Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Quảng cáo trong bài viết

Quảng cáo trong bài viết là quảng cáo gốc xuất hiện trong nội dung xã luận. Bạn có thể tạo kiểu quảng cáo cho phù hợp với trang web của mình. #in-article #nativeads

Quảng cáo trong bài viết là một định dạng quảng cáo được Google tối ưu hoá. Định dạng này giúp bạn đặt quảng cáo gốc giữa các đoạn văn trên trang.

Lợi ích của quảng cáo trong bài viết

Một số lợi ích của việc sử dụng quảng cáo trong bài viết bao gồm:

  • Trải nghiệm người dùng tốt hơn: Quảng cáo trong bài viết sử dụng yếu tố quảng cáo chất lượng cao để quảng cáo trông đẹp và mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn cho người đọc của bạn.
  • Lý tưởng cho thiết bị di động: Quảng cáo trong bài viết là quảng cáo có chiều rộng đầy đủ lý tưởng cho việc kiếm tiền từ không gian màn hình nhỏ hơn có sẵn trên thiết bị di động.
  • Được Google tối ưu hóa: Quảng cáo trong bài viết được Google tối ưu hóa để đảm bảo hoạt động tốt trên các trang bài viết của bạn.

Điểm khác biệt giữa quảng cáo trong bài viết và quảng cáo chuẩn

Quảng cáo trong bài viết khác với quảng cáo chuẩn ở những điểm sau:

  • Chúng kết hợp ăn ý với trải nghiệm của người đọc, ví dụ:
    • Chúng sử dụng bố cục phù hợp với vị trí và tuân theo luồng của người đọc
    • Quảng cáo sử dụng các yếu tố quảng cáo chất lượng cao cho nhà quảng cáo.

Hiển thị quảng cáo hiển thị hình ảnh đã chọn trong đơn vị quảng cáo trong bài viết

Quảng cáo trong bài viết chỉ sử dụng những mẫu quảng cáo có thành phần quảng cáo chất lượng cao (ví dụ: quảng cáo thích ứng trong Google Ads). Tức là mặc dù quảng cáo trong bài viết có thể có hình ảnh hấp dẫn hơn với khách truy cập, nhưng CPM của chúng có thể thấp hơn trong ngắn hạn đối với một số nhà xuất bản. Để giúp tăng CPM, bạn có thể chọn hiển thị quảng cáo hiển thị hình ảnh đã chọn bên trong đơn vị quảng cáo trong bài viết của mình. Google sẽ chọn quảng cáo hiển thị hình ảnh phù hợp với không gian hiện có. Hiển thị cả hai loại quảng cáo có thể giúp tăng doanh thu của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về lựa chọn này trong phần Cài đặt quảng cáo trong bài viết.

Được Google tối ưu hoá có nghĩa là gì?

Google tối ưu hoá quảng cáo trong bài viết để đảm bảo chúng hoạt động tốt trên các trang bài viết của bạn. Điều này bao gồm các thành phần như bố cục của quảng cáo, các yếu tố được sử dụng, nút gọi hành động, v.v. Ngoài ra, Google cũng có thể tối ưu hoá các yếu tố mà bạn xác định, ví dụ: màu sắc và phông chữ của quảng cáo. Nếu bạn chọn sử dụng tùy chọn "Kiểu Google tối ưu hóa", Google có thể ghi đè các kiểu bạn đã chọn nếu có các màu/phông chữ khác sẽ hoạt động tốt hơn. Hãy tìm hiểu thêm về Cài đặt quảng cáo trong bài viết.

Các bước tiếp theo

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính