Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Bảng chi tiết về mẫu quảng cáo được phân phát

Loại quảng cáo thực sự đã được phân phát trên trang web của bạn. Ví dụ: nếu đã chỉ định một đơn vị quảng cáo để yêu cầu quảng cáo hiển thị, thì bạn có thể dùng bảng chi tiết này để biết chính xác những loại quảng cáo hiển thị đã hiển thị trong đơn vị quảng cáo đó, ví dụ như hình ảnh động, HTML5, v.v.

Tùy thuộc vào cách thiết lập quảng cáo, có thể có các loại quảng cáo khác nhau được phân phát trong định dạng được yêu cầu. Ví dụ: giả sử bạn đã thiết lập một đơn vị quảng cáo để yêu cầu quảng cáo hiển thị. Đơn vị quảng cáo đó có thể hiển thị các loại quảng cáo hiển thị khác nhau, chẳng hạn như hình ảnh động, HTML5, v.v. Bạn có thể xem Bảng chi tiết về các định dạng được yêu cầu để biết trang web của bạn đã yêu cầu định dạng nào.

Giá trị

 • Văn bản
 • Hình ảnh
 • Mua sắm
 • Hình ảnh động
 • HTML5
 • Có thể mở rộng
 • Video (bao gồm tất cả các loại quảng cáo dạng video)
 • Quảng cáo gốc 
 • Đề xuất trên trang web 
 • Đơn vị liên kết
 • Khác
Lưu ý: Chúng tôi sử dụng quy ước đặt tên có ký tự "/" cho các loại quảng cáo có liên quan.

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính