יחידות מודעות

איך תוכן מותאם יכול להשפיע על הערכים?

אם הפעלתם מודעות ביחידות התוכן המותאם, תוכלו להשתמש בדוחות כדי לעקוב אחרי ביצועי המונטיזציה (למשל, הכנסה לאלף חשיפות). ניתן לעקוב אחרי הביצועים גם ברמה של יחידת התוכן המותאם וגם ברמה של המודעות וההמלצות בתוך היחידות האלה. עם זאת, אחד מהיתרונות החשובים של תוכן מותאם הוא שהוא יכול לעזור לאתר בדרכים עקיפות. למשל, הוא יכול לעודד את המשתמשים לבצע אינטראקציות שאינן קליק. מכיוון שהמשתמשים נחשפים למאמרים נוספים, קיימת סבירות גבוהה יותר שהם יבקרו בדפים נוספים שלך וישהו זמן ארוך יותר באתר. התוצאה הרצויה של הוספת יחידות של תוכן מותאם לאתר היא שמספר הצפיות בדפים יעלה, וכך גם ההכנסה הכוללת. תוצאה חיובית זו יכולה גם לגרום למספר שינויים בערכים. לדוגמה, ההכנסה של דף לאלף הופעות יכולה לעלות או לרדת, בהתאם למאפייני האתר.

הנקודות הבאות יעזרו לך להבין את השינויים שתראה בערכים שלך:

  • אם תוסיף יחידות של תוכן מותאם לדפים שלא היו בהם בעבר יחידות מודעות, הצפיות בדפים אלה ייספרו כעת כצפיות בדף. אם אינך מבצע מונטיזציה מצפיות בדפים אלה בעצמך (או שמתבצעת בהם מונטיזציה דרך פלטפורמה שאינה AdSense), ייתכן שתראה ירידה בהכנסה לאלף הופעות. הסיבה היא שהמשתמשים שלך מבקרים בדפים נוספים עם קוד מודעת AdSense, אך דפים אלה לא יוצרים הכנסות.
  • גילינו שיחידות של תוכן מותאם המוצבות ליד יחידות מודעות רגילות יכולות להגדיל את שיעור הקליקים ואת ההכנסה לאלף הופעות של יחידות מודעות אלה. כך שבעוד שקליקים על המלצות של תוכן מותאם יכולים להוביל ליותר צפיות בדף, ההכנסות שמתקבלות מצפיות בחלק מדפים אלה עשויות לגדול (כך שבכל מקרה יש השפעה על ההכנסות לאלף הופעות של הדף). אנחנו ממליצים לבדוק שינויים בשיעור הקליקים ובהכנסה לאלף הופעות של יחידת המודעות בדוחות של יחידות המודעות שלך.
  • גם שינויים אחרים שתבצע באתר, לדוגמה, הוספת יחידות מודעות, משתקפים בערכים שלך. עליך לשקול את ההשפעה של שינויים אלה יחד עם ההשפעה של הוספת תוכן מותאם. לדוגמה, הוספה או הסרה של יחידות מודעות יכולה להגדיל או להקטין את ההכנסה לאלף הופעות של הדף בכל החשבון שלך, ובדומה לכך, הוספת יחידות של תוכן מותאם לאחד מהאתרים הרבים שלך יכולה להשפיע על הערכים שלך ברמת החשבון. במצבים אלה אנחנו ממליצים לבדוק את הערכים ברמת האתר כדי להבין את ההשפעה של התוכן המותאם עצמו.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?