การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

รายละเอียดวิธีของตำแหน่งโฆษณา

วิธีวางโฆษณาในหน้าเว็บ เช่น โฆษณาวางอยู่ในหน่วยโฆษณาในหน้าเว็บตามที่คุณจัดตำแหน่งด้วยตนเอง หรือ AdSense วางโฆษณาในหน้าเว็บให้โดยอัตโนมัติ รายละเอียดนี้ช่วยให้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของหน่วยโฆษณากับโฆษณาที่วางโดยอัตโนมัติได้

ค่า

  • หน่วยโฆษณา
  • โฆษณาอัตโนมัติ
  • อื่นๆ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก