Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Giới thiệu về quảng cáo Multiplex

Quảng cáo Multiplex là một loại định dạng quảng cáo gốc phân phát nhiều quảng cáo trong một lưới thuộc một đơn vị quảng cáo. Đây là định dạng dễ tuỳ chỉnh – bạn có thể thay đổi kiểu cho phù hợp với trang web của mình.

Các nhà xuất bản thường đặt đơn vị quảng cáo Multiplex ở cuối bài viết hoặc trong thanh bên. Điều này là vì chúng có thể giúp kiếm tiền hiệu quả từ phần cuối hành trình của người dùng trên một trang hoặc trang web. Đơn vị quảng cáo Multiplex là cách để bạn hiển thị quảng cáo cho những người dùng đã xem hết nội dung của bạn.

Ví dụ

Các hình ảnh sau đây cho thấy hình thức hiển thị của quảng cáo Multiplex trên máy tính và thiết bị di động.

Mẹo: Khi tạo một đơn vị quảng cáo Multiplex, bạn có thể sử dụng tính năng xem trước quảng cáo để xem các tuỳ chọn kích thước và kiểu khác nhau.

Ví dụ 1: Quảng cáo Multiplex trên máy tính

Ví dụ 2: Quảng cáo Multiplex trên thiết bị di động

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
356266518903280434
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157