การติดตั้งโค้ดโฆษณา

ดูสรุปการตั้งค่าโฆษณาอัตโนมัติ

คุณดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าโฆษณาอัตโนมัติได้ในหน้าโฆษณา > ภาพรวมในบัญชี

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
  2. คลิกโฆษณา แล้ว ภาพรวม
  3. ในตารางที่แสดงเว็บไซต์ทั้งหมด คุณจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้
    • โฆษณาอัตโนมัติเปิดหรือปิดอยู่ในเว็บไซต์
    • คุณได้ตั้งค่าการยกเว้นหน้าเว็บในเว็บไซต์ไหม
    เคล็ดลับ: คลิกที่เว็บไซต์เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโฆษณาอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโฆษณาอัตโนมัติ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร