Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Mức độ phù hợp

Mức độ phù hợp là phần trăm yêu cầu quảng cáo trả lại ít nhất một quảng cáo. Nói chung, tỷ lệ phù hợp có thể giúp bạn xác định các trang web nơi AdSense không thể cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu.

Công thức:
Mức độ phù hợp = (Yêu cầu quảng cáo trả lại quảng cáo / tổng số yêu cầu quảng cáo) * 100

Ví dụ: nếu bạn có 3 đơn vị quảng cáo trên một trang, bạn sẽ tạo 3 yêu cầu quảng cáo. Nếu hai trong số các đơn vị quảng cáo này hiển thị quảng cáo và một đơn vị quảng cáo không hiển thị quảng cáo thì mức độ phù hợp của trang này sẽ là 66,67%. Tương tự, nếu bạn có hộp tìm kiếm thì mức độ phù hợp 80% có nghĩa là trung bình cứ 1 truy vấn trong 5 truy vấn không hiển thị quảng cáo nào cho kết quả tìm kiếm.

Mức độ phù hợp cao gần bằng 100% thể hiện rằng Google có thể cung cấp quảng cáo cho hầu hết các yêu cầu. Mức độ phù hợp thấp hơn là dấu hiệu cho thấy rằng Google không thể cung cấp quảng cáo phù hợp với trang của bạn và không trả lại quảng cáo.

Lưu ý rằng chỉ số này chỉ có sẵn trong tab nhóm chỉ số "Tùy chỉnh". Tìm hiểu thêm về nhóm chỉ số tùy chỉnh.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính