Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Chỉnh sửa công cụ tìm kiếm

Sau khi tạo và lưu công cụ tìm kiếm, bạn có thể quay lại để chỉnh sửa các tùy chọn cài đặt.

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
  2. Nhấp vào Quảng cáo sau đó Tổng quan.
  3. Nhấp vào Theo đơn vị quảng cáo.
  4. Trong bảng, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa bên cạnh công cụ tìm kiếm của bạn.
  5. Trên trang "Xem trước trên công cụ tìm kiếm", bạn có thể thực hiện các thay đổi sau:
  6. Sau khi thay đổi xong, hãy nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
157
false
false