การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

หน่วยโฆษณา

ขนาดโฆษณา In-feed ที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์

โฆษณา In-feed เป็นโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ ซึ่งหมายความว่าจะปรับขนาดให้เหมาะกับอุปกรณ์ที่กำลังแสดงอยู่โดยอัตโนมัติ ความกว้างของโฆษณา In-feed จะเท่ากับความกว้างของคอนเทนเนอร์ฟีดที่โฆษณาตั้งอยู่เสมอ (โปรดทราบว่าความกว้างขั้นต่ำของโฆษณา In-feed คือ 250px) ขณะที่ความสูงของโฆษณา In-feed จะปรับเปลี่ยนโดย AdSense โดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบทั้งหมดของโฆษณาพอดีกับพื้นที่ที่มี

การตั้งค่าโฆษณา In-feed และลักษณะการปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ของ In-feed

เพื่อให้มั่นใจว่าโฆษณา In-feed จะปรากฏในแบบที่คุณต้องการ คุณควรทำความเข้าใจว่าลักษณะการปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ของโฆษณา In-feed ส่งผลต่อการตั้งค่าโฆษณา In-feed อย่างไร

Padding

Padding ไม่ได้ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ โดย Padding ใดๆ ที่คุณกำหนดไว้บริเวณด้านบน ด้านล่าง หรือด้านข้างของโฆษณาจะยังมีค่าเท่าเดิมในขนาดหน้าจอทุกขนาด

ขนาดรูปภาพ

หากคุณระบุขนาดรูปภาพเป็นเปอร์เซ็นต์ รูปภาพดังกล่าวจะเปลี่ยนขนาดตามหน้าจอที่มีขนาดต่างกัน แต่หากคุณระบุขนาดรูปภาพเป็นพิกเซล รูปภาพดังกล่าวจะยังมีขนาดเท่าเดิมในขนาดหน้าจอทุกขนาด

ขนาดแบบอักษร

ขนาดแบบอักษรไม่ได้ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ โดยขนาดแบบอักษรใดก็ตามที่คุณตั้งไว้จะยังมีค่าเท่าเดิมในขนาดหน้าจอทุกขนาด

การทำข้อความล้อมรอบภาพ

ถ้าคุณต้องการให้ข้อความในโฆษณาล้อมรอบรูปภาพหากขนาดหน้าจอเปลี่ยนแปลง คุณสามารถเปิดการตั้งค่าทำข้อความล้อมรอบภาพได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก