AdSense haulle

Googlen Muokattavia hakumainoksia koskeva käytäntö: Vaihtoehtoiset hakulausekkeet

Vaihtoehtoisilla hakulausekkeilla tarkoitetaan mitä tahansa muita tapoja tuottaa hakutuloksia (hakutulossivu) kuin se, että käyttäjä lisää hakulausekkeen hakukenttään. Hakutekstiä, jonka tuloksena hakutulossivu näytetään, voidaan käyttää Googlen Muokattavia hakumainoksia koskevan pyynnön tekemiseen tämän sivun sääntöjen mukaisesti. Seuraavassa kuvassa näkyy kaksi erilaista vaihtoehtoista hakulauseketyyppiä (hakuehdotus ja luokan selaus), joilla käynnistetään hakutulossivu. Hakusivu pyytää Muokattavaa hakumainosta vaihtoehtoisen hakulausekkeen termien perusteella. Alla olevassa esimerkissä termi on "laser printer" (lasertulostin).

Alternative Search Queries diagram

Nämä säännöt koskevat vaihtoehtoisia hakulausekkeita, niiden sisältöä, sijoittelua, muotoilua ja toimintaa sekä vaihtoehtoisten hakulausekkeiden termejä, jotka liitetään Googlelle lähetettäviin Muokattavia hakumainoksia koskeviin pyyntöihin.

Seuraavat vaihtoehtoiset hakulauseketyypit ovat tällä hetkellä niiden julkaisijoiden käytettävissä, jotka täyttävät Muokattavien hakumainosten käytön ehdot. Vaihtoehtoisten hakulausekkeiden käyttö edellyttää sekä yleisten vaihtoehtoisia hakulausekkeita koskevien vaatimusten että kutakin vaihtoehtoista hakulauseketta koskevien erityisvaatimusten noudattamista.

Yleiset vaihtoehtoisia hakulausekkeita koskevat vaatimukset

Seuraavat ehdot koskevat kaikkea vaihtoehtoisten hakulausekkeiden käyttöä sivustoilla tai sovelluksissa silloin, kun Muokattavat hakumainokset on otettu käyttöön:

 • Vaihtoehtoisen hakulausekkeen termeissä ei saa olla mitään sellaista sisältöä, joka rikkoo Google AdSense ‑ohjelmasääntöihin kuuluvia Googlen sisältökäytäntöjä, sovellettavia lakeja tai kolmansien osapuolten oikeuksia.
 • Google voi ajoittain vaatia, ettei hakulausekkeissa ja/tai vaihtoehtoisten hakulausekkeiden käynnistämissä mainospyynnöissä käytetä tiettyjä sanoja tai ilmauksia.
 • Mainospyynnön mukana lähetettävien vaihtoehtoisen hakulausekkeen termien on oltava täsmälleen käyttäjän valitsemassa muodossa. Jos käyttäjä esimerkiksi klikkaa termiä "flower bouquet" (kukkakimppu), mainospyyntö on tehtävä tällä termillä eikä termillä "flowers" (kukat) tai "flower bouquet delivery" (kukkakimpun toimitus).
 • Mainospyyntöön liitettävät vaihtoehtoisen hakulausekkeen termit on valittava ensisijaisesti sillä perusteella, että ne muodostavat osuvimman hakulausekkeen, eikä sillä perusteella, että ne käynnistävät tiettyjä mainoksia (esim. mainoksia, jotka tuottavat korkean klikkauskohtaisen hinnan) tai lisäävät muulla tavoin keinotekoisesti impressioiden, klikkausten tai konversioiden määrää.
 • Vaihtoehtoisen hakulausekkeen klikkauksen on oltava aina sivuston käyttäjän tekemä, ja sen tuloksena on oltava hakutulossivu, jotta Muokattavia hakumainoksia voidaan näyttää.

Näiden yleisten vaatimusten lisäksi kutakin vaihtoehtoista hakulauseketyyppiä koskevat omat lisävaatimuksensa, jotka on kuvattu alla.

Suosittu haku

Suosittu haku on vaihtoehtoinen hakulauseke, joka luodaan sivustosi käyttäjien yleisimpien tekstihakujen perusteella. Kun käyttäjä klikkaa vaihtoehtoista hakulauseketta, hänelle näytetään hakutulossivu, joka sisältää Muokattavia hakumainoksia.

Yleisten vaihtoehtoisia hakulausekkeita koskevien vaatimusten lisäksi sinun on noudatettava seuraavia ehtoja, jos haluat käyttää sivustolla tai sovelluksessa suosittua hakua ja Muokattavia hakumainoksia:

 • Suositun haun vaihtoehtoiset hakulausekkeet eivät saa olla peräisin mistään muualta kuin sivustosi käyttäjien tekemistä yleisimmistä hakulausekkeista.
 • Sinun on päivitettävä sivustollasi näytettävä suositun haun vaihtoehtoisten hakulausekkeiden termiluettelo vähintään kerran viikossa.
 • Sinun on käytettävä suositun haun vaihtoehtoisista hakulausekkeista nimitystä "Suosittuja hakuja" (tai muuta vastaavaa Googlen hyväksymää nimitystä).

Hakuehdotus

Hakuehdotus on vaihtoehtoinen hakulauseke, joka näytetään käyttäjälle, kun hän lisää tekstiä hakukenttään. Kun käyttäjä valitsee hakuehdotuksen vaihtoehtoisen hakulausekkeen, hänelle näytetään hakutulossivu, joka sisältää Muokattavia hakumainoksia.

Yleisten vaihtoehtoisia hakulausekkeita koskevien vaatimusten lisäksi sinun on noudatettava seuraavia ehtoja, jos haluat käyttää sivustolla tai sovelluksessa hakuehdotusta ja Muokattavia hakumainoksia:

 • Sinun on varmistettava, että hakuehdotuksen termit liittyvät suoraan käyttäjän hakukenttään lisäämään tekstiin. Jos käyttäjä esimerkiksi kirjoittaa "flo" (kuk), hänelle voidaan näyttää hakuehdotus, joka sisältää termin "flowers" (kukkia).
 • Sinun on osoitettava selkeästi, että hakuehdotuksen vaihtoehtoiset hakulausekkeet ovat peräisin sinulta tai kolmannelta osapuolelta eivätkä Googlelta. Epäselvyyksien välttämiseksi et saa käyttää Googlen brändiominaisuuksia hakuehdotuksen vaihtoehtoisten hakulausekkeiden yhteydessä.
 • Kun hakuehdotuksen vaihtoehtoisia hakulausekkeita näytetään Muokattavia hakumainoksia käyttävällä sivustolla, näkymän on oltava alla olevan esimerkin kaltainen, ellei Google ole muuta hyväksynyt.

Search Box diagram

Samankaltainen haku

Samankaltainen haku on vaihtoehtoinen hakulauseke, joka koostuu käyttäjän aiempaan hakulausekkeeseen liittyvistä automaattisesti valituista termeistä. Kun käyttäjä klikkaa vaihtoehtoista hakulauseketta, hänelle näytetään hakutulossivu, joka sisältää Muokattavia hakumainoksia.

Yleisten vaihtoehtoisia hakulausekkeita koskevien vaatimusten lisäksi sinun on noudatettava seuraavia sääntöjä, jos haluat käyttää sivustolla tai sovelluksessa samankaltaista hakua ja Muokattavia hakumainoksia:

 • Sinun on käytettävä samankaltaisen haun vaihtoehtoisista hakulausekkeista nimitystä "Samankaltaisia hakuja" (tai muuta vastaavaa Googlen hyväksymää nimitystä).
 • Samankaltaisen haun vaihtoehtoisia hakulausekkeita voi sijoittaa sivulle
  • hakutulosten oikealle tai vasemmalle puolelle
  • hakutulosten alapuolelle
  • sivun yläosan mainosyksikön ja hakutulosten väliin
  • hakutulossivun yläosaan, sivun yläosan mainosyksikön yläpuolelle (edellyttää Googlen kirjallista hyväksyntää)
  • hakutulosten sekaan (samankaltaisen haun vaihtoehtoisten hakulausekkeiden yläpuolella on oltava vähintään kolme hakutulosta)
  • edellyttäen, että samankaltaisen haun vaihtoehtoisia hakulausekkeita ei sijoiteta Täsmähakukoneen tulosten sekaan
  • edellyttäen, että samalla sivulla on enintään kaksi samankaltaisen haun yksikköä.

Samankaltaisen haun vaihtoehtoisissa hakulausekkeissa käytettävät termit voivat olla peräisin Googlelta, sinulta tai jostakin muusta lähteestä. Jos Google ei luo kyseisiä termejä, samankaltaisen haun vaihtoehtoisiin hakulausekkeisiin sovelletaan myös seuraavia sääntöjä:

 • Sinun on osoitettava selkeästi, että samankaltaisen haun vaihtoehtoiset hakulausekkeet ovat peräisin sinulta tai kolmannelta osapuolelta eivätkä Googlelta. Epäselvyyksien välttämiseksi et saa käyttää Googlen brändiominaisuuksia samankaltaisen haun vaihtoehtoisten hakulausekkeiden yhteydessä.

Luokan selaus

Luokan selaus ‑sivut ovat sivuja, jotka näytetään käyttäjälle, kun hän selaa valikkoa, hakemistoa tai sisältöluokkia. Esimerkiksi ostossivuston käyttäjä voi selata saatavilla olevia kirjoja ja tarkentaa hakua klikkaamalla Tietokirjat. Hakutulossivulla käyttäjä voi tarkentaa hakua lisää klikkaamalla Uudet kirjailijat. Haku tarkentuu kerta kerralta, joten kullakin sivulla on aiempaa vähemmän hakutuloksia. Lähtökohta on, että luokan selaus ‑hakukokemuksen tulee koostua alkuperäisestä sisällöstä ja olla riittävän monipuolista, jotta sen yhteydessä voidaan näyttää Muokattavia hakumainoksia.

Luokan selauksen vaihtoehtoinen hakulauseke on valikko tai hakemisto, jonka avulla käyttäjä voi navigoida sivustollasi tarkentamalla hakuaan.

Yleisten vaihtoehtoisia hakulausekkeita koskevien vaatimusten lisäksi sinun on noudatettava seuraavia ehtoja, jos haluat käyttää sivustolla tai sovelluksessa luokan selausta ja Muokattavia hakumainoksia:

 • Muokattavia hakumainoksia saa näyttää vain, kun käyttäjä klikkaa sellaisia luokan selauksen vaihtoehtoisia hakulausekkeita, jotka ovat Googlen määritelmän mukaan riittävän tarkkoja. Muokattavat hakumainokset voivat käynnistyä esimerkiksi, kun käyttäjä klikkaa termiä "sweater" (villapaita), mutta eivät silloin, kun käyttäjä klikkaa termiä "clothing" (vaatteet).
 • Luokan selauksen vaihtoehtoisten hakulausekkeiden käynnistämiin mainospyyntöihin saa liittää luokan selauksen vaihtoehtoisten hakulausekkeiden ylätason luokkia. Toisin sanoen pyyntöjen navigointipolut saavat sisältää hakemistolistauksia.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun