Thứ nguyên các quảng cáo đã phân phát

Loại quảng cáo thực sự đã phân phát trên trang của bạn. Ví dụ: nếu đã chỉ định đơn vị quảng cáo để yêu cầu quảng cáo hiển thị hình ảnh thì bạn có thể sử dụng thứ nguyên này để biết chính xác những loại quảng cáo hiển thị hình ảnh nào đã hiển thị trong đơn vị quảng cáo của mình, ví dụ như hình ảnh động, HTML5, v.v.

Tùy thuộc vào cách thiết lập quảng cáo của bạn, có thể có các loại quảng cáo khác nhau được phân phát trong định dạng đã yêu cầu. Ví dụ: giả sử bạn đã thiết lập một đơn vị quảng cáo để yêu cầu quảng cáo hiển thị hình ảnh. Đơn vị quảng cáo của bạn có thể hiển thị các loại quảng cáo hiển thị hình ảnh khác nhau, chẳng hạn như hình ảnh động, HTML5, v.v. Hãy xem báo cáo Các quảng cáo đã phân phát để xem trang web của bạn đã yêu cầu định dạng nào.

Giá trị

 • Văn bản
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh động
 • HTML5
 • Có thể mở rộng
 • Video (bao gồm tất cả các loại quảng cáo video)
 • Quảng cáo gốc (bao gồm Nội dung phù hợp có quảng cáo)
 • Mục đề xuất trên trang web (ví dụ: Nội dung phù hợp không có quảng cáo)
 • Đơn vị liên kết
 • Khác

Giá trị cũ

Nếu tạo báo cáo dựa trên dữ liệu trước ngày 17 tháng 6 năm 2019, bạn sẽ thấy các giá trị cũ:

 • Văn bản
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh động
 • Flash
 • HTML5
 • Có thể mở rộng
 • Video (bao gồm tất cả các loại quảng cáo video)
 • Gốc/Quảng cáo
 • Gốc/Nội dung phù hợp/Có quảng cáo
 • Gốc/Nội dung phù hợp/Không có quảng cáo
 • Đơn vị liên kết
 • Khác

Xin lưu ý rằng chúng tôi sử dụng quy ước đặt tên "/" cho các loại quảng cáo có liên quan.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố