Hướng dẫn triển khai mã

Vị trí dán mã quảng cáo trong HTML (đơn vị quảng cáo)

Bạn cần phải dán mã quảng cáo giữa các thẻ <body></body> của trang. Nếu bạn dán mã quảng cáo bên ngoài thẻ <body> thì việc này có thể ngăn quảng cáo của bạn xuất hiện chính xác.

Trang HTML mẫu trước khi thêm mã đơn vị quảng cáo

<html>
<head>
Đây là phần đầu trang của bạn.
<title>Trang HTML mẫu</title>
</head>
<body>
Đây là phần thân của trang của bạn.
</body>
</html>

Trang HTML mẫu khi đã thêm mã đơn vị quảng cáo vào phần thân

<html>
<head>
Đây là phần đầu trang của bạn.
<title>Trang HTML mẫu</title>
</head>
<body>
Đây là phần thân của trang của bạn.
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Homepage Leaderboard -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
data-ad-slot="1234567890"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

</body>
</html>
Lưu ý rằng đây chỉ là mã mẫu, không sử dụng mã này trong HTML thuộc trang web của riêng bạn.

Định vị quảng cáo trên trang web của bạn với HTML

Cũng giống như các phần tử khác của trang web (hình ảnh, đoạn văn, v.v), bạn có thể thay đổi vị trí quảng cáo của Google bằng cách sử dụng thẻ HTML (<div>, <table>, v.v). Ví dụ: nếu bạn muốn đặt mã quảng cáo của mình trong các thẻ HTML <div align="center"></div>, quảng cáo sẽ xuất hiện giữa trang của bạn.

<html>
<head>
Đây là phần đầu trang của bạn.
<title>Trang HTML mẫu</title>
</head>
<body>
Đây là phần thân của trang của bạn.
<div align="center">
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Homepage Leaderboard -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
data-ad-slot="1234567890"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</div>
</body>
</html>

Lưu ý rằng đây chỉ là mã mẫu, không sử dụng mã này trong HTML thuộc trang web của riêng bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?