ตำแหน่งสำหรับวางโค้ดโฆษณาใน HTML (หน่วยโฆษณา)

หลังจากที่ได้รับและคัดลอกโค้ดหน่วยโฆษณาแล้ว คุณจะต้องวางระหว่างแท็ก <body> และ </body> ของหน้าเว็บ การวางโค้ดโฆษณานอกแท็ก <body> จะทำให้โฆษณาปรากฏอย่างไม่ถูกต้อง

หากต้องความช่วยเหลือเกี่ยวกับ HTML ให้ลองค้นหาแหล่งข้อมูลออนไลน์โดยใช้คำอย่างเช่น "ข้อมูลพื้นฐาน HTML"

หน้า HTML ตัวอย่างก่อนเพิ่มโค้ดหน่วยโฆษณา

<html>
<head> นี่คือส่วนหัวของหน้าเว็บ
<title>หน้า HTML ตัวอย่าง</title>
</head>
<body>
นี่คือส่วนเนื้อหาของหน้าเว็บ
</body>
</html>

หน้า HTML ตัวอย่างที่มีการเพิ่มโค้ดหน่วยโฆษณาในส่วนเนื้อหา

<html>
<head> นี่คือส่วนหัวของหน้าเว็บ <title>หน้า HTML ตัวอย่าง</title> </head> <body> นี่คือส่วนเนื้อหาของหน้าเว็บ
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Homepage Leaderboard -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
data-ad-slot="1234567890"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

</body>
</html>
หมายเหตุ: โค้ดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง โปรดอย่าใช้ใน HTML ของเว็บไซต์จริง

กาววางตำแหน่งโฆษณาในเว็บไซต์ด้วย HTML

เช่นเดียวกับองค์ประกอบอื่นๆ ของไซต์ (รูปภาพ ย่อหน้า ฯลฯ) คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของโฆษณา Google ได้โดยใช้แท็ก HTML (<div>, <table> ฯลฯ) เช่น หากคุณวางโค้ดโฆษณาไว้ในแท็ก HTML <div align="center"> และ </div> โฆษณาจะปรากฏขึ้นตรงกลางหน้าเว็บ

<html>
<head> นี่คือส่วนหัวของหน้าเว็บ <title>หน้า HTML ตัวอย่าง</title> </head> <body> นี่คือส่วนเนื้อหาของหน้าเว็บ
<div align="center">
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Homepage Leaderboard -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
data-ad-slot="1234567890"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</div>
</body>
</html>
หมายเหตุ: โค้ดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง โปรดอย่าใช้ใน HTML ของเว็บไซต์จริง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว