Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Theo dõi hiệu suất của đơn vị Nội dung phù hợp

Bạn có thể theo dõi hiệu suất của Đơn vị nội dung phù hợp theo hai cách. Trên trang Báo cáo của bạn:

  • Chọn nhóm chỉ số Tổng quan khi xem phân tích chi tiết theo Loại quảng cáo (chẳng hạn như khi bạn tải báo cáo Loại quảng cáo). Chọn tùy chọn này để biết được số tiền bạn đang kiếm được từ đơn vị Nội dung phù hợp và so sánh chúng với các đơn vị quảng cáo khác trên trang web của bạn. Tìm hiểu thêm về nhóm chỉ số Tổng quan.

    Hoặc

  • Chọn nhóm chỉ số Nội dung phù hợp. Chọn tùy chọn này để xem hiệu suất chi tiết của quảng cáo và các đề xuất bên trong đơn vị Nội dung phù hợp. Tìm hiểu thêm về nhóm chỉ số Nội dung phù hợp.
Bạn cũng có thể xem dữ liệu Nội dung phù hợp trong Google Analytics nếu bạn đã liên kết Analytics và AdSense. Analytics cung cấp cho bạn các cách bổ sung để theo dõi hiệu suất của các đơn vị Nội dung phù hợp như khả năng phân đoạn dữ liệu số người dùng nhấp vào nội dung, thời lượng trên trang web, v.v.

Các chỉ số trong nhóm chỉ số Tổng quan

Dưới đây là những gì mà các chỉ số trong nhóm chỉ số Tổng quan cho bạn biết khi nhìn vào dữ liệu Nội dung phù hợp trong báo cáo loại Quảng cáo.

Xin lưu ý rằng các chỉ số này tóm tắt hiệu suất của toàn bộ đơn vị Nội dung phù hợp. Hiệu suất của quảng cáo và các đề xuất bên trong đơn vị được phân tích theo nhóm chỉ số Nội dung phù hợp.
Chỉ số Mô tả
Số lần hiển thị Số lượng các truy vấn quảng cáo từ các vị trí quảng cáo là đơn vị Nội dung phù hợp có quảng cáo. Lưu ý rằng chỉ số này không bao gồm dữ liệu từ các đơn vị Nội dung phù hợp không có quảng cáo.
Số nhấp chuột Tổng số lần nhấp vào quảng cáo bên trong đơn vị Nội dung phù hợp.
RPM hiển thị Thu nhập ước tính chia cho số truy vấn từ các đơn vị Nội dung phù hợp có bật quảng cáo nhân với 1.000. Lưu ý rằng chỉ số này bao gồm các đơn vị Nội dung phù hợp có bật quảng cáo không hiển thị bất kỳ quảng cáo nào.

RPM hiển thị = (Thu nhập ước tính / số truy vấn từ đơn vị Nội dung phù hợp có bật quảng cáo) * 1000

Chế độ xem đang kích hoạt có thể xem Phần trăm hiển thị đơn vị Nội dung phù hợp có thể xem trong số tất cả các lần hiển thị có thể đo lường ở Chế độ xem đang kích hoạt.
Thu nhập ước tính Tổng thu nhập thu được từ đơn vị Nội dung phù hợp, nghĩa là thu nhập ước tính từ quảng cáo bên trong đơn vị Nội dung phù hợp.

Các chỉ số trong nhóm chỉ số Nội dung phù hợp.

Nhóm chỉ số Nội dung phù hợp bao gồm các chỉ số sau:

Chỉ số Mô tả
Tổng số lần hiển thị Tổng số đơn vị Nội dung phù hợp được phân phát. Chỉ số này bao gồm tất cả các đơn vị Nội dung phù hợp, nghĩa là các đơn vị đã và chưa hiển thị quảng cáo cũng như các đơn vị không bật quảng cáo.
Số lần hiển thị quảng cáo Tổng số lần hiển thị quảng cáo. Xin lưu ý rằng một đơn vị Nội dung phù hợp duy nhất có thể có nhiều lần hiển thị quảng cáo.
Số lần nhấp vào quảng cáo Số lần nhấp vào quảng cáo bên trong đơn vị Nội dung phù hợp.
RPM của quảng cáo Doanh thu quảng cáo trên một nghìn lần hiển thị (RPM) được tính bằng cách chia lợi nhuận ước tính của bạn cho số lần hiển thị quảng cáo của quảng cáo bên trong đơn vị Nội dung phù hợp nhận được rồi nhân với 1.000.

RPM quảng cáo = (Thu nhập ước tính / Số lần hiển thị quảng cáo) * 1.000

Số lượng quảng cáo cho mỗi lần hiển thị Số lượng trung bình của quảng cáo trên mỗi lần hiển thị đơn vị Nội dung phù hợp.
Đề xuất Tổng số lần hiển thị không quảng cáo trong các đơn vị Nội dung phù hợp.
Số lần nhấp đề xuất Số lần nhấp vào đề xuất bên trong đơn vị Nội dung phù hợp.
Thu nhập ước tính Tổng thu nhập thu được từ đơn vị Nội dung phù hợp, nghĩa là thu nhập ước tính từ quảng cáo bên trong đơn vị Nội dung phù hợp.
Một trong những lợi ích của đơn vị Nội dung phù hợp là chúng có thể giúp tăng mức độ tương tác của người dùng với trang web của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể nhận thấy rằng các chỉ số ở cấp trang của bạn bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng này. Tìm hiểu thêm
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false