Ilmoitus

Käy Omalla AdSense-sivulla, jolta löydät räätälöityjä tietoja tilistäsi. Niiden avulla voit saada parhaan mahdollisen hyödyn AdSensesta.

Hakumainokset

Googlen Custom Search ‑mainoksia koskeva käytäntö: Vaihtoehtoiset hakulausekkeet

Päivitetty 13.3.2023

Vaihtoehtoisilla hakulausekkeilla tarkoitetaan mitä tahansa muita tapoja saada hakutulokset (hakutulossivu) näkymään kuin se, että käyttäjä lisää hakulausekkeen hakukenttään. Hakutekstiä, joka saa hakutulossivun näkymään, voidaan käyttää Googlen Custom Search ‑mainospyynnön tekemiseen tällä sivulla olevien ohjeiden mukaisesti. Seuraavassa kuvassa näkyy kaksi erilaista vaihtoehtoista hakulauseketyyppiä (hakuehdotus ja kategorian selaus), joilla hakutulossivu saadaan näkymään. Hakutulossivu pyytää Custom Search ‑mainosta vaihtoehtoisen hakulausekkeen termien perusteella. Alla olevassa esimerkissä termi on laser printer (lasertulostin).

Vaihtoehtoinen hakulauseke ‐diagrammi

Nämä ohjeet koskevat vaihtoehtoisia hakulausekkeita, niiden sisältöä, sijoittelua, muotoilua ja toimintaa sekä termejä, jotka sisällytetään Googlelle lähetettäviin mainospyyntöihin.

Seuraavat vaihtoehtoiset hakulauseketyypit ovat tällä hetkellä niiden julkaisijoiden käytettävissä, jotka ovat ottaneet käyttöön Custom Search ‑mainokset. Jos haluat käyttää vaihtoehtoisia hakulausekkeita, sinun on noudatettava sekä vaihtoehtoisia hakulausekkeita koskevia yleisiä vaatimuksia että kutakin vaihtoehtoista hakulauseketta koskevia erityisvaatimuksia.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että näissä käytännöissä

 • "mainokset" tarkoittavat Googlen toimittamia mainoksia, eivät mitään sellaisia mainoksia (tai muita mainontatuotteita tai ‑palveluita), jotka eivät ole Googlen toimittamia
 • "sisältö" tarkoittaa kaikkea sitä, mitä tarjoat käyttäjille, esimerkiksi julkaisijan luomaa, jaettua ja käyttäjien luomaa sisältöä, orgaanisia hakutuloksia, mainoksia (sekä Googlen että kolmansien osapuolten toimittamia) ja linkkejä muille sivustoille tai muihin sovelluksiin
 • vaatimus siitä, että johonkin tarvitaan Googlen hyväksyntä, koskee vain Googlen palvelujen (esimerkiksi Googlen toimittamien mainosten) käyttöä.

Sinun on varmistettava, että käytät Googlen palveluja näiden käytäntöjen mukaisesti. Tämä koskee myös kaikkea sisältöä sellaisilla sivustoilla, joilla Googlen palvelut on otettu käyttöön. Jos käytäntöjä ei noudateta, Google saattaa ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin, esimerkiksi 1) jäädyttää Googlen palvelujen tarjoamisen, 2) vaatia sinua lopettamaan Googlen palvelujen käyttämisen tai muokkaamaan palvelujen toteutusta tai 3) käyttää sovellettavien Google AdSense online-käyttöehtojen mukaisia oikeuksiaan tai johonkin muuhun asiaankuuluvaan, sinun ja Googlen väliseen sopimukseen perustuvia oikeuksiaan.

Vaihtoehtoisia hakulausekkeita koskevat yleiset vaatimukset

Seuraavat ehdot koskevat kaikkea vaihtoehtoisten hakulausekkeiden käyttöä Custom Search ‑mainoksia käyttävillä sivustoilla tai sovelluksissa:

 • Vaihtoehtoisen hakulausekkeen termeissä ei saa olla mitään sellaista sisältöä, joka rikkoo Googlen AdSense-ohjelmakäytäntöihin kuuluvia Googlen sisältökäytäntöjä, sovellettavia lakeja tai kolmansien osapuolten oikeuksia.
 • Google voi ajoittain vaatia, ettei hakulausekkeissa ja/tai vaihtoehtoisten hakulausekkeiden käynnistämissä mainospyynnöissä käytetä tiettyjä sanoja tai ilmauksia.
 • Mainospyynnön mukana lähetettävien vaihtoehtoisen hakulausekkeen termien on oltava täsmälleen käyttäjän valitsemassa muodossa. Jos käyttäjä esimerkiksi klikkaa termiä "flower bouquet" (kukkakimppu), mainospyyntö on tehtävä tällä termillä eikä termillä "flowers" (kukat) tai "flower bouquet delivery" (kukkakimpun toimitus).
 • Mainospyyntöön liitettävät vaihtoehtoisen hakulausekkeen termit on valittava ensisijaisesti sillä perusteella, että ne muodostavat osuvimman hakulausekkeen, eikä sillä perusteella, että ne käynnistävät tiettyjä mainoksia (esim. sellaisia, jotka tuottavat korkean klikkauskohtaisen hinnan) tai lisäävät muulla tavoin keinotekoisesti impressioiden, klikkausten tai konversioiden määrää.
 • Vaihtoehtoisen hakulausekkeen klikkauksen on oltava aina sivuston käyttäjän tekemä, ja sen tuloksena on oltava hakutulossivu, jotta Custom Search ‑mainokset voivat näkyä.

Näiden yleisten vaatimusten lisäksi kutakin vaihtoehtoista hakulauseketyyppiä koskevat omat lisävaatimuksensa, jotka on kuvattu alla.

Suosittu haku

Suosittu haku on vaihtoehtoinen hakulauseke, joka luodaan sivustojesi käyttäjien yleisimpien tekstihakujen perusteella. Klikattuaan vaihtoehtoista hakulauseketta käyttäjä näkee hakutulossivun, jolla on Custom Search ‑mainoksia.

Jos haluat käyttää Custom Search ‑mainoksia käyttävillä sivustoilla tai sovelluksissa suositun haun vaihtoehtoisia hakulausekkeita, sinun on noudatettava vaihtoehtoisia hakulausekkeita koskevien yleisten vaatimusten lisäksi seuraavia ehtoja:

 • Kaikkien suositun haun vaihtoehtoisten hakulausekkeiden on oltava peräisin sivustojesi käyttäjien yleisimmistä hakulausekkeista.
 • Sinun on päivitettävä sivustollasi näkyvä suositun haun vaihtoehtoisten hakulausekkeiden termilista vähintään kerran viikossa.
 • Sinun on käytettävä suositun haun vaihtoehtoisista hakulausekkeista nimitystä "Suosittuja hakuja" (tai muuta vastaavaa Googlen hyväksymää nimitystä).

Hakuehdotus

Hakuehdotus on vaihtoehtoinen hakulauseke, joka näkyy käyttäjälle, kun hän lisää tekstiä hakukenttään. Valittuaan hakuehdotuksen vaihtoehtoisen hakulausekkeen käyttäjä näkee hakutulossivun, joka sisältää Custom Search ‑mainoksia.

Jos haluat käyttää Custom Search ‑mainoksia käyttävillä sivustoilla tai sovelluksissa hakuehdotuksen vaihtoehtoisia hakulausekkeita, sinun on noudatettava vaihtoehtoisia hakulausekkeita koskevien yleisten vaatimusten lisäksi seuraavia ehtoja:

 • Sinun on varmistettava, että hakuehdotuksen termit liittyvät suoraan käyttäjän hakukenttään lisäämään tekstiin. Jos käyttäjä esimerkiksi kirjoittaa "kuk", hän voi nähdä hakuehdotuksen, joka sisältää termin "kukkia".
 • Sinun on osoitettava selkeästi, että hakuehdotuksen vaihtoehtoiset hakulausekkeet ovat peräisin sinulta tai kolmannelta osapuolelta eivätkä Googlelta. Epäselvyyksien välttämiseksi et saa käyttää Googlen brändiominaisuuksia hakuehdotuksen vaihtoehtoisten hakulausekkeiden yhteydessä.
 • Kun hakuehdotuksen vaihtoehtoisia hakulausekkeita näkyy Custom Search ‑mainoksia käyttävällä sivustolla, näkymän on oltava alla olevan esimerkin kaltainen, ellei Google ole muuta hyväksynyt.

Hakukentän kaavio

Samantyyppinen haku

Samantyyppinen haku on vaihtoehtoinen hakulauseke, joka koostuu alla olevista automaattisesti luoduista termeistä. Hakulauseketta klikattuaan käyttäjä näkee hakutulossivun, jolla on Custom Search ‑mainoksia.

 • Termit, jotka liittyvät käyttäjän aiempaan hakulausekkeeseen
 • Termit, jotka liittyvät sivun sisältöön

Jos haluat käyttää Custom Search ‑mainoksia käyttävillä sivustoilla tai sovelluksissa samantyyppisen haun vaihtoehtoisia hakulausekkeita, sinun on noudatettava vaihtoehtoisia hakulausekkeita koskevien yleisten vaatimusten lisäksi seuraavia ehtoja:

 • Sinun on lisättävä samantyyppisen haun vaihtoehtoisten hakulausekkeiden yhteyteen tunniste "Samantyyppisiä hakuja" (tai muu vastaava Googlen hyväksymä merkintä).
 • Sivulla saa näkyä enintään kaksi samantyyppisen haun yksikköä.

Hakutulossivuja koskevat lisäehdot

 • Samantyyppisen haun vaihtoehtoisia hakulausekkeita voi sijoittaa sivulle
  • hakutulosten oikealle tai vasemmalle puolelle
  • hakutulosten alapuolelle
  • sivun yläosan mainosyksikön ja hakutulosten väliin.
 • Jos haluat sijoittaa samantyyppisen haun vaihtoehtoisia hakulausekkeita hakutulossivun yläosaan (sivun yläosan mainosyksikön yläpuolelle), tarvitset Googlen kirjallisen hyväksynnän.
 • Jos samantyyppisen haun vaihtoehtoisia hakulausekkeita sijoitetaan hakutulosten sekaan, vaihtoehtoisten hakulausekkeiden yläpuolella on oltava vähintään kolme hakutulosta.
 • Samantyyppisen haun vaihtoehtoisia hakulausekkeita ei saa sijoittaa Googlen Ohjelmoitavan hakumoottorin tuottamien tulosten sekaan.
 • Hakutulossivujen samantyyppisen haun vaihtoehtoisissa hakulausekkeissa käytettävät termit voivat olla peräisin Googlelta, sinulta tai jostakin muusta lähteestä. Jos Google ei luo kyseisiä termejä:
  • Sinun on osoitettava selkeästi, että samantyyppisen haun vaihtoehtoiset hakulausekkeet ovat peräisin sinulta tai kolmannelta osapuolelta eivätkä Googlelta. Epäselvyyksien välttämiseksi et saa käyttää Googlen brändiominaisuuksia samantyyppisen haun vaihtoehtoisten hakulausekkeiden yhteydessä.

Lisäehdot muille kuin hakutulossivuille, joilla on omaperäistä tai alkuperäistä sisältöä

 • Samantyyppisen haun vaihtoehtoisia hakulausekkeita voi sijoittaa sivulle
  • sisällön oikealle tai vasemmalle puolelle
  • sisällön alapuolelle
  • sisällön joukkoon.
 • Samantyyppisen haun vaihtoehtoisia hakulausekkeita ei selvyyden vuoksi saa sijoittaa sivuille, jotka rikkovat Googlen AdSense-ohjelmakäytäntöjä, sovellettavia lakeja tai kolmansien osapuolten oikeuksia.
 • Kun samantyyppisen haun vaihtoehtoisia hakulausekkeita käytetään muilla kuin hakutulossivuilla, niissä käytettävien termien on oltava peräisin Googlelta. Jos voit lisätä samantyyppisen haun vaihtoehtoisissa hakulausekkeissa käytettävistä termeistä ehdotuksia, jotka Google harkintansa mukaan hyväksyy tai hylkää, niitä koskevat seuraavat ehdot:
  • Et saa lisätä termejä, jotka rikkovat Google AdSense ‑ohjelmakäytäntöihin kuuluvia Googlen sisältökäytäntöjä, sovellettavia lakeja tai kolmansien osapuolten oikeuksia.
  • Sinun on valittava termit ensisijaisesti sillä perusteella, että ne muodostavat osuvimman hakulausekkeen, eikä sillä perusteella, että ne käynnistävät tiettyjä mainoksia (esim. sellaisia, jotka tuottavat korkean klikkauskohtaisen hinnan) tai lisäävät muulla tavoin keinotekoisesti impressioiden, klikkausten tai konversioiden määrää.
  • Sinun on varmistettava, ettei ehdottamiasi termejä ole tarkoitus käyttää mainosten kohdistamiseen tietyille käyttäjille tai käyttäjäryhmälle kiinnostuksen kohteiden tai muiden yhteisten piirteiden (esim. demografisten tietojen) perusteella.

Kategorian selaus

Kategorian selaus ‑sivut ovat sivuja, jotka näkyvät käyttäjälle, kun hän selaa valikkoa, hakemistoa tai sisältökategorioita. Esimerkiksi ostossivuston käyttäjä voi selata saatavilla olevia kirjoja ja tarkentaa hakua klikkaamalla Tietokirjat. Hakutulossivulla käyttäjä voi tarkentaa hakua lisää klikkaamalla Uudet kirjailijat. Haku tarkentuu kerta kerralta, joten kullakin sivulla on aiempaa vähemmän hakutuloksia. Kategorian selaus ‑hakukokemuksen tulee koostua alkuperäisestä sisällöstä ja olla riittävän monipuolinen, jotta sen yhteydessä voi näkyä Custom Search ‑mainoksia.

Kategorian selauksen vaihtoehtoinen hakulauseke on valikko tai hakemisto, jonka avulla käyttäjä voi rajata sitä, mihin sivuston osaan hän haluaa siirtyä.

Jos haluat käyttää Custom Search ‑mainoksia käyttävillä sivustoilla tai sovelluksissa kategorian selauksen vaihtoehtoisia hakulausekkeita, sinun on noudatettava vaihtoehtoisia hakulausekkeita koskevien yleisten vaatimusten lisäksi seuraavia ehtoja:

 • Custom Search ‑mainoksia saa näkyä vain, kun käyttäjä klikkaa sellaisia kategorian selauksen vaihtoehtoisia hakulausekkeita, jotka ovat Googlen määritelmän mukaan riittävän tarkkoja. Custom Search ‑mainokset voivat käynnistyä esimerkiksi, kun käyttäjä klikkaa termiä "sweater" (villapaita), mutta eivät silloin, kun käyttäjä klikkaa termiä "clothing" (vaatteet).
 • Voit sisällyttää kategorian selauksen vaihtoehtoisten hakulausekkeiden käynnistämiin mainospyyntöihin näiden hakulausekkeiden ylätason kategorioita (eli navigointipolkuun sisältyviä hakemistoja).

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko