יחידות מודעות

מעקב אחר הביצועים של יחידות תוכן מותאם

אפשר לעקוב אחר הביצועים של יחידות התוכן המותאם בשתי דרכים. בדף דוחות אפשר:

  • לבחור בקבוצת הערכים סקירה כללית כשאתם מציגים פירוט לפי סוגי מודעות (לדוגמה, כמו בטעינת הדוח 'סוגי מודעות'). בחר באפשרות זו כדי להבין כמה אתה מרוויח מיחידות התוכן המותאם, והשווה אותן ליחידות המודעות האחרות שבאתר. למידע נוסף על קבוצת הערכים 'סקירה כללית'.

    או

  • לבחור בקבוצת הערכים תוכן מותאם. בחר באפשרות זו כדי להציג נתוני ביצועים מפורטים של המודעות ושל המלצות בתוך יחידות התוכן המותאם. למידע נוסף על קבוצת המדדים 'תוכן מותאם'.
אם קישרתם בין חשבון Analytics לחשבון AdSense, תוכלו להציג נתונים לגבי תוכן מותאם גם ב-Google Analytics. שימוש ב-Analytics יספק לכם עוד שיטות לעקוב אחרי הביצועים של יחידות תוכן מותאם, למשל יכולת לבצע פילוח של המשתמשים שלוחצים על התכנים או לבדוק כמה זמן הם מבלים באתר ועוד.

המדדים שכלולים בקבוצת המדדים 'סקירה כללית'

כשאתה בוחן נתוני תוכן מותאם בדוח 'סוגי מודעות', הערכים בקבוצה 'סקירה כללית' יציינו את הדברים הבאים.

שים לב שערכים אלה מסכמים את הביצועים של כל יחידת התוכן המותאם. הביצועים של מודעות ושל המלצות בתוך היחידה מפורטים בקבוצת הערכים 'תוכן מותאם'.
ערך תיאור
הופעות מספר השאילתות של מודעות ממיקומי מודעה שהם יחידות תוכן מותאם עם מודעות. שים לב שערך זה אינו כולל נתונים מיחידות תוכן מותאם ללא מודעות.
קליקים מספר הקליקים הכולל על מודעות בתוך יחידות תוכן מותאם.
הכנסה לאלף הופעות של הופעה סכום הרווחים המשוערים חלקי מספר השאילתות מיחידות תוכן מותאם שבהן הופעלו מודעות, כפול 1,000. שים לב שערך זה כולל גם יחידות תוכן מותאם שבהן הופעלו מודעות ושלא הציגו מודעות.

הכנסה לאלף הופעות של הופעה = (רווחים משוערים / מספר השאילתות מיחידות תוכן מותאם שבהן הופעלו מודעות) * 1,000

חשיפות שניתנות לצפייה מתוך Active View אחוז החשיפות של יחידות תוכן מותאם שהיו ניתנות לצפייה, מתוך כל החשיפות שניתנות למדידה ב-Active View.
רווחים משוערים סך הרווחים המיוחסים ליחידות תוכן מותאם. כלומר, הרווחים המשוערים ממודעות בתוך יחידות התוכן המותאם.

ערכים בקבוצת הערכים 'תוכן מותאם'

קבוצת הערכים 'תוכן מותאם' כוללת את הערכים הבאים:

ערך תיאור
סה"כ הופעות סך יחידות התוכן המותאם שהוצגו. ערך זה כולל את כל יחידות התוכן המותאם. כלומר, גם יחידות שלא הציגו מודעות וגם יחידות שמודעות לא הופעלו בהן.
הופעות של מודעות סך ההופעות של מודעות. שים לב שליחידה אחת של תוכן מותאם יכולות להיות מספר הופעות של מודעות.
קליקים על מודעות מספר הקליקים על מודעות בתוך יחידות תוכן מותאם.
הכנסה לאלף הופעות של מודעה ההכנסה לאלף הופעות של מודעה מחושבת על-ידי חלוקת הרווחים המשוערים במספר ההופעות של מודעות שהתקבלו בתוך יחידות התוכן המותאם. לאחר מכן סכום זה מוכפל ב-1,000.

הכנסה לאלף הופעות של מודעה = (רווחים משוערים / הופעות של מודעה) * 1,000

מודעות לכל הופעה המספר הממוצע של מודעות לכל הופעה של יחידת תוכן מותאם.
המלצות המספר הכולל של הופעות שאינן של מודעות בתוך יחידות תוכן מותאם.
קליקים על המלצות מספר הקליקים על המלצות בתוך יחידות תוכן מותאם.
רווחים משוערים סך הרווחים המיוחסים ליחידות תוכן מותאם. כלומר, הרווחים המשוערים ממודעות בתוך יחידות התוכן המותאם.
אחד מהיתרונות של יחידות תוכן מותאם הוא שהן יכולות לעזור בהגברת מעורבות המשתמשים באתר. עם זאת, בוודאי תבחין שהערכים שלך ברמת הדף מושפעים מעלייה זו. למידע נוסף
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה