คู่มือการติดตั้งโค้ด

รับและคัดลอกโค้ด AdSense

คุณรับและคัดลอกโค้ด AdSense ได้จากหน้าโฆษณาในบัญชี AdSense วิธีสร้างโค้ด AdSense จะขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้โฆษณาอัตโนมัติหรือหน่วยโฆษณา โปรดทราบว่าคุณต้องใช้เพียงโค้ด AdSense สำหรับโฆษณาอัตโนมัติ แต่ต้องใช้ทั้งโค้ด AdSense และโค้ดหน่วยโฆษณาสำหรับหน่วยโฆษณา

วิธีรับและคัดลอกโค้ดสำหรับโฆษณาอัตโนมัติ

ในการสร้างโค้ด AdSense สำหรับโฆษณาอัตโนมัติ ก่อนอื่นคุณต้องตั้งค่าโฆษณาอัตโนมัติให้กับทั้งเว็บไซต์ หากทำแล้ว ให้รับโค้ด AdSense โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
  2. คลิกโฆษณา จากนั้น ภาพรวม
  3. คลิกรับโค้ด
  4. คลิกคัดลอกข้อมูลโค้ด
หลังจากที่คัดลอกโค้ด AdSense แล้ว ขั้นตอนถัดไปคือวางโค้ดไว้ระหว่างแท็ก <head> และ </head> ของหน้าเว็บ ดูตำแหน่งที่ควรวางโค้ด AdSense ใน HTML

วิธีรับและคัดลอกโค้ดสำหรับหน่วยโฆษณา

ในการสร้างโค้ดสำหรับหน่วยโฆษณา ก่อนอื่นคุณต้องสร้างหน่วยโฆษณา หากทำแล้ว ให้รับโค้ด AdSense และโค้ดหน่วยโฆษณาโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
  2. คลิกโฆษณา จากนั้น ภาพรวม
  3. คลิกตามหน่วยโฆษณา
  4. ในตาราง "หน่วยโฆษณาที่มีอยู่" ให้ค้นหาหน่วยโฆษณาที่มีโค้ดที่คุณต้องการ
  5. วางเมาส์เหนือหน่วยโฆษณาและคลิก "รับโค้ด" แนบ
  6. คัดลอกโค้ดหน่วยโฆษณาทั้งหมด
หลังจากที่คัดลอกโค้ดหน่วยโฆษณาแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือวางโค้ดไว้ใน HTML ของหน้าเว็บ ดูตำแหน่งที่ควรวางโค้ดหน่วยโฆษณาใน HTML
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว