Oznámení

Nezapomeňte navštívit stránku Vaše AdSense. Najdete na ní personalizované informace o svém účtu, které vám pomohou službu AdSense lépe využívat.

Reklamy pro vyhledávání

Zásady pro reklamy ve vlastním vyhledávání Google: alternativní vyhledávací dotazy

Revidováno: 13. března 2023

Alternativní vyhledávací dotazy (ASQ) jsou všechny způsoby vyvolání výsledků vyhledávání (stránka s výsledky vyhledávání neboli SERP), které neprovedl uživatel zadáním dotazu do vyhledávacího pole. Text dotazu, jenž vygeneruje stránku s výsledky vyhledávání, lze použít k vyžádání reklam ve vlastním vyhledávání (CSA) Google dle pokynů na této stránce. Následující diagram ukazuje dva různé alternativní vyhledávací dotazy (navrhovaná vyhledávání a procházení kategorií) použité k vyvolání stránky vyhledávání. Stránka vyhledávání si, s využitím podmínek pro alternativní vyhledávací dotazy, vyžádá reklamu ve vlastním vyhledávání, v tomto případě „laser printer“ (laserová tiskárna).

Diagram alternativních vyhledávacích dotazů

Tyto pokyny platí pro alternativní vyhledávací dotazy, jejich obsah, umístění, formátování a chování, i pro výrazy v alternativních vyhledávacích dotazech, které jsou zahrnuty do žádostí o reklamy odesílaných Googlu.

Majitelé obsahu, kteří mohou používat reklamy ve vlastním vyhledávání, mají v současnosti k dispozici následující typy alternativních vyhledávacích dotazů. Pokud je chtějí používat, musí dodržovat obecné požadavky pro alternativní vyhledávací dotazy i specifické požadavky pro jednotlivé alternativní vyhledávací dotazy.

Pro ujasnění a účely těchto zásad:

 • „Reklamami“ se rozumí reklamy poskytované společností Google. Nejedná se o reklamy (nebo jiné reklamní produkty či služby), které nejsou poskytovány společností Google.
 • „Obsah“ znamená vše, co je uživatelům prezentováno, včetně obsahu generovaného majitelem stránek, syndikovaného obsahu, obsahu vytvářeného uživateli, výsledků organického vyhledávání, reklam (poskytovaných Googlem nebo třetími stranami) a odkazů na další weby nebo aplikace.
 • Pokud bylo uvedeno, že je nutné schválení společností Google, tento požadavek se vztahuje pouze na používání služeb Google, včetně reklam poskytovaných společností Google.

Musíte zajistit, aby vaše používání služeb Google, včetně veškerého obsahu ve službách, kde jsou implementovány služby Google, splňovalo tyto zásady. V případě nedodržení těchto předpisů může společnost Google přijmout nápravná opatření, mimo jiné včetně těchto kroků: 1) pozastavení poskytování služeb Google, 2) požadavku, abyste zastavili nebo upravili používání nebo implementaci služeb Google, nebo 3) uplatnění svých práv podle příslušných online smluvních podmínek služby Google AdSense nebo jiné relevantní smlouvy mezi vámi a společností Google.

Obecné požadavky na alternativní vyhledávací dotazy

Používání alternativních vyhledávacích dotazů na webech a v aplikacích, kde jsou povoleny reklamy ve vlastním vyhledávání, podléhá následujícím podmínkám:

 • Do výrazů v alternativním vyhledávacím dotazu nesmíte zahrnout žádný obsah, který porušuje obsahové zásady společnosti Google (v programových zásadách Google AdSense), platné zákony nebo práva třetích stran.
 • Google může čas od času vyžadovat, aby se ve vyhledávacích dotazech nebo žádostech o reklamy vygenerovaných alternativními vyhledávacími dotazy nepoužívala určitá slova a fráze.
 • Výrazy v alternativním vyhledávacím dotazu zaslané v žádosti o reklamu musí přesně odpovídat tomu, co uživatel vybral. Pokud například uživatel klikne na výraz „kytice“, musí se vygenerovat žádost o reklamu s výrazem „kytice“, ne „květiny“ nebo „doručení kytice“.
 • Musíte zajistit, aby výrazy v alternativním vyhledávacím dotazu zahrnuté do žádosti o reklamu byly primárně zaměřené na navrhování co nejrelevantnějších vyhledávacích dotazů a nebyly zaměřené na generování určitých reklam (např. reklamy s vysokou cenou za proklik) nebo jiné umělé navyšování počtu zobrazení, kliknutí nebo konverzí.
 • Podmínkou způsobilosti pro reklamy ve vlastním vyhledávání je, že každé kliknutí na alternativní vyhledávací dotaz musí provést koncový uživatel webu a musí vést ke stránce s výsledky vyhledávání.

Kromě těchto obecných požadavků mají jednotlivé alternativní vyhledávací dotazy ještě své vlastní požadavky uvedené níže.

Oblíbená vyhledávání

Oblíbené vyhledávání je alternativní vyhledávací dotaz vygenerovaný z nejčastějších textových vyhledávacích dotazů zadávaných uživateli na vašich webech. Když uživatel klikne na alternativní vyhledávací dotaz, zobrazí se mu stránka s výsledky vyhledávání a reklamou ve vlastním vyhledávání.

Kromě obecných požadavků na alternativní vyhledávací dotazy podléhá používání alternativních vyhledávacích dotazů typu oblíbené vyhledávání na webech a v aplikacích, kde jsou povoleny reklamy ve vlastním vyhledávání, ještě následujícím podmínkám:

 • Alternativní vyhledávací dotazy typu oblíbené vyhledávání můžete odvozovat výhradně z nejpopulárnějších vyhledávacích dotazů zadaných koncovými uživateli na vašich webech.
 • Seznam výrazů, které se na vašich webech zobrazují jako alternativní vyhledávací dotazy typu oblíbené vyhledávání, musíte aktualizovat alespoň jednou týdně.
 • Alternativní vyhledávací dotazy typu oblíbené vyhledávání musíte označit jako „oblíbená vyhledávání“ (nebo podobným, společností Google schváleným označením).

Navrhovaná vyhledávání

Navrhované vyhledávání je alternativní vyhledávací dotaz, který je uživateli nabídnut, když zadává text do vyhledávacího pole. Když se uživatel rozhodne navrhovaný vyhledávací dotaz použít, zobrazí se stránka s výsledky vyhledávání a reklamou ve vlastním vyhledávání.

Kromě obecných požadavků na alternativní vyhledávací dotazy podléhá používání alternativních vyhledávacích dotazů typu navrhované vyhledávání na webech a v aplikacích, kde jsou povoleny reklamy ve vlastním vyhledávání, ještě následujícím podmínkám:

 • Musíte zajistit, aby navrhované vyhledávací dotazy byly přímo relevantní pro text, který koncový uživatel zadává do vyhledávacího pole – pokud například uživatel zadá řetězec „flo“, může navrhovaný dotaz obsahovat výraz „flowers“ (květiny).
 • Alternativní vyhledávací dotaz typu navrhované vyhledávání musíte jednoznačně označit, že ho poskytujete vy nebo třetí strana, ne Google. Aby nevznikaly pochybnosti, nesmíte ve spojení s alternativním vyhledávacím dotazem typu navrhované vyhledávání používat prvky značky Google.
 • Zobrazení alternativního vyhledávacího dotazu typu navrhované vyhledávání na webech, kde jsou povoleny reklamy ve vlastním vyhledávání, musí být podobné níže uvedené maketě, neschválí-li společnost Google jinou variantu.

Schéma vyhledávacího pole

Související vyhledávání

Související vyhledávání je alternativní vyhledávací dotaz, který se skládá z níže uvedených automaticky generovaných výrazů. Když koncový uživatel na některý z nich klikne, zobrazí se mu stránka s výsledky vyhledávání a reklamou ve vlastním vyhledávání:

 • výrazy související s předchozím vyhledávacím dotazem koncového uživatele,
 • výrazy související s obsahem stránky.

Kromě obecných požadavků na alternativní vyhledávací dotazy podléhá používání alternativních vyhledávacích dotazů typu navrhované vyhledávání na webech a v aplikacích, kde jsou povoleny reklamy ve vlastním vyhledávání, ještě následujícím pravidlům:

 • Alternativní vyhledávací dotazy typu související vyhledávání musíte označit jako „související vyhledávání“ (nebo podobným, společností Google schváleným způsobem).
 • Stránka nesmí obsahovat více než dvě jednotky souvisejícího vyhledávání.

Další podmínky pro stránky s výsledky vyhledávání

 • Alternativní vyhledávací dotazy typu související vyhledávání lze na stránce umístit na následujících místech:
  • napravo nebo nalevo vedle výsledků vyhledávání,
  • pod výsledky vyhledávání,
  • mezi reklamní jednotku v horní části stránky a výsledky vyhledávání,
 • alternativní vyhledávací dotazy typu související vyhledávání umístěné v horní části stránky s výsledky vyhledávání, nad horní reklamní jednotkou, musí být písemně schváleny společností Google,
 • alternativní vyhledávací dotazy typu související vyhledávání, které se prolínají s výsledky vyhledávání, musí mít nad sebou alespoň tři výsledky vyhledávání,
 • alternativní vyhledávací dotazy typu související vyhledávání se nesmí prolínat s výsledky programovatelného vyhledávače,
 • výrazy v alternativních vyhledávacích dotazech typu související vyhledávání pro stránky s výsledky vyhledávání mohou být generovány Googlem, vámi nebo jiným zdrojem. Pokud výrazy negeneruje Google:
  • Alternativní vyhledávací dotazy typu související vyhledávání musí být jasně přiřazeny vám nebo třetí straně, ne Googlu. Aby nevznikaly pochybnosti, nesmíte ve spojení s alternativním vyhledávacím dotazem typu související vyhledávání používat prvky značky Google.

Další podmínky pro stránky, které neobsahují výsledky vyhledávání, ale jedinečný nebo původní obsah

 • Alternativní vyhledávací dotazy typu související vyhledávání lze na stránce umístit na následujících místech:
  • napravo nebo nalevo vedle obsahu,
  • pod obsahem,
  • mezi obsahem.
 • Pro upřesnění uvádíme, že alternativní vyhledávací dotazy typu související vyhledávání nesmíte umisťovat na stránkách, které porušují programové zásady Google AdSense, platné zákony nebo práva třetích stran.
 • Výrazy v alternativních vyhledávacích dotazech typu související vyhledávání pro stránky, které neobsahují výsledky vyhledávání, musí být generovány Googlem. Pokud můžete Googlu poskytnout k nezávaznému zvážení návrhy výrazů v alternativních vyhledávacích dotazech typu související vyhledávání:
  • nesmí jít o výrazy, které porušují obsahové zásady společnosti Google v programových zásadách Google AdSense, platné zákony nebo práva třetích stran,
  • musíte zajistit, aby byly výrazy primárně zaměřené na navrhování co nejrelevantnějších vyhledávacích dotazů a ne na generování určitých reklam (např. reklamy s vysokou cenou za proklik) nebo jiné umělé navyšování počtu zobrazení, kliknutí nebo konverzí,
  • musíte zajistit, aby navrhované výrazy nebyly cíleny na konkrétní uživatele nebo na skupinu uživatelů na základě zájmů či jiných sdílených atributů (např. demografických údajů).

Procházení kategorií

Stránky s procházením kategorií jsou stránky, s nimiž se uživatel setká, když prochází nabídku, adresář možností nebo kategorie obsahu. Uživatel může například na webu procházet nabízené knihy a pak výběr zúžit tím, že klikne na „Literatura faktu“. Na této stránce s výsledky může uživatel kliknout na „Noví autoři“ a tím výsledky dále filtrovat. Na každé další stránce je výsledků méně, protože uživatelův dotaz je specifičtější. Obecně platí, že procházení kategorií musí nabízet původní obsah a musí jít dostatečně do hloubky a šířky, aby mohlo zobrazovat reklamy ve vlastním vyhledávání.

Alternativní vyhledávací dotaz typu procházení kategorií je nabídka nebo adresář, který uživateli umožňuje navigaci na webu a přitom zužuje záběr.

Kromě obecných požadavků na alternativní vyhledávací dotazy podléhá používání alternativních vyhledávacích dotazů typu procházení kategorií na webech a v aplikacích, kde jsou povoleny reklamy ve vlastním vyhledávání, ještě následujícím podmínkám:

 • Reklama ve vlastním vyhledávání se může zobrazit pouze v reakci na to, že uživatel klikne na alternativní vyhledávací dotaz typu procházení kategorií, který je dostatečně specifický (určuje Google). Reklama ve vlastním vyhledávání se například může spustit kliknutím na výraz „svetr“, ne ale kliknutím na výraz „oblečení“.
 • Do žádostí o reklamu iniciovaných alternativním vyhledávacím dotazem typu procházení kategorií můžete zahrnout nadřazené kategorie (tj. do těchto žádostí lze zahrnout výpis adresářů v drobečkové navigaci).

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Vaše stránka AdSense

Představujeme vám stránku AdSense: nový zdroj, kde můžete najít personalizované informace a nové příležitosti ve vašem účtu, které vám pomohou úspěšně používat službu AdSense.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka