การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

หน่วยโฆษณา

ปรับแต่งโฆษณา In-feed

เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าโฆษณา In-feed และวิธีจัดรูปแบบโฆษณา In-feed ให้เหมาะกับเนื้อหาของคุณ

เราขอแนะนำให้คุณทำตามรายการตรวจสอบนี้เพื่อปรับแต่งโฆษณา In-feed

 • เลือกองค์ประกอบที่เหมาะสมให้กับโฆษณา

  ตัวอย่างเช่น หากเนื้อหาในฟีดมีเฉพาะรูปภาพและชื่อ ให้ปิดการตั้งค่าแสดงคำอธิบายของโฆษณา

 • เลือกขนาดให้กับรูปภาพและบรรทัดแรก

  ตัวอย่างเช่น หากเนื้อหาใช้รูปภาพขนาดกลาง ให้เลือกรูปภาพขนาดใกล้เคียงกันให้กับโฆษณา หากเนื้อหาใช้ชื่อยาว ให้เปิดการตั้งค่าบรรทัดแรกแบบยาวให้กับโฆษณา

  ตัวอย่างโฆษณาในฟีดที่มีบรรทัดแรกแบบยาว
 • เลือกสีให้เข้ากับเนื้อหา

  ตัวอย่างเช่น หากเนื้อหาใช้ชื่อสีน้ำเงินตัวหนา ให้ตั้งค่าแบบเดียวกันในส่วน "บรรทัดแรก" ของโฆษณา

 • เลือกแบบอักษรและขนาดแบบอักษรให้เข้ากับเนื้อหา

  ตัวอย่างเช่น หากเนื้อหาใช้แบบอักษร Roboto คุณควรเลือกการตั้งค่าแบบอักษรเดียวกันในโฆษณา

 • เพิ่ม Padding ในโฆษณาเพื่อให้สอดคล้องกับฟีด

  ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบว่าช่องว่างระหว่างรูปภาพกับข้อความเข้ากับช่องว่างในเนื้อหา

  ตัวอย่างโฆษณาในฟีดที่ไม่มีระยะห่างจากขอบระหว่างรูปภาพและข้อความ
 • เลือกว่าจะให้ข้อความล้อมรอบรูปภาพหรือไม่

  ตัวอย่างเช่น หากข้อความล้อมรอบรูปภาพในเนื้อหา ให้เปิดตัวเลือกทำข้อความล้อมรอบภาพ

  ตัวอย่างโฆษณาในฟีดที่เปิดใช้การตัดข้อความ

การตั้งค่าโฆษณา In-feed

ข้อมูลด้านล่างนี้จะอธิบายการตั้งค่าที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับโฆษณา In-feed

ตัวเลือกทั่วโลก

ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อนำรูปแบบไปใช้ทั่วทั้งโฆษณา

การตั้งค่า คำอธิบาย
อนุญาตโฆษณาแบบดิสเพลย์บางรายการ เปิดตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้โฆษณาแบบดิสเพลย์บางรายการปรากฏในหน่วยโฆษณา In-feed ของคุณได้ด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม
แบบอักษร กำหนดแบบอักษรให้กับข้อความทั้งหมดในโฆษณา โดยมีแบบอักษรให้เลือกจำนวนมากจาก Google Fonts
ทำข้อความล้อมรอบภาพ เปิดตัวเลือกนี้ถ้าต้องการให้ข้อความล้อมรอบรูปภาพ
สีพื้นหลัง กำหนดสีพื้นหลังให้กับโฆษณา
เส้นขอบ กำหนดรูปแบบของเส้นขอบ ดังนี้
 • กำหนดขนาดเส้นขอบในหน่วยพิกเซล
 • กำหนดสีเส้นขอบให้กับโฆษณา
Padding กำหนด Padding บริเวณด้านบน ด้านล่าง และด้านข้างของโฆษณาในหน่วยพิกเซล

รูปภาพ

ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อจัดรูปแบบรูปภาพของโฆษณา

การตั้งค่า คำอธิบาย
ชิดซ้าย เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพอยู่ทางด้านซ้ายของโฆษณา
ชิดขวา เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพอยู่ทางด้านขวาของโฆษณา
ขนาด กำหนดขนาดของรูปภาพ ดังนี้
 • เลือกสัดส่วนภาพ 1.91:1 หรือ 1:1 เราขอแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ใกล้เคียงกับสัดส่วนภาพในฟีดให้มากที่สุด
 • กำหนดความกว้างของรูปภาพ คุณสามารถระบุความกว้างเป็นเปอร์เซ็นต์หรือพิกเซลก็ได้

เรียนรู้วิธีระบุขนาดของรูปภาพในฟีดของคุณ

Padding กำหนด Padding บริเวณด้านบน ด้านล่าง และด้านข้างของรูปภาพในหน่วยพิกเซล

บรรทัดแรก

ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อจัดรูปแบบข้อความบรรทัดแรกของโฆษณา

การตั้งค่า คำอธิบาย
สั้น เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้โฆษณามีบรรทัดแรกแบบสั้น
ยาว เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้โฆษณามีบรรทัดแรกแบบยาว
รูปแบบ จัดรูปแบบบรรทัดแรก ดังนี้
 • กำหนดขนาดแบบอักษรของบรรทัดแรกในหน่วยพิกเซล
 • เลือกว่าต้องการให้บรรทัดแรกอยู่ทางซ้าย ตรงกลาง หรือทางขวา
 • เลือกว่าต้องการให้บรรทัดแรกเป็นตัวหนาหรือไม่
 • เลือกสีแบบอักษรของบรรทัดแรก
Padding กำหนด Padding บริเวณด้านบน ด้านล่าง และด้านข้างของบรรทัดแรกในหน่วยพิกเซล

คำอธิบาย

ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อจัดรูปแบบข้อความคำอธิบายของโฆษณา

การตั้งค่า คำอธิบาย
แสดงคำอธิบาย เปิดตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการแสดงคำอธิบายของโฆษณา
รูปแบบ จัดรูปแบบคำอธิบาย ดังนี้
 • กำหนดขนาดแบบอักษรของคำอธิบายในหน่วยพิกเซล
 • เลือกว่าต้องการให้คำอธิบายอยู่ทางซ้าย ตรงกลาง หรือทางขวา
 • เลือกว่าต้องการให้คำอธิบายเป็นตัวหนาหรือไม่
 • เลือกสีแบบอักษรของคำอธิบาย
Padding กำหนด Padding บริเวณด้านบน ด้านล่าง และด้านข้างของคำอธิบายในหน่วยพิกเซล

URL

ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อจัดรูปแบบ URL ที่แสดงของโฆษณา

การตั้งค่า คำอธิบาย
รูปแบบ จัดรูปแบบ URL ดังนี้
 • กำหนดขนาดแบบอักษรของ URL ในหน่วยพิกเซล
 • เลือกว่าต้องการให้ URL อยู่ทางซ้าย ตรงกลาง หรือทางขวา
 • เลือกว่าต้องการให้ URL เป็นตัวหนาหรือไม่
 • เลือกสีแบบอักษรของ URL
Padding กำหนด Padding บริเวณด้านบน ด้านล่าง และด้านข้างของ URL ที่แสดงในหน่วยพิกเซล

ปุ่ม

ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อจัดรูปแบบปุ่มของโฆษณา

การตั้งค่า คำอธิบาย
สีแบบอักษร กำหนดสีแบบอักษรให้กับปุ่ม
สีเส้นขอบ กำหนดสีเส้นขอบให้กับปุ่ม                                                                                                 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก