หน่วยโฆษณา

แก้ไขเครื่องมือค้นหา

หลังจากสร้างและบันทึกเครื่องมือค้นหาของคุณแล้ว คุณกลับไปแก้ไขการตั้งค่าได้

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
  2. คลิกโฆษณา จากนั้น ภาพรวม
  3. คลิกตามหน่วยโฆษณา
  4. ในตาราง ให้คลิกแก้ไข แก้ไข ถัดจากเครื่องมือค้นหา
  5. หลังจากที่ทําการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้คลิกบันทึก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว