יחידות מודעות

הגדרת גובה מודעה בגוף הפיד

מערכת AdSense מתאימה אוטומטית את גובה המודעות בגוף הפיד כדי להבטיח שישתלבו היטב בשטח הזמין. כשגודל המודעות מותאם באופן אוטומטי, יצרני התוכן לא צריכים לערוך שינויים כלשהם בגובה המודעות בגוף הפיד. אולם, אם יש לך דרישות ספציפיות לגבי גובה המודעה בגוף הפיד, ניתן לשנות את קוד המודעה בגוף הפיד ולהגדיר את הגובה הרצוי. אפשר להגדיר למודעה גובה קבוע או גובה משתנה בהתאם לרספונסיביות של האתר שבו מוצג הפיד.

אנחנו מתחייבים לכך שהדוגמאות המתוארות במאמר זה הן שינויים מקובלים בקודי מודעות של AdSense. ביצוע שינויים בקוד המודעה בגוף הפיד בדרכים המאושרות האלה לא יתפרש כהפרה של מדיניות התוכנית של AdSense.

איך להגדיר גובה קבוע (באתרים לא רספונסיביים)

אפשר להגדיר גובה קבוע למודעה בגוף הפיד על ידי הוספה של מאפיין גובה לקוד המודעה, לדוגמה height:120px. ניתן להשתמש באפשרות זו אם יחידת המודעות בגוף הפיד נמצאת במאגר קבוע, כלומר יחידת מודעות לא רספונסיבית.

כדי לדעת באיזה גובה יש להשתמש, ניתן לבדוק את הגובה המדויק של המודעה ללא שטח לבן באמצעות הכלים למפתחים שבתפריט הדפדפן. למידע נוסף, ניתן לעיין במאמר: איך לבדוק את גודל התמונות בפיד.

לפניך דוגמה של מודעה בגוף הפיד שהוגדר בה גובה קבוע של 120 פיקסלים:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block;height:120px"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-layout="image-top"
     data-ad-layout-key="xxxxxxxx"
     data-ad-client="ca-pub-12345"
     data-ad-slot="123456"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
<‎/script>

איך להגדיר גובה משתנה (באתרים רספונסיביים)

אם הרוחב של יחידת המודעה בגוף הפיד תלויה ברוחב המסך, כלומר יחידת מודעות רספונסיבית, צריך להשתמש בשאילתות מדיה של CSS בקוד המודעה כדי להגדיר גובה שונה לכל רוחב מסך.

כדי לבדוק באילו גבהים יש להשתמש, מומלץ:

  1. לשנות את גודל האתר בהתאם למגוון רוחבי מסך, לדוגמה 350 פיקסלים, 500 פיקסלים, 1000 פיקסלים.
  2. בכל רוחב, ניתן לבדוק את הגובה המדויק של המודעה ללא שטח לבן באמצעות הכלים למפתחים שבתפריט של הדפדפן. למידע נוסף, ניתן לעיין במאמר: איך לבדוק את גודל התמונות בפיד.

לפניך דוגמה של מודעה בגוף הפיד שהוגדר בה גובה של 180 פיקסלים למסכים ברוחב של עד 350 פיקסלים, גובה של 130 פיקסלים למסכים ברוחב של 500 פיקסלים עד 800 פיקסלים וגובה של 200 פיקסלים למסכים ברוחב של 800 פיקסלים ומעלה:

<style>
  @media (min-width: 350px) {
    .infeed {
      height: 180px;
    }
 @media (min-width: 500px) {
    .infeed {
      height: 130px;
    }
  }
 @media (min-width: 800px) {
    .infeed {
      height: 200px;
    }
  }

</style>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle infeed"
     style="display:block;"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-layout="image-top"
     data-ad-layout-key="xxxxxxxx"
     data-ad-client="ca-pub-12345"
     data-ad-slot="123456"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
<‎/script>
חשוב: החלקים המודגשים בדוגמה שלמעלה הם השינויים שעליך לערוך בקוד של המודעה. יש לוודא ששם המחלקה זהה (לדוגמה, infeed) לכל אורך הקוד של המודעה.
לאחר ביצוע השינוי בקוד המודעה, חשוב לבדוק איך המודעה תוצג במגוון רוחבי מסך כדי לוודא שהגובה שהגדרת מתאים לכל המכשירים.

למה לפעמים במודעות בגוף הפיד מופיעים שטחים לבנים מיותרים או לחצן 'עוד'?

יחידות מודעות בגוף הפיד הן רספונסיביות ותומכות במגוון רחב של אזורי תצוגה. הן מותאמות באופן אוטומטי לרוחב של המאגר שבו הן נמצאות, וכך הן מתאימות גם לפריסת הדף. גובהן נקבע בהתאם לתוכן המודעה עצמה ולהגדרות של המודעות בגוף הפיד שבחרת ב-AdSense.

מדי פעם, מודעה בגוף הפיד מופיעה באזור התצוגה של המשתמש (בחלק העליון והקבוע). במקרים כאלה, אין באפשרותנו להתאים את גובה המודעה מבלי להתאים את התוכן שמתחת למודעה. לכן, ייתכן שנשאיר כמות מסוימת של שטח לבן או נוסיף את הלחצן 'עוד' More button כדי להרחיב את המודעה. אנחנו עושים זאת כדי לספק למבקרים את חוויית המשתמש הטובה ביותר.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה