Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Kích thước quảng cáo đáp ứng trong nguồn cấp dữ liệu

Quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu là quảng cáo đáp ứng, nghĩa là quảng cáo đó tự động điều chỉnh kích thước cho thiết bị chúng đang được xem. Chiều rộng của quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu luôn bằng với chiều rộng của vùng chứa nguồn cấp dữ liệu mà quảng cáo này nằm trong đó. (Lưu ý rằng chiều rộng tối thiểu của quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu là 250px). Chiều cao của quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu tự động được AdSense điều chỉnh để đảm bảo rằng tất cả thành phần của quảng cáo đều vừa khít với không gian hiện có.

Cài đặt quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu và hoạt động phản hồi trong nguồn cấp dữ liệu

Để đảm bảo rằng quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu của bạn xuất hiện theo cách bạn muốn, điều quan trọng là cần hiểu được hoạt động đáp ứng của quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu ảnh hưởng như thế nào đến cài đặt quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu.

Khoảng thừa

Khoảng thừa không phản ứng. Mọi khoảng thừa mà bạn đặt ở đầu, cuối hoặc các bên của quảng cáo sẽ không thay đổi trên tất cả các kích thước màn hình.

Kích thước hình ảnh

Nếu bạn chỉ định kích thước hình ảnh dưới dạng tỷ lệ phần trăm thì hình ảnh sẽ thay đổi kích thước trên các màn hình có kích thước khác nhau. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ định kích thước hình ảnh bằng pixel thì hình ảnh sẽ có cùng một kích thước trên mọi kích thước màn hình.

Kích thước phông chữ

Kích thước phông chữ không đáp ứng. Mọi kích thước phông chữ mà bạn đặt sẽ không thay đổi trên tất cả các kích thước màn hình.

Bọc văn bản

Nếu bạn muốn văn bản trong quảng cáo bọc quanh hình ảnh nếu kích thước màn hình thay đổi thì bạn có thể bật cài đặt Bọc văn bản.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false
false