Quảng cáo tự động

Thiết lập Quảng cáo tự động trên trang web AMP

Quảng cáo tự động cho AMP tự động đặt Quảng cáo tự động AdSense trên các trang AMP của bạn. Sau khi bạn đã thêm mã quảng cáo và tập lệnh tự động AMP, Google sẽ tự động hiển thị quảng cáo trên các trang AMP của bạn vào những thời điểm tối ưu khi quảng cáo có khả năng hoạt động hiệu quả và mang lại trải nghiệm tốt.

Lưu ý: Quảng cáo tự động cho AMP chỉ hỗ trợ quảng cáo hiển thị tại thời điểm này.

Trước khi bạn bắt đầu

Ví dụ: giả sử bạn có trang web example.com và lưu trữ các phiên bản AMP của mỗi trang trong example.com/amp/. Bạn sẽ thêm thẻ <link> vào <head> của mỗi trang AMP và không phải AMP để thể hiện nội dung nào thuộc về nhau.

Trong trang không phải AMP example.com/news:
<link rel="amphtml" href="http://example.com/amp/news">

Trong trang example.com/amp/news AMP:
<link rel="canonical" href="http://example.com/news">

Thiết lập Quảng cáo tự động cho AMP

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Quảng cáo sau đó Tổng quan.
 3. Nhấp vào Bạn đã có trang web AMP chưa?
 4. Trên trang "Nhận mã AdSense cho trang web AMP", hãy bật Để Google đặt quảng cáo hiển thị hình ảnh trên các trang web AMP của bạn.
 5. Sao chép và dán tập lệnh amp-auto-ads vào giữa các thẻ <head></head> trên trang của bạn.

  Tập lệnh này sẽ tải các thư viện amp-auto-ads bắt buộc. Hãy tìm hiểu thêm về thành phần amp-auto-ads.

 6. Sao chép và dán mã quảng cáo tự động AMP này ngay sau thẻ <body> của các trang mà bạn muốn hiển thị quảng cáo.
 7. Nhấp vào Xong. Có thể mất đến một giờ để quảng cáo xuất hiện trên trang.

  Trên trang Quảng cáo của bạn sẽ hiển thị thông báo "AMP đang bật".

Theo dõi hiệu suất của Quảng cáo tự động cho AMP

Bạn có thể theo dõi hiệu suất của Quảng cáo tự động cho AMP bằng cách xem Báo cáo nền tảng nội dung trên trang Báo cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố