Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Quảng cáo tự động

Thiết lập Quảng cáo tự động trên trang web AMP

Quảng cáo tự động cho AMP sẽ tự động đặt Quảng cáo tự động AdSense trên các trang AMP của bạn. Sau khi bạn đã thêm mã quảng cáo và tập lệnh tự động AMP, Google sẽ tự động hiển thị quảng cáo trên các trang AMP của bạn vào những thời điểm tối ưu khi quảng cáo có khả năng hoạt động hiệu quả và mang lại trải nghiệm tốt.

Trước khi bạn bắt đầu

Ví dụ:

Giả sử bạn có trang web example.com và bạn lưu trữ các phiên bản AMP của mỗi trang trong example.com/amp/. Bạn sẽ thêm thẻ <link> vào <head> của mỗi trang AMP và trang không phải AMP để cho biết những nội dung thuộc về nhau.

Trên trang không phải AMP example.com/news:
<link rel="amphtml" href="http://example.com/amp/news">

Trên trang AMP example.com/amp/news page:
<link rel="canonical" href="http://example.com/news">

Monetizing your AMP pages with AdSense

Thiết lập Quảng cáo tự động cho AMP

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
 2. Nhấp vào Quảng cáo sau đó Tổng quan.
 3. Nhấp vào Bạn đã có trang web AMP chưa?
 4. Trên trang "Quảng cáo tự động cho AMP", hãy bật Quảng cáo tự động cho AMP.
 5. (Không bắt buộc) Trong mục "Định dạng quảng cáo", hãy tắt mọi định dạng quảng cáo mà bạn không muốn hiển thị trên trang web AMP của mình. Tìm hiểu thêm về chế độ cài đặt định dạng quảng cáo.
 6. Nhấp vào Lấy mã AMP.
 7. Sao chép và dán tập lệnh này vào giữa các thẻ <head></head> của trang.

  Tập lệnh này sẽ tải các thư viện amp-auto-ads bắt buộc. Hãy tìm hiểu thêm về thành phần amp-auto-ads.

 8. Sao chép và dán mã quảng cáo tự động AMP này ngay sau thẻ <body> của các trang mà bạn muốn hiển thị quảng cáo.
 9. Nhấp vào Xong.
 10. Nhấp vào Áp dụng. Có thể mất đến một giờ để quảng cáo xuất hiện trên trang.

  Trên trang Quảng cáo của bạn sẽ hiển thị thông báo "AMP đang bật".

Cách theo dõi hiệu suất của Quảng cáo tự động cho AMP

Để theo dõi hiệu suất của Quảng cáo tự động cho AMP:

 • Hãy truy cập vào trang Báo cáo của bạn, tạo một báo cáo tuỳ chỉnh và thêm cột chi tiết "Nền tảng nội dung".

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
14278555013345923948
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157