Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Cách đặt mã quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu trên trang

Sau khi bạn tạo Quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu, bước tiếp theo là đặt mã vào bên trong HTML của nguồn cấp dữ liệu.

Lưu ý: Hãy nhớ đặt mã Quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu vào trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Việc đặt mã Quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu bên ngoài nguồn cấp dữ liệu có thể làm giảm hiệu suất của quảng cáo và khiến bạn vi phạm chính sách của AdSense.

Vị trí đặt mã quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu

Đặt mã quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu ở giữa nội dung của nguồn cấp dữ liệu hay nơi nguồn cấp dữ liệu bắt đầu hoặc kết thúc. Bạn có thể làm điều này bằng cách chỉnh sửa trực tiếp mã HTML của nguồn cấp dữ liệu hoặc nếu đang dùng Hệ thống quản lý nội dung (CMS), bạn có thể sử dụng plugin để chèn mã cho mình.

Thiết lập quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu mẫu có thể có dạng như sau:

 

Khối nội dung 1:

Ví dụ về khối nội dung.

 

Khối nội dung 2:

Ví dụ về khối nội dung.

 

Quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu gốc:

 

Khối nội dung 3:

Ví dụ về khối nội dung.

 

Khối nội dung 4:

Ví dụ về khối nội dung.
Nếu muốn đặt nhiều quảng cáo vào nguồn cấp dữ liệu, bạn có thể tạo nhiều quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu hoặc đặt cùng một mã quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu nhiều lần vào nguồn cấp dữ liệu của mình.

Cách đặt quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu

Thông thường, CMS sẽ có 1) một cơ sở dữ liệu chứa nội dung của bạn và 2) một đoạn mã chạy nội dung thông qua vòng lặp, tạo ra nguồn cấp dữ liệu của bạn. Bạn có thể tìm thấy đoạn mã này trong tệp mẫu. Tệp này sẽ được lưu trữ trong thư mục mẫu của CMS (đôi khi được gọi là thư mục chủ đề).

Sửa đổi mã trong tệp mẫu của bạn

Để đặt quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu, hãy sửa đổi mã trong tệp mẫu như sau:

  1. Mở tệp mẫu của trang nơi bạn có nguồn cấp dữ liệu.
  2. Tìm vòng lặp tạo nguồn cấp dữ liệu. (Gợi ý: Mã vòng lặp có nhiều khả năng sẽ chứa lệnh "while" hoặc "for each".)
  3. Sửa đổi mã vòng lặp để chèn Quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu vào nguồn cấp dữ liệu, cụ thể là:
    • Nếu vòng lặp của bạn không có bộ đếm, hãy thêm bộ đếm để đặt tần suất mà bạn muốn Quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu của mình được chèn.
    • Thêm câu lệnh "if" vào trong vòng lặp để giúp Quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu xuất hiện với tần suất mà bạn đã xác định trong bộ đếm.
Để biết hướng dẫn cụ thể cho Hệ thống quản lý nội dung (CMS), bạn nên tìm kiếm trên Google.

Chúng tôi cung cấp một số mã pseudo bên dưới. Mã của bạn có cấu trúc tương tự với mã pseudo này. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào loại ngôn ngữ lập trình mà bạn đang sử dụng, quá trình triển khai thực tế có thể sẽ thay đổi.

Posts[] posts;
Var count=1; // If your code does not include a counter define one
While (count < posts.length) // Increase the value of "count" by 1 until the final post in the database
{

   If (count%3=0) //If the value of "count" equals 3 or 6 or 9 insert the ad
   {
   <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous">
   </script>
   <ins class="adsbygoogle" style="display:block"
   data-ad-format="fluid"
   data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
   data-ad-slot="1234567890"></ins>
   <script>
   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
   </script>
   }

   <h3>{{ post.title }}</h3> // for all count values insert the content block title
   <p>{{ post.body }}<p> //Insert the content block body
   <img src="{{ post.thumbnail}}"> //Insert the content block image

}

Lưu ý quan trọng

Đảm bảo rằng bạn đặt mã quảng cáo của mình bên trong vùng chứa chính (<div>, <iframe>, v.v.) có đặc điểm sau:

  • Chiều rộng hợp lệ. Nếu bạn đặt mã quảng cáo trong vùng chứa chính không có chiều rộng rõ ràng cố định, ví dụ: trong một yếu tố biến đổi, thì quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị. Chúng tôi sử dụng chiều rộng của vùng chứa chính để tính toán chiều rộng cho quảng cáo của bạn. Lưu ý rằng chiều rộng tối thiểu cho quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu là 250px.
  • Chiều cao biến đổi. Nếu bạn đặt mã quảng cáo vào vùng chứa chính có chiều cao cố định, thì quảng cáo của bạn có thể sẽ bị méo.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính