การจัดการเว็บไซต์

เว็บไซต์ของคุณไม่ได้ใช้งาน

หากเว็บไซต์ของคุณไม่แสดงโฆษณาใดๆ เลยมาแล้วอย่างน้อย 4 เดือน ระบบจะถือว่าไม่ได้ใช้งาน ในกรณีนี้ คุณจะเห็นการแจ้งเตือนในบัญชี แล้วคุณจะมีเวลา 1 เดือนจึงจะเริ่มแสดงโฆษณาได้อีกครั้ง หากเว็บไซต์ของคุณไม่ได้ใช้งานนานเกิน 5 เดือนก็จะต้องได้รับการตรวจสอบอีกครั้ง คุณดูเว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้งานได้ในรายการบนหน้าเว็บไซต์

หมายเหตุ: ก่อนที่จะขอรับการตรวจสอบ โปรดตรวจสอบว่าได้วางโค้ด AdSense บนเว็บไซต์และเว็บไซต์สอดคล้องกับนโยบายโปรแกรม AdSense แล้ว

หากกำลังใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ AdSense

การแจ้งเตือนเว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้งานนั้นใช้ได้กับ AdSense สำหรับเนื้อหาเท่านั้น หากใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ AdSense (เช่น AdSense สำหรับการค้นหา, AdSense for Games, AdSense for Video) โฆษณาจะไม่ได้รับผลกระทบ คุณจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เราจะต้องตรวจทานเว็บไซต์ของคุณอีกครั้งหากคุณตัดสินใจแสดงโฆษณา AdSense สำหรับเนื้อหาในอนาคต

วิธีขอรับการตรวจสอบเว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้งาน

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
  2. คลิกเว็บไซต์
  3. คลิก ลูกศรลง ถัดจากเว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้งาน
  4. คลิกแสดงรายละเอียด
  5. ยืนยันว่าคุณได้วางโค้ด AdSense บนเว็บไซต์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางโค้ดโฆษณาได้ในคู่มือการติดตั้งโค้ด
  6. คลิกขอรับการตรวจสอบ

    เราจะตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของคุณพร้อมแสดงโฆษณาหรือยัง

เคล็ดลับ: โปรดตรวจสอบว่าได้วางโค้ดในหน้าที่ต้องการแสดงโฆษณาครบทุกหน้าแล้ว หลังจากเราตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว เว็บไซต์ของคุณก็จะพร้อมแสดงโฆษณา ดูวิธีตั้งค่าโฆษณาในเว็บไซต์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว