หน่วยโฆษณา

การออกแบบโฆษณา inArticle ที่ใช้ความกว้างเต็มหน้าจอ

การทดสอบของเราแสดงให้เห็นว่าโฆษณา inArticle ที่ใช้ความกว้างเต็มหน้าจอจะทำงานได้ดีกว่าในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้โหมดแนวตั้ง เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ หน่วยโฆษณา inArticle ของเราจะขยายไปใช้ความกว้างเต็มหน้าจอของผู้ใช้โดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์วางอยู่ในแนวตั้ง

แต่หากคุณไม่ต้องการให้หน่วยโฆษณา inArticle ขยายในลักษณะเช่นนี้โดยอัตโนมัติ ก็สามารถแก้ไขโค้ดโฆษณาเพื่อปิดใช้ลักษณะการทำงานนี้ได้ แต่โปรดทราบว่านี่อาจเป็นการลดโอกาสในการสร้างรายได้ของคุณ

ตัวอย่างการปิดใช้โฆษณาที่ใช้ความกว้างเต็มหน้าจอ

หากต้องการปิดใช้โฆษณา inArticle ที่ใช้ความกว้างเต็มหน้าจอ ให้เพิ่มพารามิเตอร์ data-full-width-responsive ลงในโค้ดโฆษณา inArticle ดังนี้

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block; text-align:center;"
     data-ad-layout="in-article"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-client="ca-pub-1234"
     data-ad-slot="5678"
     data-full-width-responsive="false"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว