หน่วยโฆษณา

การตั้งค่าโฆษณา inArticle

ด้านล่างนี้จะอธิบายการตั้งค่าที่ใช้ได้ทั้งหมดของโฆษณา inArticle

ตัวเลือกทั่วโลก

การตั้งค่า คำอธิบาย
อนุญาตโฆษณาแบบดิสเพลย์บางรายการ เปิดตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้โฆษณาแบบดิสเพลย์บางรายการปรากฏในหน่วยโฆษณา inArticle ของคุณได้ด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

รูปแบบ

การตั้งค่า คำอธิบาย
แบบอักษร กำหนดแบบอักษรให้กับข้อความทั้งหมดในโฆษณา โดยมีแบบอักษรให้เลือกจำนวนมากจาก Google Fonts
ชื่อ เลือกสีแบบอักษรของชื่อ
คำอธิบาย เลือกสีแบบอักษรของข้อความคำอธิบายของโฆษณา
พื้นหลัง กำหนดสีพื้นหลังให้กับโฆษณา
รูปแบบที่เพิ่มประสิทธิภาพโดย Google ไม่ต้องยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้ Google เพิ่มประสิทธิภาพสีและแบบอักษรให้กับโฆษณา โดยเราจะใช้การตั้งค่าที่คุณเลือกไว้ เว้นแต่จะเห็นว่าสีหรือแบบอักษรอื่นๆ จะทำงานได้ดีกว่า
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว