EU-alueella asuvan käyttäjän suostumuskäytäntö

IAB:n läpinäkyvyys- ja suostumuskehyksen versio 2.0

IAB Europe on julkaissut läpinäkyvyys- ja suostumuskehyksensä (TCF) version 2.0, joka on kehitetty yhteistyössä IAB Tech Labin ja keskinäisten jäsenyritysten kanssa. Googlen palvelut integroidaan versioon 2.0. Integrointi toteutetaan samaan aikaan, kun IAB siirtyy TCF-versiosta 1.1 versioon 2.0. Tämänhetkisten tietojen mukaan lopullinen siirtyminen tapahtuu vuoden 2020 ensimmäisen kvartaalin loppuun mennessä. Kerromme integroinnista tarkemmin tulevien kuukausien aikana.

Mitä sinun tarvitsee tietää ennen rekisteröintiä?

Jos aiot integroida IAB:n TCF-version 2.0, lue alta, miten Google käyttää IAB:n TCF-versiota 2.0 kyseisen version läpinäkyvyys- ja suostumuskehyksen merkkijonon (TC-merkkijonon) sisällön perusteella. Google voi ajoittain päivittää näitä tietoja.

Käytämme jäljempänä yksinkertaisuuden vuoksi ilmaisua "Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi". Tämä kattaa esimerkiksi seuraavanlaisen toiminnan:

 • Hintatarjousten tekeminen Googlen saamista hintatarjouspyynnöistä
 • Googlea käyttävien julkaisijoiden hintatarjouspyyntöjen lähettäminen tarjoajille
 • Kolmannen osapuolen toteuttaman mainostenseurannan ja mainosten näytön salliminen

Googlen käytännöt

Alla olevan yhteentoimivuusoppaan tarkoituksena on kuvata Googlen nykyisiä käytäntövaatimuksia ja erityisesti Googlen EU-alueella asuvan käyttäjän suostumuskäytännön vaatimuksia sekä käytäntöjä, jotka koskevat tunnistetiedostojen käyttämistä tunnistukseen (esimerkiksi kolmannen osapuolen mainosten näyttämistä koskevat vaatimukset). Huomaathan, että käytäntöjämme on noudatettava jatkossakin ja ne ovat joissakin tapauksissa rajoittavampia kuin TCF-versio 2.0.

Käyttötarkoitukset

Jotta Google voi käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi alla olevissa käyttötarkoituksissa, TC-merkkijonosta on käytävä ilmi, että käyttäjä on antanut suostumuksensa tähän tai että toiminta on hyväksyttävää oikeutetun edun vuoksi (soveltuvissa tapauksissa).

Tietojen tallentaminen laitteelle ja näiden tietojen käyttö (käyttötarkoitus 1)

Jos olet rekisteröityessäsi valinnut suostumuksen käyttötarkoitukseen 1 ja jos käytät evästeitä, Mobiilimainosten tunnisteita tai muunlaista paikallista tallennustilaa, Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi.

Joillakin oikeudenkäyttöalueilla (esim. Saksassa ja Norjassa) julkaisija ei saa joissakin tilanteissa pyytää käyttötarkoitukseen 1 liittyvää suostumusta suostumuksenhallintapalvelun kautta. Tällaisissa tilanteissa Google tekee yhteistyötä julkaisijan kanssa, mikäli TC-merkkijonossa kerrotaan asiasta selkeästi. EU-alueella asuvan käyttäjän suostumuskäytännön mukaisesti tämä voi muuttua laissa ja säädösohjeissa tapahtuvien muutosten myötä.

Tavallisten mainosten valitseminen (käyttötarkoitus 2)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröityessäsi valinnut vaihtoehdon "suostumus", "oikeutettu etu", "suostumus tai oikeutettu etu" tai "ei käytetä" käyttötarkoitukselle 2.

Personoitujen mainosten profiilin luominen ja personoitujen mainosten valitseminen (käyttötarkoitukset 3 ja 4)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröityessäsi valinnut vaihtoehdon "suostumus" käyttötarkoituksille 3 ja 4, mikäli TC-merkkijonossa ilmoitetaan, että käyttäjä on antanut suostumuksensa molempiin käyttötarkoituksiin.

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröityessä valinnut vaihtoehdon "ei käytetä" tälle käyttötarkoitukselle, paitsi jos käyttäjä ei ole antanut suostumustaan personoitujen mainosten käyttöön reaaliaikaisten hintatarjousten avulla (katso tämän osion lopussa oleva huomautus).

Jos valitsit rekisteröityessäsi oikeutetun edun käyttötarkoitukselle 3 ja/tai 4:

 • Jos TC-merkkijonossa ilmaistaan, että mainosten personointi (käyttötarkoitukset 3 ja/tai 4) on sallittu oikeutetun edun ollessa voimassa, Google ei käytä TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi.
 • Jos TC-merkkijonossa ilmaistaan, että mainosten personointi ei ole sallittua, Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi mutta ei kuitenkaan reaaliaikaisten hintatarjousten yhteydessä (katso tämän osion lopussa oleva huomautus).

Jos valitsit rekisteröityessäsi vaihtoehdon "suostumus tai oikeutettu etu oikeudellisena perusteena" käyttötarkoituksille 3 ja/tai 4:

 • Jos julkaisijarajoituksia ei ole, Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, mikäli oletusarvoinen oikeudellinen perusteesi on suostumus.
 • Jos julkaisijarajoituksia ei ole:
  • Jos julkaisijarajoitus edellyttää, että toimit suostumuksen perusteella, Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi.
  • Jos julkaisijarajoitus edellyttää, että toimit oikeutetun edun perusteella, Google ei käytä TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi.

Huomaa, että jos TC-merkkijono ilmaisee, että käyttäjä ei ole antanut suostumustaan käyttötarkoituksiin 3 ja 4, Google ei välitä hintatarjousta tarjoajallesi riippumatta siitä, mitä olet valinnut rekisteröitymisen yhteydessä. Tämä koskee vain reaaliaikaisia hintatarjouksia. Tämä toimintatapa vastaa sitä, miten tällä hetkellä käsittelemme personoimattomia mainoksia reaaliaikaisten hintatarjousten yhteydessä.

Personoidun sisällön profiilin luominen ja personoidun sisällön valitseminen (käyttötarkoitukset 5 ja 6)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröityessäsi valinnut vaihtoehdon "suostumus", "oikeutettu etu", "suostumus tai oikeutettu etu" tai "ei käytetä" käyttötarkoituksille 5 ja/tai 6.

Mainoksen kehityksen mittaaminen (käyttötarkoitus 7)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröityessäsi valinnut vaihtoehdon "suostumus", "oikeutettu etu", "suostumus tai oikeutettu etu" tai "ei käytetä" käyttötarkoitukselle 7.

Sisällön kehityksen mittaaminen (käyttötarkoitus 8)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröityessäsi valinnut vaihtoehdon "suostumus", "oikeutettu etu", "suostumus tai oikeutettu etu" tai "ei käytetä" käyttötarkoitukselle 8.

Markkinointitutkimusten toteuttaminen yleisötilastojen luomiseksi (käyttötarkoitus 9)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröityessäsi valinnut vaihtoehdon "suostumus", "oikeutettu etu", "suostumus tai oikeutettu etu" tai "ei käytetä" käyttötarkoitukselle 9.

Tuotteiden kehittäminen ja parantaminen (käyttötarkoitus 10)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröityessäsi valinnut vaihtoehdon "suostumus", "oikeutettu etu", "suostumus tai oikeutettu etu" tai "ei käytetä" käyttötarkoitukselle 10.

Erikoiskäyttötarkoitukset

Suojauksen varmistaminen, petosten estäminen ja virheenkorjaus (erikoiskäyttötarkoitus 1)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröityessäsi valinnut vaihtoehdon "oikeutettu etu" tai "ei käytetä" erikoiskäyttötarkoitukselle 1.

Mainosten tai sisällön näyttäminen teknisesti (erikoiskäyttötarkoitus 2)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröityessäsi valinnut vaihtoehdon "oikeutettu etu" tai "ei käytetä" erikoiskäyttötarkoitukselle 1.

Ominaisuudet

Offline-datalähteiden yhdistäminen (ominaisuus 1)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröinyt ominaisuuden 1 ja käyttäjälle on annettu asianmukainen ilmoitus.

Eri laitteiden linkittäminen (ominaisuus 2)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröinyt ominaisuuden 2 ja käyttäjälle on annettu asianmukainen ilmoitus.

Automaattisesti lähetettyjen laitteen ominaisuuksien vastaanottaminen ja käyttäminen tunnistukseen (ominaisuus 3)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröinyt ominaisuuden 3. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että käytäntömme (esim. kolmannen osapuolen mainosten näyttämistä koskevat vaatimukset) kieltävät tunnistetiedostojen käyttämisen tunnistamiseen ja edellytämme käytäntöjemme noudattamista aina, kun teet yhteistyötä kanssamme. Joissakin tapauksissa käytäntömme ovat rajoittavampia kuin TCF-versio 2.0.

Valvomme aktiivisesti käytäntöjenmukaisuutta ja rahoitamme jatkossakin sellaisia teknologioita, jotka havaitsevat, kun tunnistetiedostoja käytetään alustoillamme.

Erityisominaisuudet

Tarkan maantieteellisen sijaintidatan käyttäminen (erikoisominaisuus 1)

Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröinyt tämän ominaisuuden, mikäli käyttäjälle on annettu asianmukainen ilmoitus ja käyttäjät ottavat erikoisominaisuuden 1 asianmukaisesti käyttöön.

Laitteen ominaisuuksien aktiivinen tutkiminen tunnistusta varten (erikoisominaisuus 2)

Jos TC-merkkijono ilmaisee, että käyttäjä on ottanut tämän erikoisominaisuuden käyttöön:

 • Google ei käytä TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröinyt ominaisuuden 2.

Jos TC-merkkijono ilmaisee, että käyttäjä ei ole ottanut tätä erikoisominaisuutta käyttöön:

 • Google käyttää TCF-versiota 2.0 tehdessään yhteistyötä kanssasi, jos olet rekisteröinyt erikoisominaisuuden 2 (sillä jos käyttäjä ei ole ottanut sitä käyttöön, TC-merkkijono kuitenkin ilmaisee, että tähän erikoisominaisuuteen liittyvää prosessointia ei saa tapahtua)

Haluamme muistuttaa, että käytäntömme (esim. kolmannen osapuolen mainosten näyttämistä koskevat vaatimukset) kieltävät tunnistetiedostojen käyttämisen tunnistamiseen ja edellytämme käytäntöjemme noudattamista aina, kun teet yhteistyötä kanssamme. Joissakin tapauksissa käytäntömme ovat rajoittavampia kuin TCF-versio 2.0.

Valvomme aktiivisesti käytäntöjenmukaisuutta ja rahoitamme jatkossakin sellaisia teknologioita, jotka havaitsevat, kun tunnistetiedostoja käytetään alustoillamme.

Makrovaatimukset

IAB:n TCF-versio 2.0 edellyttää makron käyttämistä mainosaineistojen pikselien URL-osoitteissa, jotta niistä voidaan nähdä, mihin kohtaan URL-osoitetta TC-merkkijono on lisättävä ja lähetettävä sekä mitä palveluntarjoajia tämä koskee. TCF-version 2.0 mukaisesti myös Google edellyttää makron käyttöä. Varmista, että mainostajat, joiden kanssa teet yhteistyötä, ottavat tämän makron asianmukaisesti käyttöön. Muutoin mainosten näyttö voidaan keskeyttää.

Jos sinulla on kysymyksiä Googlen integroinnista IAB:n TCF-versioon 2.0, voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella.

Jos tarvitset ohjeita tai tukea liittyen IAB:n TCF-version 2.0 rekisteröintiin yleisellä tasolla eikä asiasi liity Googlen integrointiin, voit lähettää sähköpostia suoraan IAB Europelle osoitteeseen framework@iabeurope.eu.

UKK

Edellyttääkö Google suostumusta evästeiden käyttöön IAB:n TCF-version 2.0 integroinnin jälkeen? 

EU-alueella asuvan käyttäjän suostumuskäytäntöä on noudatettava jatkossakin. Tähän sisältyy myös vaatimus, jonka mukaan evästeiden (tai muun paikallisen tallennustilan) käyttöön tarvitaan suostumus, kun laki sitä edellyttää.

Vaikuttaako muutos heti Googlen mainostuotteisiin?

Ei. Muutos ei vaikuta tuotteisiin heti. Käymme parhaillaan läpi teknisen integroinnin tietoja ja kerromme asiasta tarkemmin tulevien kuukausien aikana.

Voivatko julkaisijat tehdä yhteistyötä sellaisten palveluntarjoajien kanssa, jotka eivät ole rekisteröityneet Global Vendor List ‑luetteloon, sen jälkeen, kun Googlen integrointi on tehty?

Kyllä. Tuemme edelleen mainosteknologian tarjoajia, jotka on valittu käyttämällä nykyisiä julkaisijan hallintaominaisuuksia. Kerromme tästä tarkemmin tulevien kuukausien aikana.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?