โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

หน่วยโฆษณา

เนื้อหาที่ตรงกันจะส่งผลต่อเมตริกของคุณอย่างไร

หากเปิดใช้โฆษณาภายในหน่วยเนื้อหาที่ตรงกัน คุณใช้รายงานประสิทธิภาพเพื่อติดตามประสิทธิภาพการสร้างรายได้ได้ (เช่น RPM การแสดงผล) ทั้งในระดับหน่วยเนื้อหาที่ตรงกัน และระดับโฆษณาและเนื้อหาที่แนะนำภายในหน่วยนั้น อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของเนื้อหาที่ตรงกันคือการส่งเสริมเว็บไซต์ทางอ้อมด้วยการเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ เนื่องจากผู้ใช้ของคุณจะได้เห็นบทความเพิ่มเติม จึงมีแนวโน้มที่จะเข้าชมหน้าเว็บมากขึ้นและใช้เวลาในเว็บไซต์นานขึ้น ผลลัพธ์ที่ต้องการจากการเพิ่มหน่วยเนื้อหาที่ตรงกันในเว็บไซต์คือการดูหน้าเว็บและรายได้รวมเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์เชิงบวกนี้ยังส่งผลให้เมตริกมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น รายได้ต่อการแสดงผลพันครั้ง (RPM) ของหน้าเว็บอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเว็บไซต์ของคุณ

เราได้รวบรวมข้อมูลไว้ดังนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เห็นในเมตริก

  • หากคุณเพิ่มหน่วยเนื้อหาที่ตรงกันในหน้าเว็บที่ไม่เคยมีหน่วยโฆษณามาก่อน จากนี้ไปการเข้าไปดูหน้าเว็บเหล่านี้จะนับเป็นการดูหน้าเว็บ หากคุณไม่ได้สร้างรายได้จากการดูหน้าเว็บดังกล่าวด้วยตัวเอง (หรือมีการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ใช่ AdSense) RPM ของหน้าเว็บอาจจะลดลง ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ใช้ของคุณกำลังเข้าชมหน้าเว็บที่มีโค้ดโฆษณา AdSense มากขึ้น แต่หน้าเว็บเหล่านั้นไม่สร้างรายได้
  • เราพบว่าหน่วยเนื้อหาที่ตรงกันที่วางไว้ใกล้กับหน่วยโฆษณาปกติสามารถเพิ่มอัตราการคลิกผ่าน (CTR) และ RPM ของหน่วยโฆษณาเหล่านั้นได้ ดังนั้น ในขณะที่การคลิกคำแนะนำเนื้อหาที่ตรงกันจะส่งผลให้มีการดูหน้าเว็บเพิ่มขึ้น รายได้ที่มาจากการดูหน้าเว็บบางส่วนเหล่านั้นก็อาจเพิ่มขึ้นได้ (ทั้งสองปัจจัยนี้จะส่งผลต่อ RPM ของหน้าเว็บของคุณ) เราขอแนะนำให้ดูการเปลี่ยนแปลงสำหรับ CTR และ RPM ของหน่วยโฆษณาในรายงานหน่วยโฆษณา
  • การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณทำในไซต์ เช่น การเพิ่มหน่วยโฆษณา จะแสดงให้เห็นในเมตริก คุณควรพิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ร่วมกับผลกระทบจากการเพิ่มเนื้อหาที่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น การเพิ่มหรือลบหน่วยโฆษณาจะสามารถเพิ่มหรือลด RPM ของหน้าเว็บในบัญชีได้ การเพิ่มหน่วยเนื้อหาที่ตรงกันในไซต์ใดไซต์หนึ่งก็จะส่งผลต่อเมตริกในระดับบัญชีเช่นเดียวกัน ในสถานการณ์เหล่านี้เราขอแนะนำให้ดูที่เมตริกระดับไซต์เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของเนื้อหาที่ตรงกัน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
' data-mime-type=
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
157
false