Oglasne jedinice

Primjena postavki na jedinice podudarnog sadržaja

Postavke podudarnog sadržaja pružaju vam veću kontrolu nad time koje članke želite promovirati u jedinicama podudarnog sadržaja. Možete primijeniti postavke za svaku web-lokaciju koja ispunjava uvjete za podudarni sadržaj.

Svježina

Postavka svježine omogućuje vam da izaberete koliko su novi preporučeni članci u vašim jedinicama podudarnog sadržaja:

Da biste postavili svježinu:

 1. Prijavite se na AdSense račun.
 2. Kliknite Web-lokacije.
 3. Kliknite Podudarni sadržaj.
 4. Na stranici "Postavke podudarnog sadržaja na web-lokaciji" pronađite i kliknite svoju web-lokaciju.
  Upotrijebite filtar Filtriranje da biste lakše potražili web-lokacije.
 5. Na stranici "Trenutačne postavke" kliknite strelicu dolje Strelica nadolje ispod odjeljka "Svježina" da biste otvorili ploču "Postavke".
 6. Odaberite jednu od sljedećih opcija:
  • Bilo kad

   U jedinicama podudarnog sadržaja prikazujte članke nastale bilo kada. Google će optimizirati s obzirom na teme, sličnost, interese čitača i starost članka da bi osigurao preporuke dobre kvalitete.

  • Najnovije

   U jedinicama podudarnog sadržaja prikazujte što novije članke. Koliko će točno biti novi ovisi o člancima koje objavljujete na web-lokaciji. Ako objavljujete mnogo članaka, "novi" se može odnositi na zadnjih nekoliko dana. Ako ne objavljujete mnogo članaka, "novi" može značiti zadnjih nekoliko mjeseci. Google će prilagoditi vremenski okvir tako da osigura preporuke dobre kvalitete.

  Izmjene će stupiti na snagu u roku od 24 sata.

Popis blokiranih

Ako vam se u jedinici podudarnog sadržaja prikaže članak za koji ne želite da ga preporučujemo, možete ga dodati na popis blokiranih. Nakon što blokirate članak, neće se ponovno prikazati. Na popis blokiranih možete dodati stranice, odjeljke web-lokacija ili poddomene. Napominjemo da Google već izuzima određene vrste stranica, primjerice "kontaktirajte nas", "o nama" itd., stoga ne trebate blokirati te stranice.

Da biste dodali stranicu, odjeljak web-lokacije ili poddomenu na popis blokiranih:

 1. Prijavite se na AdSense račun.
 2. Kliknite Web-lokacije.
 3. Kliknite Podudarni sadržaj.
 4. Na stranici "Postavke podudarnog sadržaja na web-lokaciji" pronađite i kliknite svoju web-lokaciju.
  Upotrijebite filtar Filtriranje da biste lakše potražili web-lokacije.
 5. Na stranici "Trenutačne postavke" kliknite strelicu dolje Strelica nadolje ispod odjeljka "Popis blokiranih" da biste otvorili ploču "Postavke".
 6. Kliknite Dodaj URL.
 7. Unesite URL stranice, odjeljka web-lokacije ili poddomene.
 8. Odaberite jednu od sljedećih opcija:
  • Blokiraj samo ovu stranicu
  • Blokiraj ovu stranicu i sve stranice koje pripadaju tom odjeljku ili poddomeni

   Na primjer, ako je URL is mysite.com/section, svi URL-ovi koji slijede taj URL također će se blokirati (na primjer mysite.com/section/one, mysite.com/section/two/three, subdomain.mysite.com/section itd.).

 9. Kliknite Dodaj.

  Izmjene će stupiti na snagu u roku od 24 sata.

Da biste uklonili stranicu, odjeljak web-lokacije ili poddomenu s popisa blokiranih, Odustani pored pripadajućeg URL-a.

Željeni sadržaj

Željena postavka sadržaja omogućuje vam da navedite članke za koje želite da se često prikazuju u jedinicama podudarnog sadržaja. Tu postavku možete upotrijebiti za privlačenje prometa na određenu stranicu. Google će uvijek preporučiti barem jedan članak s vašeg popisa željenog sadržaja.

Da biste dodali stranicu na popis željenog sadržaja:

 1. Prijavite se na AdSense račun.
 2. Kliknite Web-lokacije.
 3. Kliknite Podudarni sadržaj.
 4. Na stranici "Postavke podudarnog sadržaja na web-lokaciji" pronađite i kliknite svoju web-lokaciju.
  Upotrijebite filtar Filtriranje da biste lakše potražili web-lokacije.
 5. Na stranici "Trenutačne postavke" kliknite strelicu dolje Strelica nadolje ispod odjeljka "Željeni sadržaj" da biste otvorili ploču "Postavke".
 6. Kliknite Dodaj URL.
 7. Unesite URL svoje stranice.
 8. Kliknite Dodaj.

  Izmjene će stupiti na snagu u roku od 24 sata.

Da biste uklonili stranicu s popisa željenog sadržaja, kliknite Odustani pored njezinog URL-a.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem