Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Hướng dẫn triển khai mã

Vị trí đặt mã quảng cáo trong HTML (đơn vị quảng cáo)

Đặt mã đơn vị quảng cáo giữa các thẻ <body></body> trên trang HTML #adcode #adunits 

Sau khi lấy và sao chép mã đơn vị quảng cáo, bạn cần dán mã này vào giữa các thẻ <body></body> của trang. Nếu bạn dán mã quảng cáo bên ngoài thẻ <body>, thì quảng cáo của bạn sẽ hiển thị không đúng cách.

Mẹo: Để được trợ giúp về HTML, hãy thử tìm các tài nguyên trực tuyến bằng cách sử dụng các từ khoá như "khái niệm cơ bản về HTML"

Trang HTML mẫu trước khi được thêm mã đơn vị quảng cáo

<html>
<head>
Đây là phần đầu của trang.
<title>Trang HTML mẫu</title>
</head>
<body>
Đây là phần nội dung của trang.
</body>
</html>

Trang HTML mẫu sau khi thêm mã đơn vị quảng cáo vào phần nội dung của trang

<html>
<head>
Đây là phần đầu của trang
<title>Example HTML page</title>
</head>
<body>
Đây là phần nội dung của trang.
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- Homepage Leaderboard -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
data-ad-slot="1234567890"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

</body>
</html>
Lưu ý: Đây chỉ là mã mẫu. Vui lòng không sử dụng mã này cho HTML thuộc trang web của bạn.

Định vị quảng cáo trên trang web bằng HTML

Cũng giống như các phần tử khác của trang web (hình ảnh, đoạn văn, v.v), bạn có thể thay đổi vị trí quảng cáo của Google bằng cách sử dụng thẻ HTML (<div>, <table>, v.v). Ví dụ: nếu bạn muốn đặt mã quảng cáo của mình trong các thẻ HTML <div align="center"></div>, quảng cáo sẽ xuất hiện ở giữa trang.

<html>
<head>
Đây là phần đầu của trang
<title>Example HTML page</title>
</head>
<body>
Đây là phần nội dung của trang.
<div align="center">
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- Homepage Leaderboard -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
data-ad-slot="1234567890"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</div>
</body>
</html>
Lưu ý: Đây chỉ là mã mẫu. Vui lòng không sử dụng mã này cho HTML thuộc trang web của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính