เลือกโหลดโฆษณาสำหรับโฆษณาอัตโนมัติ

โหลดโฆษณาให้คุณควบคุมจำนวนโฆษณาที่แสดงในหน้าเว็บ เรามีโหลดโฆษณาหลายระดับเพื่อให้คุณได้เลือกระดับที่เหมาะสมกับความต้องการที่สุด โหลดโฆษณาที่คุณเลือกจะเป็นตัวกำหนดจำนวนโฆษณาอัตโนมัติในหน้าเว็บที่ Google จะวางในหน้าเว็บของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสร้างรายจากโฆษณาอัตโนมัติได้ให้มากที่สุด ก็อาจเลื่อนแถบเลื่อนขึ้นไปจนสุด หากคุณให้ความสำคัญกับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้มากกว่า ก็อาจเลื่อนแถบเลื่อนลงมา

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงจำนวนโฆษณา ระบบจะอัปเดตตัวอย่างการตั้งค่าโฆษณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ตรวจสอบตัวนับโฆษณาอัตโนมัติในแถบ URL เพื่อดูจำนวนโฆษณาอัตโนมัติที่แสดงในหน้าเว็บในขณะนี้

ความแตกต่างระหว่างจำนวนโฆษณากับดุลยภาพของโฆษณา

ความแตกต่างหลักระหว่างการควบคุมโหลดโฆษณากับการควบคุมดุลยภาพของโฆษณามีดังนี้

  • โหลดโฆษณาจะควบคุมจำนวนตำแหน่งโฆษณาในหน้าเว็บ ส่วนดุลยภาพของโฆษณาจะลดจำนวนโฆษณาที่แสดงในตำแหน่งเหล่านั้นด้วยการแสดงโฆษณาที่สร้างรายได้ให้คุณมากที่สุดเท่านั้น
  • โหลดโฆษณามีผลเฉพาะกับโฆษณาอัตโนมัติในหน้าเว็บ ส่วนดุลยภาพของโฆษณามีผลกับโฆษณาทั้งหมด (โฆษณาอัตโนมัติ หน่วยโฆษณา ฯลฯ) ที่แสดงผ่านบัญชี

โปรดทราบว่าการควบคุมทั้งสองแบบอาจมีผลต่อจำนวนโฆษณาที่ปรากฏในหน้าเว็บ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว