ตำแหน่งที่ควรวางโค้ด AdSense ใน HTML

หลังจากที่สร้างโค้ด AdSense แล้ว คุณต้องวางโค้ดดังกล่าวไว้ระหว่างแท็ก <head> และ </head> ของเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้วางโค้ด AdSense ในหน้าทุกหน้าของเว็บไซต์เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก AdSense

หากเป็นผู้ใช้ WordPress รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเพิ่มโค้ด AdSense

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงตำแหน่งที่ควรวางโค้ด AdSense

หน้า HTML ตัวอย่างก่อนเพิ่มโค้ด AdSense

<html>
<head>
นี่คือส่วน head ของหน้า
<title>หน้า HTML ตัวอย่าง</title>
</head>
<body>
นี่คือส่วน body ของหน้า
</body>
</html>

หน้า HTML ตัวอย่างที่มีการเพิ่มโค้ด AdSense ในแท็ก <head>

<html>
<head>
<script data-ad-client="ca-pub-1234567890123456" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
นี่คือส่วน head ของหน้า
<title>หน้า HTML ตัวอย่าง</title>
</head>
<body>
นี่คือส่วน body ของหน้า
</body>
</html>

หมายเหตุ: โค้ดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง โปรดอย่าใช้ในโค้ดของเว็บไซต์จริง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว