יחידות מודעות

הצגת מודעות בגוף המאמר לכל רוחב המסך

ניסויים שערכנו מראים שמודעות בגוף המאמר במכשירים ניידים עובדות טוב יותר כשהן מוצגות לכל רוחב המסך בפריסה לאורך. כדי לעזור לכם להגדיל את ההכנסות, יחידות המודעות בגוף המאמר שלנו מתרחבות באופן אוטומטי לרוחב המלא של המסך כשהמשתמש מתבונן בו לאורך.

אבל אם אינכם רוצים שיחידות מודעות בגוף המאמר יתרחבו כך באופן אוטומטי, ניתן לשנות את הקוד של המודעות כך שאפשרות זו תבוטל. חשוב לזכור שפעולה זו עלולה להקטין את הרווחים הפוטנציאליים שלכם.

דוגמה לביטול התרחבות מודעות

כדי לבטל התרחבות של מודעות בגוף המאמר לכל רוחב המסך, מוסיפים את הפרמטר data-full-width-responsive לקוד המודעה בגוף המאמר באופן הבא:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block; text-align:center;"
     data-ad-layout="in-article"
     data-ad-format="fluid"
     ‎data-ad-client="ca-pub-1234"‎
     ‎data-ad-slot="5678"‎
     data-full-width-responsive="false"></ins>‎
<script>
     ‎(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});‎
<‎/script>
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?