Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Bảng chi tiết về mẫu quảng cáo được phân phát

Loại quảng cáo thực sự đã phân phát trên trang web của bạn. Ví dụ: nếu đã chỉ định một đơn vị quảng cáo để yêu cầu quảng cáo hiển thị, thì bạn có thể dùng bảng chi tiết này để biết chính xác những loại quảng cáo hiển thị đã hiển thị trong đơn vị quảng cáo đó, ví dụ như hình ảnh động, HTML5, v.v.

Tùy thuộc vào cách thiết lập quảng cáo, có thể có các loại quảng cáo khác nhau được phân phát trong định dạng được yêu cầu. Ví dụ: giả sử bạn đã thiết lập một đơn vị quảng cáo để yêu cầu quảng cáo hiển thị. Đơn vị quảng cáo đó có thể hiển thị các loại quảng cáo hiển thị khác nhau, chẳng hạn như hình ảnh động, HTML5, v.v. Bạn có thể xem Bảng chi tiết về các định dạng được yêu cầu để biết trang web của bạn đã yêu cầu định dạng nào.

Giá trị

 • Văn bản
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh động
 • HTML5
 • Có thể mở rộng
 • Video (bao gồm tất cả các loại quảng cáo video)
 • Quảng cáo gốc (bao gồm Nội dung phù hợp có quảng cáo)
 • Mục đề xuất trên trang web (ví dụ: Nội dung phù hợp không có quảng cáo)
 • Đơn vị liên kết
 • Khác

Giá trị cũ

Nếu tạo báo cáo dựa trên dữ liệu trước ngày 17 tháng 6 năm 2019, bạn sẽ thấy các giá trị cũ:

 • Văn bản
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh động
 • Flash
 • HTML5
 • Có thể mở rộng
 • Video (bao gồm tất cả các loại quảng cáo video)
 • Gốc/Quảng cáo
 • Gốc/Nội dung phù hợp/Có quảng cáo
 • Gốc/Nội dung phù hợp/Không có quảng cáo
 • Đơn vị liên kết
 • Khác

Lưu ý rằng chúng tôi sử dụng quy ước đặt tên "/" cho các loại quảng cáo có liên quan.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false