Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Hướng dẫn triển khai mã

Nhận và sao chép mã AdSense

Bạn nhận và sao chép mã AdSense từ trang Quảng cáo trong tài khoản AdSense. Cách tạo mã AdSense của bạn sẽ tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng Quảng cáo tự động hay đơn vị quảng cáo. Xin lưu ý rằng đối với Quảng cáo tự động, bạn chỉ cần có mã AdSense. Nhưng đối với đơn vị quảng cáo, bạn cần có thêm mã đơn vị quảng cáo nữa.

Cách nhận và sao chép mã cho Quảng cáo tự động

Để tạo mã AdSense cho Quảng cáo tự động, trước tiên, bạn cần thiết lập Quảng cáo tự động cho toàn bộ trang web của mình. Nếu đã thực hiện việc này, bạn có thể nhận mã AdSense cho Quảng cáo tự động bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Quảng cáo sau đó Tổng quan.
  3. Nhấp vào Lấy mã.
  4. Nhấp vào Sao chép đoạn mã.
Mẹo: Sau khi đã sao chép mã AdSense, bước tiếp theo bạn cần làm là dán mã đó vào giữa các thẻ <head></head> của trang. Tìm hiểu vị trí đặt mã AdSense trong HTML.

Cách nhận và sao chép mã cho đơn vị quảng cáo

Để tạo mã cho đơn vị quảng cáo, trước tiên, bạn cần tạo một đơn vị quảng cáo. Nếu đã thực hiện việc này, bạn có thể nhận mã AdSense và mã đơn vị quảng cáo bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Quảng cáo sau đó Tổng quan.
  3. Nhấp vào Theo đơn vị quảng cáo.
  4. Trong bảng "Đơn vị quảng cáo hiện tại", hãy tìm đơn vị quảng cáo có mã mà bạn muốn nhận.
  5. Di chuột qua đơn vị quảng cáo đó và nhấp vào biểu tượng Nhận mã Nhúng.
  6. Sao chép toàn bộ mã đơn vị quảng cáo.
Mẹo: Sau khi đã sao chép mã đơn vị quảng cáo, bước tiếp theo bạn cần làm là dán mã đó vào HTML của trang. Tìm hiểu về vị trí đặt mã đơn vị quảng cáo trong HTML.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
5462021388932533215