Hướng dẫn triển khai mã

Giới thiệu về mã AdSense

"Mã AdSense" là tên của đoạn mã HTML mà bạn đặt trên trang web của mình để nhận Quảng cáo tự động và nhiều tính năng AdSense khác. Nếu đã sử dụng AdSense được một thời gian, bạn có thể biết mã này dưới dạng tên cũ: "Mã quảng cáo tự động". Để thu được hiệu quả tối đa từ AdSense, hãy đặt mã AdSense vào từng trang trên toàn bộ trang web của bạn.

Dưới đây là ví dụ về mã Quảng cáo tự động:

<script data-ad-client="ca-pub-1234567890123456" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

Bạn là người dùng WordPress? Nhận trợ giúp về việc thêm mã AdSense.

Hạn chế của Quảng cáo tự động và mã đơn vị quảng cáo

Bạn có thể sử dụng mã AdSense để nhận Quảng cáo tự động, nhưng Quảng cáo tự động hiện hoạt động thông qua mọi mã đơn vị quảng cáo AdSense.

Lưu ý: Hành vi này có thể không xảy ra chính xác đối với mã đơn vị quảng cáo được sử dụng động, thông qua máy chủ quảng cáo hoặc được sử dụng qua trang web đối tác lưu trữ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố