Nedavno smo pokrenuli vašu AdSense stranicu, na kojoj možete pronaći prilagođene informacije o svom računu kako biste lakše uspjeli s AdSenseom.

Oglasne jedinice

Postavljanje visine oglasa u feedu

AdSense automatski prilagođava visinu oglasa u feedu kako bi se dobro uklapali u dostupni prostor. To automatsko određivanje veličine znači da većina izdavača ne treba mijenjati visinu oglasa u feedu. Međutim, ako imate posebne zahtjeve za visinu oglasa u feedu, možete izmijeniti kôd oglasa u feedu da biste postavili željenu visinu. Ovisno o tome nalazi li se vaš feed na responzivnoj web-lokaciji ili na web-lokaciji koja nije responzivna, možete postaviti fiksnu ili promjenjivu visinu.

Uvjeravamo vas da primjeri opisani u ovom članku predstavljaju prihvatljive izmjene AdSense oglasnog koda. Nećete prekršiti programska pravila za AdSense ako izmijenite kôd oglasa u feedu na ove odobrene načine.

Kako postaviti fiksnu visinu (na web-lokacijama koje nisu responzivne)?

Možete navesti fiksnu visinu za svoj oglas u feedu dodavanjem atributa visine u oglasni kôd, npr. height:120px. Upotrijebite ovu opciju ako se vaša oglasna jedinica u feedu nalazi u fiksnom spremniku, odnosno nije responzivna.

Ako ne znate koju visinu postaviti, pomoću alata za razvojne programere u pregledniku možete utvrditi točnu visinu oglasa bez razmaka. Više informacija potražite u odjeljku Kako odrediti veličinu slika u feedu?

U sljedećem primjeru prikazan je oglas u feedu fiksne visine od 120 piksela:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-12345" crossorigin="anonymous"></script>
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block;height:120px"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-layout="image-top"
     data-ad-layout-key="xxxxxxxx"
     data-ad-client="ca-pub-12345"
     data-ad-slot="123456"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Kako postaviti promjenjivu visinu (na responzivnim web-lokacijama)?

Ako širina oglasne jedinice u feedu ovisi o širini zaslona, odnosno ako je responzivna, upotrijebite CSS medijske upite u oglasnom kodu da biste naveli različite visine ovisno o širini zaslona.

Da biste utvrdili koje visine postaviti, predlažemo sljedeće:

  1. Promijenite veličinu web-lokacije prema rasponu širina zaslona, npr. 350 piksela, 500 piksela, 1000 piksela.
  2. Upotrijebite alate za razvojne programere u pregledniku da biste za svaku širinu utvrdili točnu visinu oglasa bez razmaka. Više informacija potražite u odjeljku Kako odrediti veličinu slika u feedu?

U sljedećem primjeru prikazan je oglas u feedu s visinom od 180 piksela za širine zaslona do 350 piksela, visinom od 130 piksela za širine zaslona od 500 do 800 piksela i visinom od 200 piksela za širine zaslona veće od 800 piksela:

<style>
  @media (min-width: 350px) {
    .infeed {
      height: 180px;
    }
 @media (min-width: 500px) {
    .infeed {
      height: 130px;
    }
  }
 @media (min-width: 800px) {
    .infeed {
      height: 200px;
    }
  }

</style>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-12345" crossorigin="anonymous"></script>
<ins class="adsbygoogle infeed"
     style="display:block;"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-layout="image-top"
     data-ad-layout-key="xxxxxxxx"
     data-ad-client="ca-pub-12345"
     data-ad-slot="123456"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
Važno: u gore navedenom primjeru istaknuli smo izmjene koje trebate unijeti u oglasni kôd. Svakako upotrebljavajte isti naziv klase (npr. infeed) u cijelom oglasnom kodu.
Nakon što izmijenite oglasni kôd, ne zaboravite testirati oglas u feedu na različitim veličinama zaslona kako biste se uvjerili da odabrana visina funkcionira na različitim uređajima.

Zašto oglasi u feedu ponekad imaju dodatni razmak ili gumb Više?

Oglasne jedinice u feedu responzivne su oglasne jedinice i podržavaju širok raspon vidljivih dijelova. Njihova se veličina automatski prilagođava izgledu vaše stranice tako što se proširuju na punu širinu spremnika feeda unutar kojeg se nalaze. Njihova visina ovisi o sadržaju samog oglasa i postavkama oglasa u feedu koje ste odabrali u AdSenseu.

Ponekad, kad se oglas u feedu nalazi na dijelu stranice koji korisnik vidi (na vidljivom dijelu stranice), ne možemo prilagoditi visinu oglasa bez preoblikovanja sadržaja ispod oglasa. U tim slučajevima možemo ostaviti prazan prostor ili postaviti gumb Više More button za proširivanje oglasa. To činimo da bismo pružili što bolji korisnički doživljaj.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

true
' data-mime-type=
Vaša AdSense stranica

Predstavljamo AdSense stranicu: novi resurs s prilagođenim informacijama i novim prilikama na vašem računu kako biste lakše uspjeli s AdSenseom.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
157
false