โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

หน่วยโฆษณา

วิธีวางโค้ดโฆษณาในฟีดในหน้าเว็บ

หลังจากที่คุณสร้างโฆษณาในฟีดแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการวางโค้ดภายใน HTML ของฟีด

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าคุณวางโค้ดโฆษณาในฟีดไว้ภายในฟีด การวางโค้ดโฆษณาในฟีดไว้ภายนอกฟีดอาจส่งผลให้โฆษณาทำงานได้ไม่ดีและทำให้คุณละเมิดนโยบาย AdSense

ตำแหน่งที่จะวางโค้ดโฆษณา InFeed

วางโค้ดโฆษณา InFeed ไว้ในระหว่างเนื้อหาของฟีด หรือตำแหน่งที่ฟีดเริ่มต้นหรือสิ้นสุด โดยคุณสามารถทำได้ด้วยการแก้ไขโค้ด HTML ของฟีดโดยตรง หรือหากคุณใช้ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) คุณสามารถใช้ปลั๊กอินเพื่อแทรกโค้ดให้คุณได้

ตัวอย่างการตั้งค่าโฆษณา InFeed อาจมีหน้าตาดังนี้

 

บล็อกเนื้อหา 1:

 

บล็อกเนื้อหา 2:

 

โฆษณาเนทีฟแบบ InFeed:

 

บล็อกเนื้อหา 3:

 

บล็อกเนื้อหา 4:

ถ้าคุณต้องการวางโฆษณามากกว่า 1 รายการไว้ในฟีด คุณสามารถสร้างโฆษณา InFeed หลายรายการหรือวางโค้ดโฆษณา InFeed เดียวกันหลายครั้งในฟีดก็ได้

วิธีวางโฆษณา InFeed

โดยปกติ CMS ของคุณจะมี 1) ฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยเนื้อหา และ 2) โค้ดชิ้นหนึ่งที่เรียกใช้เนื้อหาผ่านลูป ซึ่งจะสร้างฟีดขึ้น คุณสามารถค้นหาโค้ดชิ้นนี้ได้ในไฟล์เทมเพลต ซึ่งจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์เทมเพลตของ CMS (บางครั้งเรียกว่าโฟลเดอร์ธีม)

แก้ไขโค้ดในไฟล์เทมเพลต

แก้ไขโค้ดในไฟล์เทมเพลตดังนี้เพื่อวางโฆษณา InFeed

  1. เปิดไฟล์เทมเพลตของหน้าเว็บที่คุณมีฟีด
  2. ค้นหาลูปที่สร้างฟีดของคุณ (คำแนะนำ: โค้ดลูปมักจะประกอบด้วยคำสั่ง "while" หรือ "for each" เป็นส่วนใหญ่)
  3. แก้ไขโค้ดลูปเพื่อแทรกโฆษณาในฟีดไว้ในฟีด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีต่อไปนี้
    • ถ้าลูปของคุณไม่มีตัวนับ ให้เพิ่มตัวนับเพื่อตั้งค่าความถี่ที่คุณต้องการให้มีการแทรกโฆษณาในฟีด
    • เพิ่มคำสั่ง "if" ภายในลูปเพื่อทำให้โฆษณาในฟีดปรากฏตามความถี่ที่คุณกำหนดไว้ในตัวนับ
หากต้องการดูวิธีการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ CMS ของคุณ เราขอแนะนำให้ค้นหาจาก Google

เราได้แสดงโค้ดเทียมบางส่วนไว้ด้านล่าง โค้ดของคุณจะมีโครงสร้างคล้ายกับโค้ดเทียมนี้ แต่การใช้งานจริงจะแตกต่างออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาษาโปรแกรมที่คุณใช้

Posts[] posts;
Var count=1; // If your code does not include a counter define one
While (count < posts.length) // Increase the value of "count" by 1 until the final post in the database
{

   If (count%3=0) //If the value of "count" equals 3 or 6 or 9 insert the ad
   {
   <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous">
   </script>
   <ins class="adsbygoogle" style="display:block"
   data-ad-format="fluid"
   data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
   data-ad-slot="1234567890"></ins>
   <script>
   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
   </script>
   }

   <h3>{{ post.title }}</h3> // for all count values insert the content block title
   <p>{{ post.body }}<p> //Insert the content block body
   <img src="{{ post.thumbnail}}"> //Insert the content block image

}

สำคัญ

ตรวจสอบว่าคุณวางโค้ดโฆษณาไว้ในคอนเทนเนอร์ระดับบนสุด (<div>, <iframe> ฯลฯ) ที่มีรายละเอียดต่อไปนี้

  • ความกว้างที่ใช้ได้ หากคุณวางโค้ดโฆษณาไว้ในคอนเทนเนอร์ระดับบนสุดซึ่งไม่ได้กำหนดความกว้างไว้อย่างชัดเจน เช่น ในองค์ประกอบแบบลอย โฆษณาจะไม่แสดง เราใช้ความกว้างของคอนเทนเนอร์ระดับบนสุดเพื่อคำนวณความกว้างของโฆษณาของคุณ โปรดทราบว่าความกว้างขั้นต่ำของโฆษณา InFeed คือ 250px
  • ความสูงที่ไม่คงที่ หากคุณวางโค้ดโฆษณาไว้ในคอนเทนเนอร์ระดับบนสุดซึ่งมีความสูงคงที่ โฆษณาอาจแสดงอย่างไม่สมส่วน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
' data-mime-type=
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
157
false
false