การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

ความครอบคลุม

ความครอบคลุม คือเปอร์เซ็นต์ของคำขอโฆษณาที่ส่งกลับโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการ โดยทั่วไป ความครอบคลุมจะช่วยให้คุณทราบเว็บไซต์ที่ AdSense นำเสนอโฆษณาที่ตรงเป้าหมายไม่ได้

สูตร
ความครอบคลุม = (คำขอโฆษณาที่ส่งกลับโฆษณา / คำขอโฆษณาทั้งหมด) * 100

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีหน่วยโฆษณา 3 หน่วยในหน้าเว็บ 1 หน้า คุณจะสร้างคำขอโฆษณา 3 รายการ หากหน่วยโฆษณา 2 ใน 3 หน่วยแสดงโฆษณา และอีก 1 หน่วยไม่แสดงโฆษณา ความครอบคลุมของหน้านี้จะเป็น 66.67% ในทำนองเดียวกัน หากคุณมีช่องค้นหา 1 ช่อง ความครอบคลุม 80% หมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้ว ข้อความค้นหา 1 รายการจากทั้งหมด 5 รายการจะไม่แสดงโฆษณาพร้อมกับผลการค้นหา

ความครอบคลุมที่มีค่าสูง เช่น ใกล้เคียง 100% หมายความว่า Google จัดหาโฆษณาให้กับคำขอได้เกือบทั้งหมด ความครอบคลุมที่ต่ำลงเป็นสัญญาณว่า Google จัดหาโฆษณาที่เหมาะสมกับหน้าเว็บของคุณไม่ได้ จึงไม่ได้แสดงโฆษณา

โปรดทราบว่าเมตริกนี้จะใช้ได้เฉพาะในแท็บกลุ่มเมตริก "ที่กำหนดเอง" เท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเมตริกที่กำหนดเอง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก