คู่มือการติดตั้งโค้ด

ตำแหน่งที่จะวางโค้ดโฆษณาใน HTML (หน่วยโฆษณา)

คุณต้องวางโค้ดหน่วยโฆษณาไว้ระหว่างแท็ก <body> และ </body> ของหน้าเว็บ การวางโค้ดโฆษณานอกแท็ก <body> จะทำให้โฆษณาปรากฏอย่างไม่ถูกต้อง

หน้า HTML ตัวอย่างก่อนเพิ่มโค้ดหน่วยโฆษณา

<html>
<head>
นี่คือส่วน head ของหน้า
<title>หน้า HTML ตัวอย่าง</title>
</head>
<body>
นี่คือส่วน body ของหน้า
</body>
</html>

หน้า HTML ตัวอย่างที่มีการเพิ่มโค้ดหน่วยโฆษณาในส่วน body

<html>
<head>
นี่คือส่วน head ของหน้า
<title>หน้า HTML ตัวอย่าง</title>
</head>
<body>
นี่คือส่วน body ของหน้า
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Homepage Leaderboard -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
data-ad-slot="1234567890"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

</body>
</html>
โปรดทราบว่านี่เป็นโค้ดตัวอย่างเท่านั้น อย่าใช้ใน HTML ของไซต์จริง

กาววางตำแหน่งโฆษณาบนไซต์ด้วย HTML

เช่นเดียวกับองค์ประกอบอื่นๆ ของไซต์ (รูปภาพ ย่อหน้า ฯลฯ) คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของโฆษณา Google ได้โดยใช้แท็ก HTML (<div>, <table> ฯลฯ) เช่น หากคุณวางโค้ดโฆษณาไว้ในแท็ก HTML <div align="center"> และ </div> โฆษณาของคุณจะปรากฏขึ้นตรงกลางหน้าเว็บ

<html>
<head>
นี่คือส่วน head ของหน้า
<title>หน้า HTML ตัวอย่าง</title>
</head>
<body>
นี่คือส่วน body ของหน้า
<div align="center">
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Homepage Leaderboard -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
data-ad-slot="1234567890"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</div>
</body>
</html>

โปรดทราบว่านี่เป็นโค้ดตัวอย่างเท่านั้น อย่าใช้ใน HTML ของไซต์จริง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร