen door categorieën' die verfijnd genoeg is, zoals bepaald door Google. Een aangepaste zoekadvertentie kan bijvoorbeeld worden geactiveerd wanneer een eindgebruiker klikt op de term 'trui', maar niet wanneer deze klikt op de term 'kleding'.
 • U kunt bovenliggende categorieën opnemen in de advertentieverzoeken die worden geactiveerd door alternatieve zoekopdrachten van het type 'Browsen door categorieën'. U kunt bijvoorbeeld de directoryvermeldingen in het broodkruimelspoor opnemen in dergelijke verzoeken.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu