Oglasne jedinice

Kako postaviti kôd oglasa u feedu na stranici?

Nakon što izradite oglas u feedu, sljedeći je korak postavljanje koda unutar HTML-a feeda.

Kôd oglasa u feedu obavezno postavite unutar feeda. Postavljanje koda oglasa u feedu izvan feeda može dovesti do loše izvedbe oglasa i kršenja pravila AdSensea.

Gdje postaviti kôd oglasa u feedu?

Kôd oglasa u feedu postavite između sadržaja feeda ili na mjestu gdje feed počinje ili završava. To možete učiniti tako da izravno uredite HTML kôd feeda ili, ako upotrebljavate upravitelj sadržaja (CMS), možete upotrijebiti programski dodatak koji za vas umeće kôd.

Primjer postavki oglasa u feedu:

 

Blok sadržaja 1:

 

Blok sadržaja 2:

 

Nativni oglas u feedu:

 

Blok sadržaja 3:

 

Blok sadržaja 4:

Ako želite postaviti više oglasa u feedu, možete izraditi više oglasa u feedu ili isti kôd oglasa u feedu postaviti više puta u feedu.

Kako postaviti oglas u feedu?

CMS obično ima 1) bazu podataka koja obuhvaća vaš sadržaj i 2) isječak koda koji pokreće sadržaj putem petlje, stvarajući vaš feed. Taj isječak koda možete pronaći u datoteci predloška koja se pohranjuje u mapi predložaka CMS-a (koja se ponekad naziva tematska mapa).

Izmjena koda u datoteci predloška

Da biste postavili oglas u feedu, izmijenite kôd u datoteci predloška na sljedeći način:

  1. Otvorite datoteku predloška stranice na kojoj se nalazi feed.
  2. Pronađite petlju koja stvara feed. (Savjet: kôd petlje najvjerojatnije će sadržavati naredbu "while" (dok) ili "for each" (za svaki).)
  3. Izmijenite kôd petlje da biste oglas u feedu umetnuli u feed, točnije:
    • Ako petlja ne sadrži brojač, dodajte brojač da biste postavili učestalost umetanja oglasa u feedu.
    • Dodajte naredbu "if" (ako) u petlju da bi se oglas u feedu prikazivao onoliko često koliko ste definirali u brojaču.
Da biste dobili konkretne upute za svoj CMS, preporučujemo da pretražite Google.

U nastavku navodimo primjer pseudokoda. Vaš kôd ima sličnu strukturu kao ovaj pseudokôd, no ovisno o tome koji programski jezik upotrebljavate, stvarna će se implementacija razlikovati.

Posts[] posts;
Var count=1; // Ako vaš kôd ne uključuje brojač, definirajte ga
While (count < posts.length) // Povećavaj vrijednost "count" za 1 do zadnjeg posta u bazi podataka
{

   If (count%3=0) //Ako vrijednost "count" iznosi 3 ili 6 ili 9, umetni oglas
   {
   <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
   </script>
   <ins class="adsbygoogle" style="display:block"
   data-ad-format="fluid"
   data-ad-client="ca-pub-1234567891234567"
   data-ad-slot="1234567890"></ins>
   <script>
   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
   </script>
   }

   <h3>{{ post.title }}</h3> // za sve vrijednosti bilježenja umetni naslov bloka sadržaja
   <p>{{ post.body }}<p> //Umetni tijelo bloka sadržaja
   <img src="{{ post.thumbnail}}"> //Umetni sliku bloka sadržaja

}

Važno

Oglasni kôd obavezno postavite u nadređeni spremnik (<div>, <iframe> itd.) koji je:

  • važeće širine. Ako oglasni kôd postavite u nadređeni spremnik koji nema eksplicitno postavljenu širinu, na primjer unutar plutajućeg elementa, oglasi se neće prikazivati. Naime, širinu nadređenog spremnika upotrebljavamo za izračun širine vaših oglasa. Minimalna širina za oglase u feedu iznosi 250 piksela.
  • promjenjive visine. Ako oglasni kôd postavite u nadređeni spremnik fiksne visine, oglasi se možda neće ispravno prikazivati.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem